Antrenör Eğitim Programı

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SPOR EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

                                                                                
 
ANTRENÖR EĞİTİM PROGRAMI

DERSİN ADI

I. KADEME

II. KADEME

III. KADEME

IV. KADEME

V. KADEME

YARDIMCI ANTRENÖR

ANTRENÖR

KIDEMLİ ANTRENÖR

BAŞ ANTRENÖR

TEKNİK DİREKTÖR

 

 

 

 

A.TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

SAAT

SAAT

SAAT

SAAT

SAAT

SPOR ANATOMİSİ

4

6

6

-

-

SPOR FİZYOLOJİSİ

4

8

6

20 (Z)

-

GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ

10

14

16

20 (Z)

-

SPOR VE BESLENME

4

4

4

-

-

SPOR SOSYOLOJİSİ

-

4

4

-

-

SPOR PSİKOLOJİSİ

4

6

8

10 (Z)

10 (Z)

SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON

2

2

5 (Z)

5 (Z)

5 (Z)

 SPORCU SAĞLIĞI

4

4

2

-

-

BİOMEKANİK

-

-

4

10 (S)

10 (S)

SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

4

4

-

-

-

SPORDA GENEL TEKNİK TAKTİK ÖĞRETİM İLKELERİ

-

-

4

10 (S)

-

BECERİ ÖĞRENİMİ

4

4

4

2(Z)

-

PSİKOMOTOR GELİŞİM

6

8

-

-

-

SPORDA PSİKOLOJİK YARDIM BECERİLERİ

-

-

-

-

10 (S)

SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

2

2

-

-

-

SPORUN SOSYAL PSİKOLOJİSİ

-

-

-

10 (S)

-

SPORDA ZİHİNSEL ANTRENMAN TEKNİKLERİ

-

-

-

-

10 (S)

YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ

2

-

-

10 (S)

10 (S)

MÜSABAKA ANALİZLERİ VE İSTATİSTİK

-

-

-

10 (S)

-

MOTİVASYON TEKNİKLERİ VE HEDEF BELİRLEME

-

-

-

10 (S)

-

BESLENME KAYNAKLI ERGOJENİK YARDIM

-

-

-

10 (S)

10 (S)

SPOR PAZARLAMASI

-

-

-

-

10 (S)

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ

-

-

-

10 (S)

-

B.ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI

 

 

 

 

 

ÜST DÜZEY ANTRENMAN PLANLANMASI VE PROGRAMLANMASI

 

 

 

 

 

-

-

-

20 (Z)

-

ÖZEL KONDİSYON ANTRENMANI VE METODLARI

 

 

 

 

 

-

-

-

-

10 (S)

MÜSABAKA YÖNETİMİ VE İLKELERİ

-

-

-

-

10 (S)

ANTRENÖRLÜK UYGULAMASINDA YENİ ARAYIŞ VE GELİŞMELER

-

-

-

-

10 (Z)

ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ

10

10

12

20 (Z)

20 (Z)

SPOR DALI GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME

-

4

-

-

-

SPOR DALI OYUN KURALLARI

2

-

-

-

-

SPOR DALI TEKNİK TAKTİK

32

50

50

-

-

ÜST DÜZEY TEKNİK ANTRENMAN

-

-

-

-

20 (Z)

ÜST DÜZEY TAKTİK ANTRENMAN

-

-

-

-

30 (Z)

ÜST DÜZEY TEKNİK TAKTİK

-

-

-

60 (Z)

-

KURS BİTİRME PROJESİ

-

-

-

P

P

TOPLAM

94

130

125

157 (Z) + 80 (S)

95 (Z)+ 80 (S)

                  Spor branşları itibariyle kurslar planlanmadan önce Daire Başkanlığı, ilgili spor dalı Federasyonuyla işbirliği içerisinde 4 ve 5 inci kademede yer alan seçmeli derslerden en az 4 tanesini belirler.

                                                                                Not : (Z) = ZORUNLU DERSLER        (S) = SEÇMELİ DERSLER