Kademelere Göre

Antrenör Yetiştirme Kursları Ders Müfredatları

 

 

 

 

 

1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSLARINDA

GÖSTERİLEN TEMEL EĞİTİM DERSLERİ ve DERS İÇERİKLERİ

(Toplam 12 Ders)

 

 

SPOR ANATOMİSİ (4 SAAT)

A- Anatomiye Giriş  (1 Saat)

·         Hücre   : Hücre yapısı ve tipleri

·         Doku    : Doku tipleri ve işlevleri

·         Organlar ve organ sistemleri  : Yerleşim bölgeleri ve işlevleri

 

B- Hareket Sistemi  (3 Saat)

 • Kemik yapısı ve Kemik tipleri
 • Anatomik Düzlemler ve Eklemler
 • Eklem yapısı ve Hareketleri
 • Bağlar
 • Kaslar ve Kas Tipleri  : İskelet Kaslarının Yapısı
 • Kasılma Tipleri
 • Kasların Kasılma Rolleri

 

SPOR FİZYOLOJİSİ (4 SAAT)

A- Enerji Sistemleri  (2 Saat)

 • İş, Güç, Enerji Tanımları ve İlişkileri
 • Aerobik Enerji Yolu
 • Anaerobik Enerji Yolu
 • Spor Dallarının Enerji Yollarına Göre Sınıflandırılması

 

B- Egzersiz Sonrası Toparlanma (2 Saat)

 • Oksijen Açığı ve Borçlanması
 • Enerji Depolarının Tamamlanması
 • Laktik Asidin Kanda ve Kasta Metabolize Edilmesi

 

GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ  (10 SAAT)

A-Antrenman Kavramı ve İlkeleri  (1 Saat)

 • Antrenmanın Değişik Tanımları
 • Antrenmanın Genel İlkeleri
 • Antrenman Dönemleri
 • Antrenmanı Oluşturan Öğeler

 

B-Antrenmanda Temel Yüklenme İlkeleri (1 Saat)

 • Yıl boyunca Yüklenme
 • Yüklenme Yoğunluğu
 • Yüklenme Kapsamı
 • Yüklenme Sıklığı
 • Yüklenme Süresi

 

C-Antrenman Planlaması İlkeleri (1 Saat)

 • Bireysel Sporlarda
 • Takım Sporlarında

 

D-Kuvvet Antrenmanı  (1 Saat)

 • Tanımı
 • Kuvvet Türleri
 • Çocuk ve Gençlerde Kuvvet Antrenmanı
 • Genel Kuvvet Antrenman Metodları
 • Kuvvet Antrenmanı Örnekleri

 

E-Dayanıklılık Antrenmanı  (1 Saat)

 • Tanımı
 • Kuvvet Türleri
 • Çocuk ve Gençlerde Dayanıklılık Antrenmanı
 • Genel Dayanıklılık Kuvvet Antrenman Metotları
 • Dayanıklılık Antrenmanı Örneklemeler

 

F-Sürat Antrenmanı  (1 Saat)

 • Tanımı
 • Sürat Türleri
 • Çocuk ve Gençlerde Sürat Antrenmanı
 • Sürat  Antrenman Metotları ve Örneklemeler

 

G-Hareket ve Koordinasyon  (1 Saat)

 • Tanımları
 • Türleri
 • Çocuk ve Gençlerde Hareketlilik ve Koordinasyon Antrenmanı
 • Antrenman Metotları

 

H-Antrenman Planlaması ve Oluşturulmasında Bazı Temel İlkeler ve Örneklemeleri  (1 Saat)

 • Yetişkinlerde
 • Çocuk ve Gençlerde
 • Bayanlarda

 

I-Antrenman Bilgisi İle İlgili Kaynaklar ve Tanıtımları  (1 Saat)

 

J-Konuların Soru-Cevap Şeklinde Tekrarı ve Değerlendirmesi  (1 Saat)

 

SPOR VE BESLENME (4 SAAT)

A-Sporcu Beslenmesinin Önemi  (2 Saat)

 • Sporcuların Beslenme, Bilgi ve Uygulamaları
 • Sağlıklı Beslenme İlkeleri ve Besin Seçimi
 • Egzersiz ve Makro Besin Öğeleri Metabolizması ve Gereksinimi
 • Egzersiz ve Mikro Besin Öğeleri Metabolizması ve Gereksinimi

 

B- Enerji Sistemleri ,Enerji Kaynakları ve Gereksiniminin Saptanması (2 Saat)

 • Sıvı ve Elektrolit Gereksinimi
 • Kilo kontrolü ve Vücut Kompozisyonu
 • Antrenman ve müsabaka öncesi, sırası ve toparlanma dönemi beslenme özellikleri

 

SPOR PSİKOLOJİSİ (4 SAAT)

A- Tanımlar  (1 Saat)

 • Psikoloji,Spor Psikolojisi,Egzersiz Psikolojisi

 

B- Spor Psikolojisinin İşlevleri  (1 Saat)

 • Performans Artırmaya yönelik
 • Öğrenmeyi Hızlandırmaya Yönelik
 • Performansın Önündeki Engelleri Kaldırmaya Yönelik

 

C- İletişim  (2 Saat)

 • Tanımlar
 • İletişim Süreçleri
 • Etkili İletişim Becerileri
 • Sporda İletişim Boyutları
 • 10 Altın Kural

 

SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON  (2 SAAT)

 

 • Yönetimin Tanımı ve Kapsamının İncelenmesi
 • Yönetim Bilimlerinin Dünyadaki ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişiminin İncelenmesi
 • Yönetim Süreçlerinin Tanımlanması ve Kısaca Açıklanması
 • Yönetim ve Ortaya Çıkan İşlevlerin (Karar Verme, Problem Çözme, Takım         Çalışması, Toplam Kalite, Vizyon-Misyon, vb.) Tanımlanması ve Açıklanması
 • Spor Yönetim Bilimlerinin Neden ve Niçinler inin Tarihsel Gelişimi Işığında Tartışılması
 • Spor Alanında Ortaya Çıkan Yönetim Pozisyonları ve Bu Pozisyonlarda Ortaya Çıkan Yönetici Özelliklerinin Tartışılması
 • Antrenörün Yönetsel İşlevi,Antrenörlüğün Görev Yetki ve Sorumluluklarının Tartışılması
 • Antrenörlükten Toplumun Değişik Kesimlerinin (Aile, Gençlik, Okul, vb.) Beklentilerinin Tartışılması

 

SPORCU SAĞLIĞI  (4 SAAT)

A- İlkyardım ve İlkeleri   (2 Saat)

 • Kalp Durması
 • Solunum Durması
 • Kanamalar
 • Bilinç Kaybı
 • Omurilik Zedelenmeleri

 

B-Spor Yaralanmalarında Temel Yaklaşım  (2 Saat)

 • Kas Yaralanmaları
 • Tendon Yaralanmaları
 • Kemik Yaralanmaları
 • Eklem, Bağ Yaralanmaları

 

SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ  (4 SAAT)

A- Öğrenme Ve Öğretme İle İlgili Temel Kavramlar  (30 dakika)

 • Eğitim, Öğretim, Öğrenme, Öğretme, Amaç, Hedef Türleri, Davranış.....

 

B- Öğrenme Kuramları ve Hareket Eğitimindeki Yeri (30 dakika)
 • Davranışçı Kuramlar ve Hareket Eğitimi
 • Bilişsel Kuramlar ve Hareket Eğitimi
 • Öğrenme Kuramlarında Yeni Yaklaşımlar ve Hareket Eğitimi

 

C- OYUN VE SPOR EĞİTİMİNDEKİ YERİ  (1 Saat)

 • Oyunun Tanımı ve Oyun Kuramları
 • Yaş ve Beceri Gruplarına Göre Oyun Seçimi
 • Program Geliştirme

 

D- ÖĞRETME YAKLAŞIMLARI VE MODELLERİ  (1 Saat)

 • Sunuş Yoluyla Öğretim
 • Buluş (Keşif) Yolu İle Öğretim
 • Araştırma İnceleme Yolu İle Öğretim
 • Spor Eğitiminde Rekabetçi, Bireysel ve İşbirliği Yaklaşımları

 

E- GENEL ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ  (1 Saat)

 • Öğretimde İlkeler ve Önemli Öğretim İlkeleri
 • Genel Öğretimde Kullanılan Öğretim Yöntemlerinin Spor Eğitimdeki Yeri

 

BECERİ ÖĞRENİMİ  (4 SAAT)

A- Tanımlar (Öğrenme, Beceri, Performans)  (2 Saat)

 • Becerilerin Sınıflandırılması

 

B- Öğrenim Aşamaları  (2 Saat)

 • Geri Bildirim Tanım ve Türleri
 • Alıştırmaların Organizasyonu

 

 

PSİKOMOTOR GELİŞİM  (6 SAAT)

A- Gelişimle İlgili Temel Kavramlar  (3 Saat)

 • Gelişim İlkeleri
 • Gelişimi Etkileyen Faktörler
 • Gelişim Dönemleri
 • Gelişim Boyutları (Bilişsel, Duygusal, Toplumsal ve Devinişsel)

 

B- Psikomotor Gelişim  (2 Saat)

 • Psikomotor Gelişimi Etkileyen Etmenler
 • Hareket ve Hareket Modelleri
 • Gallah ve Kum Saati Modeli

 

C- Oyun ve Gelişim  (1 Saat)

 

SPORDA GÖZLEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  (2 SAAT)

A-Ölçme Ve Değerlendirmenin Temel Kavramları  (30 dakika)

 • Gözlem, Ölçme, Ölçek Türleri, Ölçüt, Ölçme Aracı, Değerlendirme
 • Sporda Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi

 

B-Ölçme Aracının Özellikleri (30 dakika)

A)Geçerlilik

B)Güvenirlilik

C)Objektiflik

D)Ayırt edicilik

E)Kullanışlılık

 

C-Sporda Kullanılan Ölçme Araçlarının Fonksiyonu, Organizasyonu ve Planlanması  (1 Saat)

 • Sporda Gözlem
 • Gözlem Formu Oluşturma (Check List)

 

YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ  (2 SAAT)

A-Sporda Yetenek Seçimi Kavramı (30 dakika)

·         Yetenek Tanımı

·         Yetenek Araştırması Ön Şartları

 

B-Yetenek Seçim İlkeleri (30 dakika)

·         Ön Şartları

·         Yetenek Seçimi Araştırmaları

 

C-Yetenek Seçiminde Kullanılan Metotlar  (30 dakika)

·         Alan Testleri, Laboratuar Testleri

 

D-Yetenek Seçimi Örneklemeleri  (30 dakika)

    a) Takım sporları

    b) Bireysel Sporlar

 

 

 

  

 

2. KADEME ANTRENÖRLÜK KURSLARINDA

GÖSTERİLEN TEMEL EĞİTİM DERSLERİ ve DERS İÇERİKLERİ

(Toplam 12 Ders)

 

 

 

 

SPOR ANATOMİSİ (6 SAAT)

A- Gövde, Boyun ve Omurga Hareketlerinin Kassal Analizi (2 Saat)

·     Omurga, Omurganın Kemik Yapıları, Eklemleri ve Kasları

·     Göğüs Kafesi, Kemik Yapı, Eklemler ve Kaslar

·     Gövde Hareket Örnekleri ve Kassal Analizler

 

B- Üyeler Hareketlerinin Kassal Analizi (4 Saat)

·     Omuz Kemerinde Kemik, Eklem, Bağ ve Kassal Yapılar

·     Üst Kol, Ön Kol ve Eldeki Kemik, Eklem, Bağ ve Kassal Yapılar

·     Üst Üyelerde Hareket Örnekleri ve Kassal Analizleri

 

SPOR FİZYOLOJİSİ (8 SAAT)

A- Kas Sistemleri ( 2 Saat)

·     Kasın Yapısı

·     Kasılma Mekanizması

·     Kas Lifi Tipleri

 

B- Sinir Sistemi ( 1 Saat)

·     Sinir Sisteminin Yapısı

·     Motor Ünite

·     Kasın Duyu Organları

      a) Kas İğciği

      b) Golgi Tendon Organı

 

C- Solunum Sistemi (1.5 Saat)

·     Solunum Sisteminin Yapısı, Hacim ve Kapasiteleri

·     Akciğerler ve Kan Arasındaki Gaz Değişimi

·     Kan Ve Doku Arasındaki Gaz Değişimi

 

D- Dolaşım Sistemi (1.5 Saat)

·     Dolaşım Sisteminin Yapısı

·     Kalp Atım Sayısı ve Atım Volümü

·     Oksijen Tüketimi ve Maksimal VO2 Kavramı

·     Anaerobik Eşik Kavramı

 

E- Endokrin Sistemi (1 Saat)

·     Endokrin Organlar

·     Hormonlar ve İşlevleri

 

F-Çocuk ve Spor (1 Saat)

 

GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ  (14 SAAT)

A- Antrenman İlkeleri ve Tanımı (2 Saat)

·     Antrenman Tanımları

·     Antrenman Düzenleme İlkeleri

 

B- Antrenmanda Yüklenme ve Dinlenme İlişkisi (2 Saat)

·     Yüklenme Nedir?

·     Dinlenme Nedir?

·     Yüklenme Öğeleri

·     Yüklenme Çeşitleri

 

C- Antrenman Planlaması ve Programlaması (2 Saat)

·     Günlük Antrenman Planı ve Programı

·     Haftalık Antrenman Planı ve Programı

·     Aylık Antrenman Planı ve Programı

·     Yıllık Antrenman Planı ve Programı

·     Takım ve Bireysel Sporlardan Örnekler

 

D- Kuvvet, Dayanıklılık ve Sürat Antrenmanlarının Üst Düzeye Uyarlanması ve İlkeleri (2 Saat)

·     Tanımı ve Türleri

·     Antrenman Metotları

·     Antrenman Örneklemeleri

 

E- Hareketlilik ve Koordinasyon Antrenmanı İlkeleri (2 Saat)

·     Özellikleri

·     Hareketlilik ve Koordinasyon Sınıflandırılması

·     Hareketlilik ve Koordinasyon Antrenman Örnekleri

 

F- Bayanlarda Kuvvet Antrenmanı ve İlkeleri (2 Saat)

·     Bayanların Fizyolojik Özellikleri

·     Kuvvet Antrenmanlarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

G- Teknik ve Taktik Antrenmanın Temel Uygulama İlkeleri (1 Saat)

 

H- Konuların Soru- Cevap Şeklinde Tekrarı ve Değerlendirilmesi (1 Saat)

 

SPOR VE BESLENME (4 SAAT)

A- Sporcular İçin Temel Beslenme İlkeleri  (2 Saat)

 • Sporcuların Beslenme Durumunun Saptanması
 • Ara ve Ana Öğünlerin (Mönü) Planlaması (Fast Food Beslenme Özellikleri)

 

B- Siklet Sporcularında Uygun Kilonun Sağlanması  (2 Saat)

 • Özel Durumlarda Beslenme
 • Ergojenik Yardım

SPOR SOSYOLOJİSİ (4 SAAT)

A- Sporun Toplumsal Gelişimi  (1 Saat)

 • İlk İnsanda
 • Toplumsal İş Bölümü
 • Artı Değer
 • Serbest Zaman Etkinlikleri

·         İlk Çağda

·         Antik Çağda

·         Aydınlanma Çağında

 

B- Spor ve Toplumsal Etkileşim Değerler ve Normlar ( 1 Saat) 

 

C- Spor ve Toplumsallaşma Araçları (1 Saat)

 • Aile
 • Arkadaş
 • Medya
 • Spor Kulüpleri

 

D- Sporda Toplumsallaşmanın İşlevleri   (1 Saat)

 • Bireye Yönelik
 • Topluma Yönelik

 

SPOR PSİKOLOJİSİ  (6 Saat)

A- Bir Önceki Kademede Yer Alan Konuların Kısa Tekrarı (1 Saat)

 

B- Kişilik ve Spor (1 Saat)

    a) Tanımlar

    b) Sporcu Seçiminde Kişilik Boyutu

·         Olumlu Etmenler

·         Olumsuz Etmenler

 

C- Uyarılmışlık Düzeyi  (2 Saat)

  a) Tanımlar

  b) Kuramlar

·         Dürtü

·         Optimal Uyarılmışlık

·         Katastrof

·         Zof

·         Çok Boyutlu

D- Zihinsel Antrenman (2 Saat)

  a) Bellek Sistemleri

·         Kısa Süreli Duyuşsal Bellek

·         Kısa Süreli Bellek

·         Uzun Süreli Bellek

  b) Dikkat

·             Tanımlar

·             Dikkat Kapasitesi

·             Dikkatte Uyanıklılık

·             Uzun ve Kısa Süreli Dikkat

·             Seçici Dikkat

SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ  (4 SAAT)

    A- Birinci Kademe Konuların Tekrarı (1 Saat)

·     Spor Eğitiminde Kullanılan Yöntemler

a) Komut (Askeri, Direkt Yöntemi)

b) Alıştırma (İstasyon, Sportif Sunu) Yöntemi

c) Eşli Çalışma (Binary) Yöntemi

d) Bireysel Kontrol (Kendini Değerlendirme) Yöntemi

 

B- Spor Eğitiminde Kullanılan Yöntemler (1 Saat)

·     Kalıtım Yöntemi

·     Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi

·     Problem Çözme Yöntemi

·     Bireysel- Öğrenci Düzenleme Yöntemi

 

C- Sporda Öğretim Başarısını Arttırıcı Öğeler (1 Saat)

 

    D- Uygulama Örnekleri (1 Saat)

 

BECERİ ÖĞRENİMİ (4 Saat)

A- Tanımlar ve Genel Tekrar (1 Saat)

 

B- Geri Bildirim (1 Saat)

·     Dışsal Geri Bildirim (Süreç- Sonuç)

·     Geri Bildirim Sıklığı

·     Geri Bildirim Verilme Zamanlaması

 

C- Alıştırmaların Zamanlaması (1 Saat)

     D- Becerilerin Transferi (1 Saat)

PSİKOMOTOR GELİŞİM  (8 SAAT)

A- Psikomotor Gelişim Dönemleri  (2 Saat)

·     Refleks Hareketler Dönemi

·     İlkel Hareketler Dönemi

·     Temel Hareketler Dönemi

·     Sporla İlişkili   Hareketler Dönemi

 

B- Çocuğun Yetenekleri  (6 Saat)

    a) Fiziksel Yetenekler

·         Uygunluk Öğeleri (Esneklik, Kuvvet, Dayanıklılık, Sürat, Çabukluk)

    b) Algısal Yetenekler

·         İşitsel

·         Görsel

·         Dokunsal

·         Tat

·         Koku

·         Kinestetik

·         Algısal Motor Programları

    c) Benlik Kavramı

·         Tanımı

·         Gelişim

·         Modeller

·         Fiziksel Benlik Algısı

SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON   (2 SAAT)

A-    Yönetim Bilimlerinin Tanımlanması, Tarihsel Gelişimi İle İlgili Genel Bir Bilgilendirme İle Spor

      Yönetiminin Dünyadaki ve Türkiye’ Deki Konumunun Özet Olarak Açıklanması (1 Saat)

·         Yönetim Süreçlerinin Alandan Örneklerle Tartışılması

·         Yönetim İşlevlerinin Örneklerle Açıklanması ve Yaş Grubu Özellikleri Göz Önüne Alınarak Uygulamalar Yapılması

·         GSGM Merkez ve Taşra Teşkilatının Tanıtılması

 

B-     Milli Eğitim, Silahlı Kuvvetler ve Bunlar Gibi Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlarda Sporun

      Yapısının Tanıtılması (1 Saat)

·         Spor Federasyonları ve Bunlarla İlgili Uluslararası Kuruluşların Tanıtılması

·         Milli Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinin Tanıtılması  

 

SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  (2 SAAT)

A- Birinci Kademe Konularının Tekrarı (1 Saat)

·         Tanımlayıcı İstatistik

·         Merkezi Yığılma Ölçüleri

·         Değişim Ölçüleri

 

     B- Değerlendirme ve Değerlendirme Türleri (1 Saat)

 

SPORCU SAĞLIĞI (4 SAAT)

A-    Bölgelere Göre Spor Yaralanmaları (2 Saat)

·      Baş, Boyun Yaralanmaları

·     Gövde Yaralanmaları

·     Alt Ve Üst Ekstremite Yaralanmaları

 

B- Çocuklarda Görülen Spor Yaralanmaları (1 Saat)

 

     C- Doping  (1 Saat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KADEME KIDEMLİ ANTRENÖRLÜK KURSLARINDA

GÖSTERİLEN TEMEL EĞİTİM DERSLERİ ve DERS İÇERİKLERİ

(Toplam 11 Ders)

 

 

 

 

SPOR ANATOMİSİ (6 SAAT)

A-Temel Hareketlerin Kinesiyolojik Analizi (4 Saat)

·     Omurga Hareketleri

·     Üst Ekstremite Hareketleri

·     Alt Ekstremite Hareketleri

 

B-Spora Özel Hareketlerin Kinesiyolojik Analizi (2 Saat)

SPOR FİZYOLOJİSİ (6 SAAT)

A-Dayanıklılık Antrenmanına Uyumlar (3 Saat)

·     Kassal Uyum

·     Dolaşımsal Uyum

·     Solunumsal Uyum

·     Hormonal Uyum

 

B- Kuvvet ve Sürat Antrenmanlarına Uyumlar (3 Saat)

·     Kassal Uyum

·     Dolaşımsal Uyum

·     Solunumsal Uyum

·     Hormonal Uyum

 

GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ  (16 SAAT)

A-Antrenmanın Temel İlkeleri (2 Saat)             

·     Genel Kondisyon Antrenman İlkeleri

·     Genel Teknik Antrenman İlkeleri

·     Genel Taktik Antrenman İlkeleri                                                                     

 

B-Yüklenme İlkeleri (2 Saat)                    

·     Yüklenme Sıklığı

·     Yüklenme Süresi

·     Yüklenme Yoğunluğu

·     Yüklenme Kapsamı

·     Takım Sporlarında Yüklenme

·     Bireysel Sporlarda Yüklenme

 

C-Antrenman Planı ve Programı (2 Saat)

·     Kısa Süreli, Orta Süreli, Uzun Süreli Antrenman Planlanması

·     Yıllık Antrenman Plan ve Programı

·     Aylık (Blok Sistemi) Antrenman Plan ve Programı

·     Antrenman Programı Örneği

      a)Takım Sporlarında

           b) Bireysel Sporlarda

 

D-Yükseklik Antrenmanı ve İlkeleri (1 Saat)

E-Sporda Antrenman ve Müsabakaya Ön Hazırlık İlkeleri (Isınma) (2 Saat)

·     Isınmanın Özellikleri

·     Isınma Çeşitleri

·     Örneklemeler

 

F-Kuvvet Antrenmanı Metotları ve Örneklemeleri (Uygulama) (2 Saat)

·     Takım Sporlarında

·     Bireysel Sporlarda

 

G-Dayanıklılık Antrenmanı Metotları ve Örneklemeleri (Uygulama) (2 Saat)

·     Antrenman Metotları

·     Antrenman Örnekleri

 

H-Sürat Antrenman Metodları ve Örnekleri(Uygulama) (1Saat)
·     Antrenman Metodları
·     Antrenman Örnekleri

 

     I-Konuların Soru- Cevap Şeklinde Tekrarı ve Değerlendirilmesi (2Saat)

 

SPOR VE BESLENME (4 SAAT)

·     Sporcular İçin Beslenme Rehberi

·     Çevresel Şartlara Göre Beslenmenin Düzenlenmesi

·     Spor Dallarına Göre Beslenme Özellikleri

·     Besin Öğelerinin Kaynakları

·     Sporcuların Beslenme Bilgi ve Uyumlarının Değerlendirilmesi

·     Yiyecek Hazırlama, Pişirme ve Saklama İlkeleri

 

SPOR SOSYOLOJİSİ   (4 Saat)

A-Kısa Tekrar (1 Saat)

 

B-Kültür ve Spor Alt Kültürleri Mesleksel (Profesyonellik), Rekreatif (Amatör)  (1 Saat)

 

C-Sporda Fairplay ve Olimpizim (1 Saat)

 

D-Sporda Şiddet (1 Saat)

·     Şiddet Kurumları

·     Oyunda ve Seyircide Şiddet

·     Kollektif Davranışlar ve Holiganizm

SPOR PSİKOLOJİSİ (8 SAAT)

A-Önceki Kademelerde Yer Alan Konuların Kısa Tekrarı (2 Saat)

 

B-Sporda Motivasyon(2 Saat)

·         Motivasyon Kuramları

         a-Başarı Motivasyonu

         b-Bilişsel Motivasyon

         c-Durum Etkileşim Kuramları

         d-Adalet Kuramı

 

C-Algı Dikkat ve Konsantrasyon (2 Saat)

·         Tanımlar

·         Bilgi İşlem Sürecine Dikkat

·         Dikkat sitilleri

·         Dikkatte Odaklanma ve Konsantrasyon Stratejileri

 

D-Müsabaka Stresi ve Başa Çıkma Yolları (2 Saat)

·         Tanımlar

·         Belirtiler

·         Başa Çıkma Biçimleri

BECERİ ÖĞRENİMİ  (4 SAAT)

A)Geri Bildirim Tekrar

 

B)Alıştırma Çeşitleri ve Uygulama Biçimleri

 

C)Bireysel Farklılıklar ve Yetenekler

 

D)Beceri Öğrenimi Modelleri

 

     E)Motor Program

 

SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON  (5 SAAT)

A-)Yönetim İşlevlerinin Spor Alanındaki Örnekleri Özet Tekrarı

 

B-)GSGM Merkez ve Taşra Teşkilatının Mevzuatları İle Birlikte İncelenmesi

 

C-)GSGM İle Milli Eğitim, Türk Silahlı Kuvvetleri, Belediyeler, Kamu ve Özel Kurum-Kuruluşları ile

      İlişkilerinin Tartışılması

 

D-)Antrenörlerin Mesleki Örgütlenmesinin Tartışılması

 

E-)Antrenörlük Mesleği İle İlgili Mevzuatların(Federasyonlar, Ceza Kurulları, Kulüpler, Sicil /

     Lisans, vb) tartışılması

 

F-) Müsabaka Organizasyonu (Fikstür Sistemleri ve Branşlara Yönelik Müsabaka Talimatları)

     Hakkında Bilgi Verilmesi

 

G-) Liderlik İle ilgili Teorilerin ve Yaklaşımların Spor Ortamında İncelenmesi

 

H-) Liderlik Hakkında Teorilerin Güncel Spor Olayları İle Tartışılması

 

I-) Antrenörlük Yaklaşımında Gruplaşma, Grup İçi ilişkiler ve Takım Kimyasının Oluşturulmasındaki

           Süreçler

SPORCU SAĞLIĞI  (2 SAAT)

·     Spor Dalına Özgü Yaralanmalar, Tedavi İlkeleri

 

BİYOMEKANİK (4 SAAT)

A-Biyomekanik Nedir? (2 Saat)

·     Tanımı,Tarihçe,Uygulamalı Mekanik İçerisinde Tanımlanması

·     Mekanik Büyüklükler (Skaler ve Vektörel )

a-Kütle

b-Zaman

c-Yer Değişimi

d-Hız

e-İvme

f-Kuvvet

·        Nevton Hareket Kanunları

 

B-Katı Cisim Mekaniği (2 Saat)

·     Kinematik (Referans Sistemleri)

·     Kinetik

 

SPORDA GENEL TEKNİK TAKTİK ÖĞRETİM İLKELERİ  (4 SAAT)

A- Sportif Tekniğin Tanımı ve Safhaları (2 saat)

     a- Tekniğin Öğrenim Safhaları

     b- Tekniğin Öğretim Yöntemleri

·         Genel Öğretim İlkeleri

·         Spor Dalına Özgü Öğretim İlkeleri

    c-Teknik Eğitim Örneklemeleri

 

B- Sportif Taktik Tanımı ve İlkeleri

·         Taktik Eğitimin Safhaları

·         Taktik Eğitim Öğretim Metotları

·         Taktik Eğitim Örneklemeleri

 

 

 

 

 

 

4. KADEME BAŞ ANTRENÖRLÜK KURSLARINDA

GÖSTERİLEN TEMEL EĞİTİM DERSLERİ ve DERS İÇERİKLERİ

(Toplam 5 Zorunlu- 4 Seçmeli Ders)

 

SPOR FİZYOLOJİSİ  (20 SAAT)

A-Branşa Özgü Spor Fizyolojisi (10 Saat)

·     Enerji Sistemleri

·     Kas Sistemleri

·     Dolaşım Sistemi

·     Solunum Sistemi

·     Endokrin Sistem   

 

B-Performansın Değerlendirilmesi  (5 Saat)

·     Aerobik ve Anaerobik Kapasite Ölçümleri

 

C-Değişik Ortam Koşullarında Egzersiz  (3 Saat)

·     Yükseltide

·     Sıcak ve Soğuk Ortamlarda

 

D-Kadın ve Spor (1 Saat)

 

E-Özel Konula  (1 Saat)

 

GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ  (20 SAAT)

A-Antrenman Bilimindeki Yeni Yaklaşımlar  (2 Saat)                                                                                   

·     En Son Gelişmeler

·     Son Gelişmelerin Uygulamaya Yansıması

 

B-Üst Düzey Antrenman Planlaması ve Programlaması (Takım-Ferdi)  (4 Saat)

·     Antrenman Teorisini Oluşturan Faktörler

·     Antrenman Planlaması ve Anlayışı

·     Antrenman Programları

 

C-Kuvvet, Dayanıklılık, Sürat, Hareketlilik ve Koordinasyon Çalışmalarının Antrenman

   Programlarındaki Yeri ve Örneklemeleri   (2 Saat)

 

D-Üst Düzey Kuvvet Antrenmanları  (4 Saat)

·     Maksimal Kuvvet Antrenmanı

·     Çabuk Kuvvet Antrenmanı

·     Kuvvette Devamlılık Antrenmanı

·     Örneklemeler

 

E-Üst Düzey Dayanıklılık ve Sürat Antrenman Metotları ve Uygulamaları(2 Saat)

 

F-Bayanlarda Kondisyon Antrenmanlarının Temel İlkeleri (2 Saat)

 

G-Antrenman ve Müsabakalarda Genel Güç Kontrolü (Testler)  (2 Saat)

·     Alan Testleri

·     Laboratuar Testleri

 

     H- Konuların Soru-Cevap Şeklinde Tekrarı ve Değerlendirilmesi  (2 Saat)

SPOR PSİKOLOJİSİ  (10 SAAT)

A- Önceki Kademelerde Yer Alan Konuların Kısa Tekrarı  (1 Saat)

 

B- Grup Dinamiği (2 Saat)

·         Grup

·         Grup Bütünlüğü

·         Grupta Aylaklık

·         Takım Olma

·         Grupta Liderlik ve Liderlik Modelleri

 

C- Beceri Öğreniminde Zihinsel Antrenman (2 Saat)

·         Fiziksel ve Zihinsel Antrenman Karşılaştırması

·         Modeller

 

D- Müsabaka Kaygısı ve Başa Çıkma  (2 Saat)

·         Tanımlar

·         Çok Boyutlu Kaygı ve Etkileşimi

·         Belirtiler

·         Başa Çıkma Yolları

 

E- Sporda Saldırganlık (3 Saat)

 • Tanım, Kuramlar
 • Saha İçi ve Dışı Saldırganlık
 • Etkileşim, Önlemler

 

BECERİ ÖĞRENİMİ  (2 SAAT)

A-Geri Bildirim, Alıştırmalar (Tekrar)  (1 Saat)

 

     B-Motor Kontrol Programları  (1 Saat)

 

SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON (5 SAAT)

A-Müsabaka Organizasyonu Konusunda Ulusal ve Uluslararası Branşlara Yönelik sistemlerin ve Mevzuatın Tartışılması (1 Saat)

 

B-Sporda liderlik İle İlgili Teoriler, Yaklaşımlar ve Grup Dinamiklerinin Güncel Örneklerle Tartışılması  (1 Saat)

 

C-Antrenörlükte Kişilik ve Farklı Yetişme Ortamlarından Dolayı Ortaya Çıkan Bireysel Farklılıkların Yönetsel Açıdan Tartışılması  (1 Saat)

 

D-Halkla İlişkilerin Amaç, Kapsam ve Teknikleri Açısından İncelenmesi (1 Saat)

 

E-Spor Pazarlamasının Tanımı, Kapsamı ve Spor Ürününün, Özelliklerinin İncelenmesi  (1 Saat)

 

     F-Sporda Sponsorluğun Kapsam ve Mevzuat Açısından İncelenmesi

 

BİYOMEKANİK (10 SAAT SEÇMELİ)

     A- Katı Cismin Denge Durumu  (3 Saat)

·         Moment, Kütle Merkezinin Belirlenmesi

 

B- Katı Cismin Doğrusal Hareketleri (3 Saat)                                            

·         Momentum

·         Çarpışma (İmpuls-Momentum)

 

C- Katı İsmin Açısal Hareketi (4 Saat)

·         Eylemsizlik Momenti

·         Açısal Momentum

·         Momentumun Korunumu

 

YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ (10 SAAT SEÇMELİ)

     A-Sporda Yetenek Kavramı ve Temel İlkeleri

·         Yetenek Türleri, Yetenekli Sporcunun Özellikleri

 

B-Yetenek Seçimi

·         Doğal Seçim, Bilimsel Seçim, Genetik Araştırma Yöntemi, Somototip ve Antropometrik  Özellikler vb.

