Konservatuar Mezunları Denklik

16 Ağustos 2002 tarih ve 24848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 01 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren ve 5 Kademeli olarak uygulanacak olan ANTRENÖR EĞİTİM YÖNETMELİĞİ'ne göre Üniversitelerin Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları bölümü ile Modern Dans ve Bale Bölümünü ön lisans olarak bitirenlere durumlarını belgelemeleri şartıyla, eğitim gördükleri halk oyunları, modern dans ve bale dalında l. Kademe (Yardımcı Antrenör) belgesi, lisans eğitimi olarak bitirenlere ise durumlarını belgelemeleri şartıyla eğitim gördükleri branşlarda 2. Kademe (Antrenör) belgesi verilir".

 

 İstenen belgeler,

1-   Dilekçe (Açık Adresli)

2-   2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Orijinal) (Biyometrik)

3-   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Üniversite veya Lise mezunlarının e-devletten alacakları mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.

4-  Transkript (Tasdikli sureti veya aslı, seçmeli veya uzmanlık spor branşı transkriptte belirtilmiş olacak ve belirtilmediği takdirde  mezun olunan üniversitenin bölüm başkanlığından seçmeli veya uzmanlık spor branşını belirten (ders kodu açıkça belirtilmiş olacak) resmi yazının aslı.

5-  Adli Sicil Kaydı Sorgulaması (aslı veya e-devletten alınan olacak, Resmi Kurum seçilecektir.)

6-  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7-  Sağlık raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu )(Belgenin aslı) aşağıdaki dokümanlar kısmından indirebilirsiniz. 

8-  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden Sporda Cezası Olmadığına Dair Yazı (belgenin aslı) aşağıdaki dokümanlar kısmından indirebilirsiniz.

9-   Başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru esnasında belirteceğiniz e-mail (e-mail adresinin kullanılabilir ve geçerli olduğunu kontrol ediniz.) adresine gelecek referans numarası ile Ziraat Bankası'na ücretler (135 TL)  yatırılmaktadır.  (2019 yılı )

E-Devlet başvuruları detaylı bilgisi için tıklayınız.>>> ) 

Yukarıdaki belgelerin tamamlanmasından sonra Spor Genel Müdürlüğü, Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı, Örnek Mahallesi, Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ / ANKARA adresine gönderilmesi ya da elden teslim edilmesi halinde uygun denklik işlemi yapılarak ilgili kişiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri aracılığıyla en kısa sürede teslim edilecektir.


ANTRENÖR DENKLİK BİLGİ FORMU.xlsx

SAĞLIK RAPORU (EK 5).xlsx

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDE SPORDA CEZA ALMADIĞINA DAİR YAZI.docx

ANTRENÖRLERİN TÜM İŞ VE İŞLEMLERİ İÇİN E-DEVLET KULLANIMI DUYURUSU.pdf