Yurt İçi Denklik

Denklik İşlemleri – 1987-2002 yılları arası

1987-2002 Yılları arasında 3’lü kademeye göre alınmış olan antrenörlük belgelerinin denklik işlemleri için belirtilen belgelerle birlikte eksiksiz olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığına gönderilmesi halinde gereken denklik işlemleri yapılacaktır.

1-      1987-2002 yılları arasında almış olduğu antrenörlük belgesi (Aslı)

2-  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Üniversite veya Lise mezunlarının e-devletten alacakları mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.

3-  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden sporda ceza almadığına dair yazı (Belgenin aslı) aşağıdaki dokümanlar kısmından indirebilirsiniz.

4- Adli Sicil Kaydı Sorgulaması (aslı veya e-devletten alınan olacak, Resmi Kurum seçilecektir.) 

5-      Sağlık raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu )(Belgenin aslı) aşağıdaki dokümanlar kısmından indirebilirsiniz. 

6-      2 Adet resim (Orijinal)(Biyometrik) 

7-      Dilekçe (Açık Adresli)

8-  Nüfus cüzdanı fotokopisi

9-   Başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru esnasında belirteceğiniz e-mail (e-mail adresinin kullanılabilir ve geçerli olduğunu kontrol ediniz.) adresine gelecek referans numarası ile Ziraat Bankası'na ücretler (145 TL)  yatırılmaktadır.  (2019 yılı) 

E-Devlet başvuruları detaylı bilgisi için tıklayınız.>>> )

    Yukarıdaki belgelerin tamamlanmasından sonra Spor Genel Müdürlüğü, Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı, Örnek Mahallesi, Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ / ANKARA adresine gönderilmesi ya da elden teslim edilmesi halinde uygun denklik işlemi yapılarak ilgili kişiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri aracılığıyla en kısa sürede teslim edilecektir.Denklik İşlemleri 1987 yılı ve öncesi

 

 

1-      1987 yılı öncesi almış olduğu antrenörlük belgesi

2-      Federasyonun ilgili kişi hakkında denklik kademesi için aldığı Yönetim Kurulu Kararı

3-      Antrenör denklik bilgi formu ( Federasyonca Tasdikli)aşağıdaki dokümanlar kısmından indirebilirsiniz.

4-      Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Üniversite veya Lise mezunlarının e-devletten alacakları mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.

5-      Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden sporda ceza almadığına dair yazı (Belgenin aslı) aşağıdaki dokümanlar kısmından indirebilirsiniz.

6-    Adli Sicil Kaydı Sorgulaması (aslı veya e-devletten alınan olacak, Resmi Kurum seçilecektir.)  

7-      Sağlık raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu )(Belgenin aslı) aşağıdaki dokümanlar kısmından indirebilirsiniz. 

8-      2 Adet resim (Orijinal) (Biyometrik)

9-      Dilekçe (Açık Adresli)

10-  Nüfus cüzdanı fotokopisi

11-    Başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru esnasında belirteceğiniz e-mail (e-mail adresinin kullanılabilir ve geçerli olduğunu kontrol ediniz.) adresine gelecek referans numarası ile Ziraat Bankası'na ücretler (145 TL)  yatırılmaktadır.  (2019 yılı )

E-Devlet başvuruları detaylı bilgisi için tıklayınız.>>> )

 

    Yukarıdaki belgelerin tamamlanmasından sonra Spor Genel Müdürlüğü, Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı, Örnek Mahallesi, Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ / ANKARA adresine gönderilmesi ya da elden teslim edilmesi halinde uygun denklik işlemi yapılarak ilgili kişiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri aracılığıyla en kısa sürede teslim edilecektir.

 

ANTRENÖR DENKLİK BİLGİ FORMU.xlsx

SAĞLIK RAPORU (EK 5).xlsx

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDE SPORDA CEZA ALMADIĞINA DAİR YAZI.docx

ANTRENÖRLERİN TÜM İŞ VE İŞLEMLERİ İÇİN E-DEVLET KULLANIMI DUYURUSU.pdf