Kayıp Belge İşlemleri

Daha önce alınmış olan antrenörlük belgesini, spor masörü belgesini ve spor masörü kimlik kartını kaybeden kişilerin belgelerinin tekrar hazırlanması işlemleri için aşağıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığına gönderilmesi halinde gereken işlemler yapılacaktır.

 

1-  Gazete kayıp ilanı (Antrenör belgesinin kayıp olduğunu gösteren gazete ilanının bulunduğu tam sayfa)

2-   Dilekçe (Açık Adresli)

3- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Üniversite veya Lise mezunlarının e-devletten alacakları mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir. 

4-   Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden sporda ceza almadığına dair yazı (Belgenin aslı) aşağıdaki dokümanlar kısmından indirebilirsiniz.

5-  Adli Sicil Kaydı Sorgulaması (aslı veya e-devletten alınan olacak, Resmi Kurum seçilecektir.)

6-   Sağlık raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu )(Belgenin aslı) aşağıdaki dokümanlar kısmından indirebilirsiniz. 

7-    2 Adet resim (Orijinal)(Biyometrik)

8-    Nüfus cüzdanı fotokopisi

9-    Kayıp antrenör belgesinin fotokopisi (Varsa)

10-  Başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru esnasında belirteceğiniz e-mail (e-mail adresinin kullanılabilir ve geçerli olduğunu kontrol ediniz.) adresine gelecek referans numarası ile Ziraat Bankası'na ücretler (170 TL)  yatırılmaktadır.  (2019 yılı) 

E-Devlet başvuruları detaylı bilgisi için tıklayınız.>>> )

 

Yukarıdaki belgelerin tamamlanmasından sonra Spor Genel Müdürlüğü, Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı, Örnek Mahallesi, Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ/ ANKARA adresine gönderilmesi ya da elden teslim edilmesi halinde uygun denklik işlemi yapılarak ilgili kişiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri aracılığıyla en kısa sürede teslim edilecektir.

ANTRENÖR DENKLİK BİLGİ FORMU.xlsx

SAĞLIK RAPORU (EK 5).xlsx

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDE SPORDA CEZA ALMADIĞINA DAİR YAZI.docx

ANTRENÖRLERİN TÜM İŞ VE İŞLEMLERİ İÇİN E-DEVLET KULLANIMI DUYURUSU.pdf