RAFTİNG 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

18-29 KASIM 2019 TARİHLERİ ARASINDA TUNCELİ İLİNDE RAFTİNG 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

8 KASIM 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

RAFTİNG 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR
 YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

18-29 Kasım 2019

Katılım ücreti

:

135 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

07-13 Kasım 2019

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

14 Kasım 2019  https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Rafting 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)     En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      17/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)   E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)   Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      E-Devlet kapısı, Spor Bilgi Sisteminden alınan, QR kodlu doğrulanabilir Ceza Bilgi Formu belgesi. 

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

 

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

a)  Tunceli’de yapılacak olan Rafting 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 18 Kasım 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

b)   Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

c)      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

d)   Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Şeyda OĞUZ ile kurumsal e-posta adresi üzerinden seyda.oguz2@gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)      Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak seyda.oguz2@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

TUNCELİ RAFTİNG 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU

KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

184*****826

AHMET TURAN

GÜMÜŞBAŞ

2

364*****518

AKTU

ÖZ

3

121*****084

ALİ RIZA

YARDIMCI

4

709*****234

AYHAN

YULU

5

191*****514

BAHAR

ÖZATAK

6

164*****542

BARIŞ

KOÇ

7

526*****902

BETÜL

KARCI

8

457*****048

DENİZ

TEMEL

9

199*****450

EBRU

CANDEMİR

10

241*****868

ENES

ALTAŞ

11

277*****586

ENES

TAŞCİ

12

397*****504

ENGİN

GÖZ

13

248*****812

ERDELAN

ERTÜNÇ

14

296*****118

ERGİN

AÇIKBAŞ

15

429*****434

FATİH

ÖZKAN

16

193*****282

FİKRET

TEKCE

17

110*****452

GAMZE

AKSOY

18

100*****288

GÖZDE

AKSOY

19

296*****164

GÜLSEN

TAMER

20

194*****912

HACI

TANSU

21

110*****264

HAKAN

DEMİR

22

266*****834

HALDUN

KASIRGA

23

415*****512

HAVVA

BULAT

24

436*****980

HIDIR ERCAN

ÇAKMAK

25

398*****896

İLYAS ERBİL

OL

26

274*****170

İMAM RABBANİ

YILDIZ

27

680*****726

LİZGE

ÇİMEN

28

319*****200

MAHMUT ARİF

KAYA

29

193*****564

MAZLUM

TEKCE

30

216*****032

MEHMET

TÜYLÜ

31

273*****954

MERTOL

EĞİLMEZ

32

354*****750

METİN CAN

BABUÇ

33

270*****224

MUHAMMET

KULABEROĞLU

34

487*****602

MUHARREM

PARLAK

35

251*****444

MUSTAFA NURİ

ATALAY

36

429*****370

MUSTAFA

ÖZKAN

37

139*****408

MUSTAFA

URUÇ

38

155*****002

OĞUZHAN

ÇİÇEK

39

291*****634

ONUR

MEMOĞLU

40

233*****468

ÖMER FURKAN

KUNCU

41

201*****130

RAMAZAN

İLHAN

42

254*****338

ROJİN ŞEVVAL

TANSU

43

124*****278

RUŞEN

DURAN

44

219*****134

SANİYE

UYAR KIRIK

45

205*****218

SELÇUK

TUNÇ

46

325*****522

SİBEL

YÜKSEL

47

426*****690

TİJDA

YEŞİL 


18-29 KASIM 2019 TARİHLERİ ARASINDA TUNCELİ İLİNDE YAPILACAK OLAN RAFTİNG 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI
TARİH SAAT DERS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
18 Kasım 2019 Pazartesi 08.30-12.30 Kayıt, Evrak Kontrol  
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik Erdoğan BUCAN-Savaş İZMİRLİ
19 Kasım 2019 Salı 08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik
20 Kasım 2019 Çarşamba 08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik
21 Kasım 2019 Perşembe 08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik
22 Kasım 2019 Cuma 08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-15.30 Oyun Kuralları Bilgisi Erdoğan BUCAN
23 Kasım 2019 Cumartesi  08.30-12.30 Özel Antrenman Bilgisi Savaş İZMİRLİ
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-19.30 Özel Antrenman Bilgisi "
24 Kasım 2019 Pazar 08.30-12.30 Sporcu Sağlığı Arş.Gör.Aykut ŞAHİN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Beceri Öğrenimi Arş.Gör.Ecesu ÖZCAN
25 Kasım 2019 Pazartesi 08.30-12.30 Genel Antrenman Bilgisi Arş.Gör.Aykut ŞAHİN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-19.30 Genel Antrenman Bilgisi Arş.Gör.Aykut ŞAHİN
26 Kasım 2019 Salı  08.30-12.30 Sporcu Beslenmesi Arş.Gör.Ecesu ÖZCAN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Psikolojisi Arş.Gör.Ecesu ÖZCAN
27 Kasım 2019 Çarşamba 08.30-12.30 Psikomotor Gelişimi Arş.Gör.Ecesu ÖZCAN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-15.30 Psikomotor Gelişimi Arş.Gör.Ecesu ÖZCAN
15.30-17.30 Sporda Yönetim ve Organizasyon Arş.Gör.Aykut ŞAHİN
28 Kasım 2019 Perşembe 08.30-12.30 Sporda Öğretim Yöntemleri Arş.Gör.Aykut ŞAHİN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-15.30 Yetenek Seçimi ve İlkeleri Arş.Gör.Ecesu ÖZCAN
15.30-17.30 Sporda Ölçme ve Değerlendirme Arş.Gör.Aykut ŞAHİN
29 Kasım 2019 Cuma  08.30-12.30 Spor Fizyolojisi Prof.Dr.Yüksel SAVUCU
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Anatomisi Prof.Dr.Yüksel SAVUCU