BİLARDO 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

11-26 KASIM 2019 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL İLİNDE BİLARDO 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

4 KASIM 2019

T.C
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

BİLARDO 2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

 

Kursun yapılacağı yer

:

İstanbul  Okmeydanı Gençlik Merkezi

Tarih

:

11-26 Kasım 2019

Katılım ücreti

:

145 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

04-08 Kasım 2019 16.00’e kadar

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

08 Kasım 2019 17.00’de  Spor Bilgi Sistemi

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde BİLARDO 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)     En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre, son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)    E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)    Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- Örnek yazı için tıklayınız.    

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

1.Kademe Yardımcı Antrenör Belgesinin önlü-arkalı tasdikli sureti

1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğuna dair antetli ve tasdikli (Mühür, Kaşe ve İmza) belge.


NOT:
Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1-    İstanbul’da yapılacak olan Bilardo 2.Kademe Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 11 Kasım 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında İstanbul  Okmeydanı Gençlik Merkezin’de yapılacaktır. Uygulama dersleri Bahçelievler Max Bilardo’da yapılacaktır.

2-   Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3-      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4-      Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi A.Yağmur TOPAL ile kurumsal aslihan.topal@gsb.gov.tr e-posta adresi üzerinden iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-      Daha önce 2. kademe antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak aslihan.topal@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Eğitim Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.


11-26 KASIM 2019 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL’DA YAPILACAK OLAN BİLARDO 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

465*****050

AHMET

BAĞCI

2

195*****112

AHMET

KÖSEOĞLU

3

484*****872

AHMET TALHA

İŞCAN

4

356*****076

AYGEN

BERK

5

246*****180

BASRİ

AKBAŞ

6

109*****406

HAMİT

AKKAYA

7

350*****846

İBRAHİM SAMİ

ÖZTAVLI

8

108*****096

İBRAHİM

TOSUN

9

353*****632

MURAT NACİ

ÇOKLU

10

292*****128

MURAT

TEKER

11

455*****200

MUSTAFA

AKÇARA

12

117*****198

NEBİYE

ÇAKMAK

13

147*****926

SÜLEYMAN

BAHÇEKAPILI

14

234*****186

TUNCAY

AKAY

15

381*****780

UĞUR

YARDIMCI

16

332*****106

ZEKİ

ÇAKAL 

11-26 KASIM 2019 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL’DA YAPILACAK OLAN BİLARDO 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

11-26 KASIM 2019 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL’DA YAPILACAK OLAN BİLARDO 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

11 Kasım 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

 

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Beceri Öğrenimi                      

Doç.Dr.Menşure AYDIN

12 Kasım 2019               Salı

08.30-12.30

Spor Anatomisi                       

             Dr.Nalan SUNA

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-15.30

Spor Anatomisi                       

             Dr.Nalan SUNA

16.00-18.00

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

            Dr.Turgay TURAN

13 Kasım 2019               Çarşamba

08.30-12.30

Spor Psikolojisi

Kadir AKBULUT

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-15.30

Spor Psikolojisi

Kadir AKBULUT

16.00-18.00

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Yusuf Kıvanç EGEAKA

14 Kasım 2019               Perşembe

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Doç.Dr.İlhan ODABAŞ

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi                       

Doç.Dr.İlhan ODABAŞ

15 Kasım 2019               Cuma

08.30-12.30

Sporcu Beslenmesi                    

Prof.Dr.Aysel PEHLİVAN

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Sosyolojisi                      

Kemal Mahmut SERT

16 Kasım 2019               Cumartesi

08.30-12.30

Psikomotor Gelişimi               

Doç.Dr.Menşure AYDIN

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Psikomotor Gelişimi               

Doç.Dr.Menşure AYDIN

17 Kasım 2019               Pazar

08.30-12.30

Sporcu Sağlığı                         

  Dr.Nalan SUNA    

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Sporda Öğretim Yöntemleri   

Dr.Mustafa ASLAN

18 Kasım 2019               Pazartesi

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi        

Dr.Mustafa ASLAN

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi        

Dr.Mustafa ASLAN

19 Kasım 2019               Salı

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi        

Dr.Mustafa ASLAN

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Gözlem-Değerlendirme

İlbay DAĞDELEN

20 Kasım 2019               Çarşamba

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Hakan İNCEKARA

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

Hakan İNCEKARA

   21 Kasım 2019  Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Hakan İNCEKARA

İlbay DAĞDELEN

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

22 Kasım 2019               Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

‘‘

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

11-26 KASIM 2019 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL’DA YAPILACAK OLAN BİLARDO 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

 

23 Kasım 2019  Cumartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Haluk İNCEKARA

 

İlbay DAĞDELEN

 

12.30-13.30

Öğle Arası

 

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

 

 24 Kasım 2019           Pazar

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

‘‘

 

12.30-13.30

Öğle Arası

 

 

13.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik

 

25 Kasım 2019           Pazartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

‘‘

 

12.30-13.30

Öğle Arası

 

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

 

26 Kasım 2019                Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

‘‘

 

12.30-13.30

Öğle Arası

 

 

13.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik