SPOR KONDİSYONERİ YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ

11 KASIM- 01 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASINDA SAMSUN İLİNDE SPOR KONDİSYONERİ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

23 EKİM 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SPOR KONDİSYONERİ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Samsun 19 Mayıs Üni.Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

Tarih

:

11 Kasım-01 Aralık 2019

Katılım ücreti

:

400 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

24 Ekim-07 Kasım 2019 14:30’a kadar

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

07 Kasım 2019 Saat16:00’da https://sporegitim.sgm.gov.trGENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Spor Kondisyoneri Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

Spor Kondisyoneri eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a)  Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak veya dört yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak şartıyla milli sporcu veya federasyonların en üst kategorisi/liginde sporcu olarak yarışmalara katılmış veya 3.kademe kıdemli antrenör belgesine sahip olmak,

b)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül olmamak,

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

d) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

 

İSTENEN BELGELER

a)      3 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)     Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti. (Üniversite mezunları e-devletten alacakları mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)      E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)     Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      E-Devlet kapısı, Spor Bilgi Sisteminden alınan, QR kodlu doğrulanabilir Ceza Bilgi Formu belgesi. 

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

 Samsun’da yapılacak olan Spor Kondisyoneri Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 11 Kasım 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Samsun Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi yapılacaktır.

Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

 İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

 Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Halit İNAN ile kurumsal e-posta adresi üzerinden halit.inan@gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak halit.inan@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.MUAFİYET

Temel eğitimi programındaki derslerden (9) dokuz dersten muafiyet sınavı yapılacaktır. Başarılı olan kursiyerler temel eğitiminde bulunan dokuz dersten muaf tutulur. 11 KASIM-01 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASINDA SAMSUN’DA YAPILACAK OLAN SPOR KONDİSYONERİ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ


S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

506*****228

ABDULSAMET

AKER

2

616*****480

ABDULAZİZ

ZİLAYAZ

3

565*****764

ALİ KEMAL

ŞİRİN

4

219*****888

ALİ

KOPAR

5

442*****990

ALİ RIZA

ÖNCÜL

6

455*****870

AŞKIN

ATAN

7

210*****790

BAHADIR KAĞAN

KOLA

8

376*****312

BEKİR

YİĞİT

9

118*****722

BUĞRA

GENÇTÜRK

10

430*****958

BÜŞRA

AKSOY

11

241*****380

COŞKUN

İSLAMOĞLU

12

230*****160

DENİZ

BALÇIK

13

406*****930

DİLBER

KURNAZ

14

649*****938

DİLGAM

ALIYEV

15

353*****788

EKREM

ZEYLEK

16

313*****410

EMRE

ÇİLİNGİR

17

254*****066

EMRE

ÖKSÜZ

18

660*****714

ERKUT

ŞAHİN

19

581*****464

FARUK

BOZYURT

20

406*****386

FATİH

İMAMOĞLU

21

202*****166

FERHAT

GÜLER

22

629*****514

FEYYAZ

YILDIRIM

23

169*****424

GÖKHAN

KABAKKAYA

24

338*****484

GÖKHAN

UYMUR

25

425*****776

GÜNAY

ÇERİT

26

223*****572

GÜNGÖR

CİNCİOĞLU

27

615*****574

HARUN

KÖSE

28

179*****184

HÜSEYİN

ADIYAMAN

29

469*****608

İBRAHİM

TEKEŞ

30

616*****844

KÖKSAL

UZUN

31

355*****442

MAHMUT DOĞAN

YILDIZ

32

263*****432

MESUT

İRGE

33

255*****112

MUAMMER

ÇİÇEK

34

266*****082

MUHAMMET ALİ

GÜLTEKİN

35

111*****280

MURAT

ORAL

36

356*****598

MUSAB

ÇAĞIN

37

257*****124

OSMAN

ÜSTÜNEL

38

435*****550

ÖMER

BADUR

39

396*****850

ÖMER

SEİS

40

241*****256

ÖMER

TURAN

41

436*****648

RASİM

BAYRAKTAR

42

486*****814

RECEP

DEMİR

43

106*****076

SADIK

ŞATIROĞLU

44

149*****832

SAVAŞ

ÇAKMAK

45

205*****780

TAHA YASİN

ŞAHİN

46

681*****688

TAMER

TURAN

47

286*****366

TOLGA

GÜNER

48

168*****514

TUĞÇE

DEMİR

49

210*****034

YAVUZ

ARSLANTÜRK

50

610*****204

YUNUS

ERKEN

51

246*****030

ZEYNEP

ÖZDEMİR 11 KASIM-01 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASINDA SAMSUN’DA YAPILACAK OLAN SPOR KONDİSYONERİ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU PROGRAMI


TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

11 Kasım 2019 Pazartesi

08.30-10.30

Kayıt ve Açılış

 

11.00-14.00

Temel Eğitim Programında yer alan (Dokuz) dersten MUAFİYET sınavı yapılacaktır.

 

14.00-17.00

Sporda Davranış Düzenleme ve Güdülenme

Doç. Dr. Musa ÇON

12 Kasım 2019                     Salı

08.30-12.30

Beceri Öğrenimi

Doç. Dr. Mehmet ÇEBİ

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Beslenme ve Ergojenik Yardım

Prof. Dr. Soner ÇANKAYA

13 Kasım 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Psikomotor Gelişim

Doç. Dr. Mehmet ÇEBİ

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Biyomekanik

Prof. Dr. Mustafa Çağatay TUFAN

14 Kasım 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Anatomisi ve Kineziyoloji

Dr. Öğr. Üyesi Levent BAYRAM

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Anatomisi ve Kineziyoloji

Dr. Öğr. Üyesi Levent BAYRAM

15 Kasım 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Anatomisi ve Kineziyoloji

Dr. Öğr. Üyesi Levent BAYRAM

12.3 0-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Anatomisi ve Kineziyoloji

Prof. Dr. Osman İMAMOĞLU

16 Kasım 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Egzersiz Fizyolojisi

Doç. Dr. Yıldırım KAYACAN

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-18.30

Egzersiz Fizyolojisi

Doç. Dr. Yıldırım KAYACAN

17 Kasım 2019 Pazar

08.30-12.30

Egzersiz Fizyolojisi

Prof. Dr. Osman İMAMOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-18.30

Egzersiz Fizyolojisi

Prof. Dr. Osman İMAMOĞLU

18 Kasım 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Sporda İletişim Becerileri

Prof. Dr. Soner ÇANKAYA

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Spor Yaralanmaları

Doç. Dr. Musa ÇON

19 Kasım 2019 Salı

08.30-12.30

Kuvvet Antrenman Teorisi

Dr. Öğr. Üyesi Bade YAMAK

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-18.30

Kuvvet Antrenman Teorisi

Doç. Dr. Murat ELİÖZ

20 Kasım 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Kuvvet Antrenman Teorisi

Öğr. Gör. Dr. Hamza KÜÇÜK

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Çeviklik ve Çabukluk Antrenmanı Teorisi

Öğr. Gör. Kazım BIYIK

21 Kasım 2019 Perşembe

08.30-10.30

Sporda Laboratuvar Testleri

Doç. Dr. Özgür BOSTANCI

10.30-12.30

İstatistik ve Raporlandırma

Prof. Dr. Soner ÇANKAYA

12.30-13.30

Öğle Arası

 

14.00-16.00

Periyotlama Uygulamaları

Prof. Dr. S. Ahmet AĞAOĞLU

16.00-19.00

Sporda Isınma

Dr. Öğr. Üyesi Egemen ERMİŞ

22 Kasım 2019               Cuma

08.30-12.30

Antrenman Bilimi

Prof. Dr. S. Ahmet AĞAOLĞU

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-18.30

Antrenman Bilimi

Prof. Dr. S. Ahmet AĞAOLĞU

23 Kasım 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Antrenman Bilimi

Prof. Dr. S. Ahmet AĞAOLĞU

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Dayanıklılık Antrenmanı Teorisi

Prof. Dr. S. Ahmet AĞAOLĞU

24 Kasım 2019                Pazar

08.30-12.30

Dayanıklılık Antrenmanı Teorisi

Doç. Dr. Tülin ATAN

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Sürat Antrenman Teorisi

Dr. Öğr. Üyesi Yener AKSOY

25 Kasım 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Esneklik Antrenmanı Teorisi

Dr. Öğr. Üyesi Erol DOĞAN

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Esneklik Antrenman Uygulamaları

Dr. Öğr. Üyesi Erol DOĞAN

26 Kasım 2019 Salı

08.30-12.30

Dayanıklılık Antrenmanı Uygulamaları

Doç. Dr. Tülin ATAN

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Dayanıklılık Antrenmanı Uygulamaları

Doç. Dr. Tülin ATAN

27 Kasım 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Çeviklik ve Çabukluk Antrenman Uygulamaları

Öğr. Gör. Kazım BIYIK

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-16.30

Koordinasyon Antrenmanı Teorisi

Öğr. Gör. Fedai AKSOY

28 Kasım 2019 Perşembe

08.30-12.30

Kuvvet Antrenmanı Uygulamaları

Dr. Öğr. Üyesi Bade YAMAK

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-18.30

Kuvvet Antrenmanı Uygulamaları

Dr. Öğr. Üyesi Bade YAMAK

29 Kasım 2019                Cuma

08.30-12.30

Kuvvet Antrenmanı Uygulamaları

Doç. Dr. Murat ELİÖZ

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Kuvvet Antrenmanı Uygulamaları

Doç. Dr. Murat ELİÖZ

30 Kasım 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Kuvvet Antrenmanı Uygulamaları

Öğr. Gör. Dr. Hamza KÜÇÜK

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-18.30

Kuvvet Antrenmanı Uygulamaları

Öğr. Gör. Dr. Hamza KÜÇÜK

01 Aralık 2019 
 Pazar

09.30-12.30

Koordinasyon Antrenmanı Uygulaması

Öğr. Gör. Fedai AKSOY

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Sürat Antrenmanı Uygulamaları

Dr. Öğr. Üyesi Yener AKSOY