ANKARA SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU SINAV SONUÇLARI

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU 11-23 KASIM 2019 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE YAPILMIŞTIR.

18 EKİM 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde

Tarih

:

11-23 Kasım 2019

Katılım ücreti

:

375 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihi

:

21 Ekim-06 Kasım 2019

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

07 Kasım 2019  https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Spor Masörü Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, e-devlet kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)      18 yaşını doldurmuş olmak,

b)      En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c)      Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalık, parmaklarda şekil bozukluğu, kol ve bacak arızası ve benzeri vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak,

d)      Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

e)  7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)    3 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)    E-devlet kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)   Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Spor Masörlüğü yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı,

e)  E-Devlet kapısı, Spor Bilgi Sisteminden alınan, QR kodlu doğrulanabilir Ceza Bilgi Formu    tıklayınız.    

f)   2 Adet E-devlet kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

     1.Ankara’da yapılacak olan Spor Masörü Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 11 Kasım 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde yapılacaktır.

         2.Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

        3.İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

        4. Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi EBRU Tomris BAŞ ile kurumsal e-posta adresi üzerinden ebru.bas@gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

      5.Daha önce spor masörü yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak  ebru.bas@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Spor Masörlüğü Eğitim Yönetmeliğinin 18. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler Spor Masörü Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyet sağlanmasında gerekli olan bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

11-23 KASIM 2019 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA’DA YAPILAN SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU SINAV SONUÇLARI

 

11.11.2019 - 23.11.2019 TARİHLİ ANKARA   SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSU SINAV SONUÇLARI

 