·         Yetenek Seçiminde Kullanılan Testler ve Seçim Kriterleri

·         Alan Testleri

·         Laboratuar Testleri

 

C- Yetenek Araştırması ve Seçimi İçin Ön Şartlar

·         Antropometrik Ön Şartlar

·         Kondisyonel Ön Şartlar

·         Tekno-Motorik Ön Şartlar

·         Performans için Ön Şartlar

·         Zihinsel Ön Şartlar

·         Sosyal Ön Şartlar

·         Psikolojik Ön Şartlar

·         Öğrenim Yeteneği

 

D-Sportif Oyunlarda Yetenek Seçimi ve Temel İlkeleri

·         Sportif Oyunların Özelliği

·         Yetenek Seçimi Test Örnekleri

 

E-Bireysel Oyunlarda Yetenek Seçimi ve Temel İlkeleri

·         Raket Sporları

·         Mücadele Sporları

 

F-Yetenek Seçimi Sonrası Eğitim Basamaklaması

·         Spora Başlama Yaşı

·         Genel Spor Eğitimi

·         Özel (Branşa Yönelik Eğitim) Spor Eğitimine Geçiş

 

G- Sporda Yetenek Seçimi Sonrası Eğitim Süreci

·         Başlama Dönemi

·         Gelişim Dönemi

·         Üst Düzey Antrenman Bilgisi

 

    H- Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Spora Yönlendirme, Yetenek Belirleme Modellerinin Karşılaştırılması

 

SPORDA GENEL TEKNİK TAKTİK ÖĞRETİM İLKELERİ (10 SAAT SEÇMELİ)

A- Sportif Teknik (4Saat)

a- Tekniğin Eğitilebilme Özelliği

b- Tekniğin Eğitiminin Safhaları

·         Çok Yönlü Teknik Eğitim

·         Genel Teknik Eğitim

·         Özel Teknik Eğitim

c-Tekniğin Özellikleri

·         Kinematik Özellikler

·         Dinamik Özellikler

 

d-Tekniğin Öğrenim Safhaları

·         Amaca Yönelik Tanıma ve Anlama Safhası

·         Kaba Koordinasyon Safhası

·         Ayrıntı ve İnce Koordinasyon Safhası

·         Sağlamlaştırma ve Pekiştirme Safhası

e-Teknik Öğretim Yöntemleri

·         Basitten Karmaşığa Doğru Öğretim Yöntemleri

·         Kolaydan Zora Doğru Öğretim Yöntemleri

·         Tümden Gelim Metodu

·         Tümevarım Metodu

·         Kombine Öğretim Metodu

·         Anlatım Metodu

·         Anlatım ve Gösterim Metodu

·         Sınama ve Yanılma Metodu

·         Görev Verme-Uygulama-Düzeltme-Tekrar Görev Verme Metodu

·         Teknik Araçlardan Yararlanarak Öğretim Metodu

·         Zihinsel Antrenman Metodu

f- Basamaklı Teknik Eğitim için Bazı Örneklemeler

 

B-TeknikAntrenman(2 Saat)

a- Öğrenme Amaçları

b- Temel İlkeler

c- Teknik Antrenmanlarda Motorik Öğrenmenin Temel Prensipleri

 

C- Sportif Taktik(2 Saat)

a-Taktiğin Sınıflandırılması

b-Taktik Uygulama Alıştırmaları

c-Taktik Eğitim

d-Taktik Eğitimin Safhaları

e-Taktik Eğitiminin Aşamaları

f- Dönemlere Göre Taktik Eğitim

g-Taktik Eğitim İçin Metodik Uyarılar

h- Bazı Taktik Öğretim Metotları

 

D- Taktik Antrenman (2 Saat)

a-Öğrenme Amaçları

b-Temel İlkeler

c-Sportif Müsabaka Organizasyonu ve Yöntemi                                             

d-Taktik Eğitimin Amaçları

e-Sportif Taktiğin Unsurları

 

MÜSABAKA ANALİZLERİ VE İSTATİSTİK  (10 SAAT SEÇMELİ)

A- Temel İstatistiksel Kavramlar  (1 Saat)

a- İstatistiğin Tanımı

b- Verinin Tanımı ve Farklı Veri Türleri

 

B- İstatistik Yöntemleri (4 Saat)

  a- Tanımlayıcı İstatistik

·         Ortalama

·         Standart Sapma

·         Minimum-Maksimum Değerler

·         Mod

·         Medyan

·         Normal Dağılım Eğrisi

    b- Hipotez Testleri                    

·         Bağımsız Örneklerde T- Testi

·         Bağımlı Örneklerde T –Testi

·         İki Yüzde Arasındaki Farkın Önemlilik Testi

 

C- Spor Dalına Özgü Müsabaka Analizlerin İncelenmesi (5 Saat)

a- Takım Sporları

    1- Oyun Analizi;

·         Spor Dalına Özgü Bilgisayar Yazılımlarının Tanımı

·         Farklı Düzey Yarışmalara (Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonası, Türkiye Ligi v.b.)Ait Karşılaştırmalı Oyun Analizi

    2- Müsabaka Sırasında Oyun Analizi

·         Farklı Hareket Kalıplarına (Hentbolde Maçın Farklı Zaman Dilimlerinde Oluşan Aldatma Sayısı,Temel Atış Sayısı v.b.) Ait Frekansların Karşılaştırılması Olarak İncelenmesi,

·         Müsabaka Sırasında Kat Edilen Mesafenin ve Bu Mesafenin Niteliklerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi

b- Bireysel Sporlar

·         Spor Dalında Farklı Düzey Yarışmalara (Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonası,      Türkiye Şampiyonası v.b.) Ait Karşılaştırmalı Verim Yapısının (Kinetik,Kinematik veya Zaman-Seri Analizi İle ) İncelenmesi

·         Mücadele Sporları Spor Dalında Farklı Düzey Yarışmalara (Olimpiyat Oyunları,Dünya Şampiyonaları, Türkiye Ligi v.b.)Ait Karşılaştırmalı Verim Yapısının(Kinetik, Kinematik veya Oyun Analizi İle)İncelenmesi

c- Mücadele Sporları

·         Spor Dalında Farklı Düzey Yarışmalara (Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonası, Türkiye Şampiyonası v.b.) Ait Karşılaştırmalı Verim Yapısının (Kinetik,Kinematik Veya Zaman-Seri Analizi İle ) İncelenmesi 

 

MOTİVASYON TEKNİKLERİ VE HEDEF BELİRLEME  (10 SAAT SEÇMELİ)

A-Motivasyon Tanımları (1 Saat)

·         Doğası

·         Boyutları

 

B- Motivasyon  Kuramları (3 Saat)

·         Başarı Güdüsü

·         Bilişsel

·         Durum-Etkileşim Kurumları

·         Adalet Kuramı

 

C-Takım Sporlarında Motivasyon Teknikleri (1 Saat)

 

D- Bireysel Sporlarda Motivasyon Teknikleri (1 Saat)

 

E- Sporda Hedef Belirleme (4 Saat)

·         Tanım ve Kavramlar

·         Hedef Belirleme Yaklaşımları

 

F- Hedef Belirleme İlkeleri

 

G- Hedef Belirleme Stratejileri

 

BESLENME VE ERGOJENİK YARDIM  (10 SAAT SEÇMELİ)

A- Müsabaka Sporcularında Beslenme İlke ve Uygulamaları (5 Saat)

 

B- Beslenme Kaynaklı Ergojenik Yardım (5 Saat)

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ  (10 SAAT SEÇMELİ)

A- Antrenman Kavramı ve Genel İlkeleri

·         Antrenman Nedir ?

·         Yüklenme Nedir ?

