SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SPOR EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2014

 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mezunları Denklik İşlemleri

 

 

16 Ağustos 2002 tarih ve 24848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 01 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren ve 5 Kademeli olarak uygulanan ANTRENÖR EĞİTİM YÖNETMELİĞİ'ne göre Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlardan istenen belgeler;

 

 

1-

Dilekçe (Açık Adresli)   --  Dilekçe Örnekleri -- Seçmeli  --  Uzmanlık

2-

2 Adet Vesikalık Fotoğraf

3-

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Tasdikli sureti)

4-

Transkript (Tasdikli sureti veya aslı - yıllara göre ders ve not dökümü belirtilmiş olacak ayrıca ilgili derslerin seçmeli veya uzmanlık olarak alındığı yazı ile transkripte belirtilmiş olacak)

5-

Savcılık Sabıka Kaydı (ASLI)

6-

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7-

Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliği veya Sağlık Ocağından-ASLI)

8-

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden Sporda Cezaları Olmadığına Dair Yazı (ASLI)

9-

Halkbankası Yenişehir Şubesi (212) 06000071 (IBAN TR850001 2009 2120 000 6000071) Nolu Hesabına 65 TL Yatırıldığına Dair Dekont (2014 yılı için)

 

 

Yukarıdaki belgelerin tamamlanmasından sonra Spor Genel Müdürlüğü, Örnek mahallesi, Oruç Reis caddesi No:13 Altındağ/ANKARA adresine gönderilmesi ya da elden teslim edilmesi halinde uygun denklik işlemi yapılarak  ilgili kişiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri aracılığıyla en kısa sürede teslim edilecektir.

 

Not: “Futbol” branşından belge almak isteyenlerin “Futbol Federasyonuna” başvurmaları gerekmektedir.