Yurt Dışı Denklik

        Yurt dışından alınmış olan antrenörlük belgelerinin denklik işlemleri için ilgili Federasyon Başkanlıklarına dilekçe ile müracaat edilip, kişiye ait sporla ilgili verilecek tüm belgeler ilgili Federasyonca tasdiklendikten sonra üst yazı ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte eksiksiz olarak Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığına gönderilmesi halinde gereken denklik işlemleri yapılacaktır.

 

İstenen belgeler;

 1-     Yurt dışından alınan antrenör belgesinin noter tasdikli Türkçe çevirisi

2-      Federasyonca ilgili kişi hakkında denklik kademesi belirtilen Yönetim Kurulu Kararı (karar sayfasının tasdikli fotokopisi)

3-      Yurt dışından almış olduğu antrenörlük belgesiyle ilgili kurs tarihi, görmüş olduğu dersler, saatleri ve Türkçe çevrisi (noter tasdikli)

4-      Antrenör denklik bilgi formu (ilgili federasyonca tasdikli) (Aşağıdaki dosya kısmından indirebilirsiniz)

5-      Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Üniversite veya Lise mezunlarının e-devletten alacakları mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.

6-      Pasaport fotokopisi (Kurs tarihi ile ilgili olarak yurtdışına giriş çıkış tarihleri geçerli olmalı)

7-      Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden sporda ceza almadığına dair yazı (Belgenin aslı) aşağıdaki dokümanlar kısmından indirebilirsiniz.

8-      Sağlık raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu)  (Belgenin aslı) aşağıdaki dokümanlar kısmından indirebilirsiniz. 

   9-    Adli Sicil Kaydı Sorgulaması (aslı veya e-devletten alınan olacak, Resmi Kurum seçilecektir.)

   10-      2 Adet resim (Orijinal) (Biyometrik) 

   11-      Dilekçe (Açık Adresli)

   12-      Nüfus cüzdanı fotokopisi

   13-       Başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru esnasında belirteceğiniz e-mail (e-mail adresinin kullanılabilir ve geçerli olduğunu kontrol ediniz.) adresine gelecek referans numarası ile Ziraat Bankası'na ücretler (400 TL)  yatırılmaktadır.  (2018 yılı)

 

E-Devlet başvuruları detaylı bilgisi için tıklayınız.>>> )

 

 

Yukarıdaki belgelerin tamamlanmasından sonra Spor Genel Müdürlüğü, Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı, Örnek Mahallesi, Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ / ANKARA adresine gönderilmesi ya da elden teslim edilmesi halinde uygun denklik işlemi yapılarak ilgili kişiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri aracılığıyla en kısa sürede teslim edilecektir.


ANTRENÖR DENKLİK BİLGİ FORMU.xlsx

SAĞLIK RAPORU (EK 5).xlsx

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDE SPORDA CEZA ALMADIĞINA DAİR YAZI.docx

ANTRENÖRLERİN TÜM İŞ VE İŞLEMLERİ İÇİN E-DEVLET KULLANIMI DUYURUSU.pdf