·         Antrenman Düzenlenmesi

a- Temel Antrenman Dönemi

b- Gelişim Antrenman Dönemi

c- Üst Düzey Antrenman Dönemi

Antrenmanın Amaçlarına Ulaşmak İçin Kullandığımız Alıştırmalar İkiye Ayrılır.

·         Genel Geliştirici Alıştırmalar

·         Özel Alıştırmalar

·         Antrenmanın Aşamaları

 

B-Antrenör ve Tanımı

·         Antrenörün Kişilik Özelliği

·         Spor Bilgisi

·         İlgi Düzeyi

·         Dürüstlük

·         Ayırabilme Özelliği

·         Örnek Olma

·         Olgunluk

·         Değişebilirlik

 

C- Antrenörün Çalışma Yöntemleri

·         Antrenör Müsabakaya Nasıl Hazırlanır

  a- Müsabaka Öncesi

·         Maçın Önemliliği

·         Oyuncular/Sporcular

·         Takımın/Sporcunun Hazırlık Şartları

·         Rakip Takım/Sporcu

·         Müsabakanın Yapılacağı Yerde Çevresel Faktörler

  b- Müsabaka Esnasında

  c- Müsabaka Sonrası

 

D-  Antrenör Tipleri

·         Aşırı Disiplinli Otoriter Antrenör Tipi

·         Uysal ve İyi Huylu Antrenör Tipi

·         Gergin ve Hareketli Antrenör Tipi

·         Gevşek Antrenör Tipi

·         İş Yapar Görünümlü ve Gayretli Antrenör Tipi

·         Otoriter Antrenör

·         Demokratik Antrenör

·         Her İki Özelliği de Bulunan Antrenör

 

E- Antrenör Eğitimi

·         Antrenör Eğitimi Temel Yapısı

a-Genel Planlama

b-Ön Şartlar

c-Amaçlar,Teori ve Metotlar

d-Uygulama

e-Denetim

f-Temel Çalıştırıcı Yetiştirme Kursları

g-Antrenör Eğitim Kursları

 

F- Antrenör Eğitimi Programı

·         Öğretim Elemanlarının Tespiti

·         Antrenör Sınıflandırılması

·         Görev Alanları

·         Antrenörlüğün Kademe Geçişleri

 

G- Antrenör Eğitiminin Kademeleri ve İlkeleri

1. Kademe

2. Kademe

3. Kademe

4. Kademe

5. Kademe

 

H- Antrenör Eğitim Kurslarında Yerine Getirilmesi Gereken Şartlar

·         Amaçların Belirlenmesi

·         Spor Eğitim Dairesinin Yerine Getireceği Görevlerin Belirlenmesi

·         İlgili Federasyon Başkanlıklarının Yerine Getireceği Görevlerin Belirlenmesi

·         İl Müdürlüklerinin Yerine Getireceği Görevlerin Belirlenmesi

·         Kurs eğitim Yöneticicisinin Yerine Getireceği Görevlerin Belirlenmesi

·         Öğretim Elemanlarının Yerine Getireceği Görevlerin Belirlenmesi

·         Kursiyerlerin Yerine Getireceği Görevlerin Belirlenmesi

 

I- Antrenör Eğitim Kurslarına katılacaklarda Aranan Şartlar

 

J-Antrenör Eğitim Programındaki Dersler ve İçerikleri

 

K- Avrupa Birliğinde Antrenör Eğitiminin Yapı Taslağı ve Örneği

·         Giriş

·         Felsefe

·         İlkeler

·         Antrenör Eğitimi Basamaklarının Yapısı

   a) Genel Bilgiler

   b) Uzmanlık Alanları

 

L- Diğer Ülkelerde Antrenör Yetiştirme Modelleri

Belçika -Danimarka-Fransa-Lüksemburg-Portekiz-İspanya-Slovenya-İtalya

Yunanistan-Finlandiya

 

M- Genel Değerlendirme ve Yeni Gelişmeler Hakkında Bilgi Verme

 

SPORUN SOSYAL PSİKOLOJİSİ (10 SAAT SEÇMELİ)

A-Grup Kavramı

B-Takım kavramı ve farkları

C-Grup dinamikleri

D-Grup bütünlüğü

E-Grup bütünlüğüne etki eden etmenler

F-Gruptan takım yaratmak

G-Takım olmanın avantajları

H-Takım olmada ve norm yaratmada ortaya çıkan sorunlar ve çözüm yolları

I-Takımda liderlik

J-Liderlik modelleri

K-Etkili liderlik

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KADEME TEKNİK DİREKTÖRLÜK KURSLARINDA

GÖSTERİLEN TEMEL EĞİTİM DERSLERİ ve DERS İÇERİKLERİ

(Toplam 2 Zorunlu - 4 seçmeli Ders)

 

 

 

 

SPOR PSİKOLOJİSİ  (10 SAAT)

A-Önceki Kademelerdeki Yer Alan Konuların Kısa Tekrarı (1 Saat)

 

B-Kendine Güven Stratejileri (1 Saat)

·     Tanım

·     Stratejiler

 

C-Müsabakaya Hazırlıkta Zihinsel Antrenman (4 Saat)

a-Modeller

b-Uygulamalar

·         Görselleme

·         Hayal Etme

·         Zihinsel Provalar

 

D-Sürantrenman ve Tükenmişlik (2 Saat)

·     Tanımlar

·     Belirtiler

·     Çözümler

 

E-Spor Sakatlıklarına Psikolojik Yaklaşımlar (2 Saat)

·     Psiko-Sosyal Boyutu

·     Sakatlık Süreci İçin Öneriler

SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON  (5 SAAT)

A-Halkla İlişkilerin Amaç ve Kapsam Boyutunda Tartışılması

B-Alt-Üst İlişki Kurma; Vücut Lisanı, Hitabet; Sporcu, Aile, Taraftar vb. İle Diyalog; Medya İle

    İlişkiler vb. İletişim Tekniklerinin Örneklerle Tartışılması

C-Kriz Yönetiminin Amaç, Kapsam ve Mevzuat Açısından Tartışılması

D-Sporda Sponsorluğun Amaç, Kapsam ve Mevzuat Açısından Tartışılması.

E-Sponsorluk Paketi Hazırlama Tekniklerinin Tartışılması ve Uygulanması

F-Sponsor Bulma, Kaynak Üretme,Reklam ve Promosyon Konularının Tartışılması

G-Spor Yönetimi ve Organizasyonda Çağdaş Gelişmelerin İncelenmesi

SPORDA PSİKOLOJİK YARDIM BECERİLERİ  (10 SAAT SEÇMELİ)
A- Sporda Uyarılmışlık Kavramı  (1 Saat)

 

B- Sporda Uyarılmışlık Kuramları  (2 Saat)

·     Drive

·     Optimum Performans

·     Katostroph                         

·     Çok Boyutlu Kaygı

·     Optimum Performans Alanı (Zof/ IZof)

 

C-Müsabaka Kaygısı  (2 Saat)

·     Tanımlar

·     Nedenler

·     Belirtiler

·     Başa Çıkma Yolları

 

D-Müsabaka Stresi  (2 Saat)

·     Tanımlar

·     Nedenler

·     Belirtiler

·     Başa Çıkma Becerileri

 

E-Gevşeme Çalışmaları  (2 Saat)

·     Gevşemenin Temelleri

·     Zihinden Kasa Gevşeme

·     Kastan Zihne Gevşeme

·     Gevşeme Teknikleri

 

     F-Gevşeme Tekniklerinin Uygulama Alanları Zamanlaması ve Süreci  (1 Saat)

BİYOMEKANİK  (10 SAAT SEÇMELİ)

A- İnsan Vücudunun Katı Cisim Olarak Modellenmesi (2 Saat)

·     Gövde, Baş, Alt ve Üst Uzuvların Kütle Merkezinin Hesaplanması

·     İnsan Vücudunun Ağırlık Merkezlerinin Hesaplanması

 

B- Sportif Hareketlerin Model Kullanılarak Kinematik ve Kinetik İncelenmesi  (8 Saat)

YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ  (10 SAAT)

A- Sporda Yetenek Kavramı ve Temel İlkeleri (1 Saat)

·         Yetenek Türleri

·         Yetenekli Sporcunun Özellikleri

 

B- Yetenek Seçimi (2 Saat)

·         Doğal Seçim

·         Bilimsel Seçim

·         Genetik Araştırma Yöntemi

·         Somototip ve Antropometrik Özellikler vb.

·         Yetenek Seçiminde Kullanılan Testler ve Seçim Kriterleri

·         Alan Testleri

·         Laboratuvar Testleri

 

C-  Yetenek Araştırması ve Seçimi İçin Ön Şartlar (2 Saat)

·         Antropometrik Ön Şartlar

·         Kondisyonel Ön Şartlar

·         Tekno- Motorik Ön Şartlar

·         Öğrenim Yeteneği

·         Performans İçin Ön Şartlar

·         Zihinsel Ön Şartlar

·         Sosyal Ön Şartlar

·         Psikolojik Ön Şartlar

 

D- Sportif Oyunlarda Yetenek Seçimi ve Temel İlkeleri (1 Saat)

·         Sportif Oyunların Özelliği

·         Yetenek Seçimi Test Örnekleri

 

E- Bireysel Oyunlarda Yetenek Seçimi ve Temel İlkeleri (1 Saat)

·         Raket Sporları

·         Mücadele Sporları

 

F-Yetenek Seçimi Sonrası Eğitim Basamaklaması (1 Saat)

·         Spora Başlama Yaşı

·         Genel Spor Eğitimi

·         Özel (Branşa Yönelik Eğitim) Spor Eğitimine Geçiş

 

G-Sporda Yetenek Seçimi Sonrası Eğitim Süreci (1 Saat)

·         Başlama Dönemi

·         Gelişim Dönemi

·         Üst Düzey Antrenman Bilgisi

 

    H-Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Spora Yönlendirme, Yetenek Belirleme Modellerinin Karşılaştırılması

      (1 Saat)

BESLENME VE ERGOJENİK YARDIM (10 SAAT SEÇMELİ)

A- Müsabaka Sporcularında Beslenme İlke ve Uygulamaları (5 Saat)

 

B- Beslenme Kaynaklı Ergonejik Yardım (5 Saat)

 

SPOR PAZARLAMASI (10 SAAT SEÇMELİ)

A-Pazarlama ve Spor Pazarlamasının Tanımı, Temel İlkeleri ve Prensiplerinin İncelenmesi (1 Saat)

 

B-Spor Pazarlamasının Spor Endüstrisi İçerisindeki Gelişimin ve Yerinin Tartışılarak Ortaya Konması (1 Saat)

·         Antrenörlerin Spor Pazarlaması İçerisindeki Konumunun İrdelenerek, Karşılıklı Etkileşimin İncelenmesi(Antrenörlerin Spor Pazarlamasına Katkıları ve/veya Spor Pazarlamasının Antrenörlere Katkısı)

 

C-Spor Endüstrisi İçerisinde Yer Alan Kamu ve Özel Kuruluşlarda (Kulüpler,Spor Salonları,Spor

   Merkezleri vb.) Finansal Kaynakların ve Bu Kaynakların Kullanımı Konularının Tartışılması (1 Saat)

 

D- Finans Yönetiminin Temel İlkelerinin İncelenmesi  (1 Saat)

·         Spor Tüketici Profillerinin Ortaya Konması ve Spor Tüketici Davranışlarının Örneklerle Derinlemesine İncelenmesi (1 Saat)

 

E-Spor Pazarlama Bileşenlerinin (Ürün,Kullanım Bedeli,Konum/Ulaşım, İletişim, Halkla İlişkiler    

   Personel ve Promosyon) İncelenmesi (1 Saat)

·         Spor Pazarlama Araştırmaları ve Bilgi Sistemleri Hakkında Bilgi Verilerek Antrenörlerin Bilgi Donanımının Sağlanması

·         Spor Endüstrisindeki Reklam ve Promosyon İle İlgili Yasa, Yönetmelik ve  Uygulamalarının İncelenmesi

·         Promosyonun Alt Boyutlarının Tartışılarak Spor Pazarlamasındaki Yerinin İncelenmesi

 

F-Sporda Sponsorluğu ve Vergi Uygulamalarını İlgilendiren Yasa ve Yönetmeliklerin İncelenmesi

   (2 Saat)

·         Sponsorluğun Tanımı, Gelişimi ve Çeşitlerinin İncelenmesi

·         Sporda Sponsor Bulma Tekniklerinin Tartışılması

·         Sponsorluk Paketinin Hazırlanması Hakkında Örneklerle Bilgi Verilmesi

·         Sponsorluk Anlaşmalarının Yapısı ve Dikkat Edilmesi Gerekli Noktaların Tartışılması

 

G- Spor ve Medya İlişkilerinin Tanımlanarak Tartışılması (1 Saat)

·         Spor ve Medya İlişkileri ve Verilen Mesajlarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktaların İncelenmesi

 

H- Sporda ve Spor Endüstrisinde Etiksel Teoriler ve Bunların Spor Operasyonlarına Etkilerinin

     İncelenmesi (1 Saat)

 

I- Sporda ve Spor Pazarlamasında Yaşanan Olaylara Etik Açısından Yaklaşımlarının Tartışılması

   (1 Saat)

SPORDA ZİHİNSEL ANTRENMAN TEKNİKLERİ (10 SAAT SEÇMELİ)

A-Zihinsel Antrenman (1 Saat)

B-Psikolojik Beceri Antrenmanı (1 Saat)

C-Zihinsel Antrenmanın Avantajları (1 Saat)

D-Zihinsel Antrenmanın Çeşitleri (4 Saat)

a-Beceri Öğreniminde Zihinsel Antrenman

b-Müsabakaya Yönelik Zihinsel Antrenman

·         Zihinde Canlandırma

·         Odaklama

·         Görselleme

·         Vd.

 

E-Zihinsel Antrenmanın İlkeleri (3 Saat)