Özel Eğitim Dersi

Temel Eğitim Dersi

Degerlendirme

Ad Soyad

SPOR MASAJI

DOPİNG

GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ

GENEL SPOR BİLGİSİ

SPOR ANATOMİSİ

SPOR FİZYOLOJİSİ

SPOR PSİKOLOJİSİ

SPOR YARALANMALARINDA İLKYARDIM VE REHABİLİTASYON

SPORCU BESLENMESİ

SPORCU SAĞLIĞI

ALAATTİN EREN

72

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BAŞARILI

ALİ EMRE ALKAYA

70

90

75

95

80

80

75

80

90

70

BAŞARILI

ALİ ŞEN

88

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BAŞARILI

ALTUĞ BUĞRA KESKİN

64-Kaldı

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BÜTÜNLEME

AYDIN AKBULUT

82

85

60

85

70

90

70

85

80

70

BAŞARILI

AYDIN KOCATÜRK

78

95

85

100

75

100

70

80

70

70

BAŞARILI

BEGÜM YAŞAR SÖNMEZ

90

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BAŞARILI

BERFU SUZAN ŞAYLAN

80

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BAŞARILI

BERKANT SAĞLAM

86

95

65

95

75

90

70

80

80

70

BAŞARILI

BERNA DOĞAN

58-Kaldı

75

60

75

70

80

70

75

90

80

BÜTÜNLEME

BİRSEN SAPANKAYA

64-Kaldı

85

65

90

75

80

70

80

80

80

BÜTÜNLEME

BUĞRA ÜNVER

92

90

70

85

75

80

70

75

70

70

BAŞARILI

BÜŞRA YELİZ ALPYÜRÜK

81

85

70

90

75

90

73

80

80

80

BAŞARILI

CEYHUN CAN BALTACI

94

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BAŞARILI

ÇAĞATAY MANAV

94

90

65

80

75

80

75

85

90

70

BAŞARILI

ÇAĞRI KARAKOYUN

54-Kaldı

70

70

60

75

90

70

80

90

70

BÜTÜNLEME

ÇİĞDEM EMENCE

97

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BAŞARILI

DİLAN BÜYÜKŞAHİN

74

90

85

90

75

80

70

80

80

80

BAŞARILI

DÖNDÜ YEŞİLYURT

78

90

60

85

70

90

70

75

80

80

BAŞARILI

EDA AKAR

74

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BAŞARILI

EMRAH ŞAFAK

80

95

65

90

75

80

70

75

70

80

BAŞARILI

EMRE ENGİN

70

90

60

60

75

80

70

85

80

80

BAŞARILI

ENES YAŞAR ÇETİN

80

95

65

90

80

80

70

80

90

70

BAŞARILI

ESMA BETÜL GÜLŞEN

84

75

65

80

90

90

70

75

90

70

BAŞARILI

FATİH ERTEKİN

84

80

75

75

75

80

70

85

80

80

BAŞARILI

FERDİ KESKİN

72

75

65

60

80

80

80

80

90

80

BAŞARILI

FUNDA BAŞ

72

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BAŞARILI

GÖKHAN GEZGİN

71

90

70

90

75

90

70

80

80

70

BAŞARILI

GÜLDEN NOKTA DURKUN

71

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BAŞARILI

GÜLİZAR ÖZÜN

90

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BAŞARILI

GÜLSÜM HİLAL ÜNSAL

84

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BAŞARILI

HAKTAN KENAR

84

75

65

90

80

80

70

75

90

70

BAŞARILI

HASAN BERKAY DEMİRCAN

80

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BAŞARILI

HASAN CEYHUN CAN

94

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BAŞARILI

HAYDAR KILIÇASLAN

76

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BAŞARILI

İBRAHİM UMUT KILINÇ

78

75

65

80

70

80

60

85

90

80

BAŞARILI

İLHAN DOKER

70

95

90

80

75

90

75

75

80

70

BAŞARILI

İREM BOYRAZ

74

95

65

80

80

80

75

80

70

70

BAŞARILI

İSA ERALTAY

70

85

70

95

80

80

75

80

80

80

BAŞARILI

İSMAİL MERT CANGÜVEN

75

70

60

80

80

90

70

75

90

70

BAŞARILI

İSMAİL SAĞLAM

73

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BAŞARILI

KAAN KESKİN

86

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BAŞARILI

KAAN MERT ÜÇOK

75

75

60

85

80

90

75

80

80

80

BAŞARILI

KANBER ŞAHİNER

72

85

90

85

85

90

70

85

90

70

BAŞARILI

MAHMUT ELMAS

80

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BAŞARILI

MEHMET KIRATLI

82

95

70

85

75

90

70

80

80

80

BAŞARILI

MELTEM SAYICI

70

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BAŞARILI

MERVE CİN

78

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BAŞARILI

MERVE NUR ÖZDEMİR

74

90

85

80

80

80

75

75

90

80

BAŞARILI

MURAT MERT

78

90

65

80

75

90

70

80

80

70

BAŞARILI

MUSTAFA KART

76

90

75

100

80

90

75

80

80

80

BAŞARILI

NİHAT OBA

76

95

90

80

75

90

70

75

80

80

BAŞARILI

OĞUZHAN ŞAHİN

74

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BAŞARILI

ONUR AKTÜRK

84

90

85

95

80

80

75

85

80

70

BAŞARILI

OSMAN CAN YURT

74

70

80

70

80

80

75

80

90

70

BAŞARILI

ÖMER MALKOÇ

83

90

70

95

80

80

80

75

90

80

BAŞARILI

ÖZGE LAÇİNOK

88

75

75

95

75

80

80

90

80

70

BAŞARILI

ÖZLEM TAN

54-Kaldı

75

70

70

75

80

70

80

70

80

BÜTÜNLEME

RUKİYE GEÇER

70

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BAŞARILI

SABRİ YUR

92

95

60

80

70

90

70

80

90

80

BAŞARILI

SAİT KUBİLAY KARADEMİR

70

90

60

75

75

80

70

85

80

80

BAŞARILI

SAMET MUSTAFA DOKUMACI

80

90

80

90

80

80

75

75

90

80

BAŞARILI

SATUK BUĞRA METE

86

75

65

80

75

90

70

80

80

70

BAŞARILI

SEMA KALE

74

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BAŞARILI

SEMA NUR ERDEM

76

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BAŞARILI

SENAYİ CÖDEL

82

80

75

90

80

90

70

75

90

70

BAŞARILI

SERKAN YILMAZ

80

85

65

95

80

90

70

80

80

70

BAŞARILI

SEYHAN YORULMAZ

72

75

70

90

80

80

70

75

90

80

BAŞARILI

TAHA FEHMİ GAYBERİ

66-Kaldı

90

60

85

75

90

70

85

80

80

BÜTÜNLEME

TOLGA AYGÜN

90

85

75

90

80

90

70

80

90

70

BAŞARILI

UMUT ORHAN

86

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BAŞARILI

YASİN ÜNAL

84

75

80

75

75

80

70

85

90

80

BAŞARILI

YİĞİT KOÇER

66-Kaldı

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BÜTÜNLEME

YUSUF BİLGEN

86

90

65

95

70

80

70

80

80

70

BAŞARILI

YUSUF DURMUŞ

74

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BAŞARILI

YUSUF ŞAHİN

86

80

80

90

75

80

70

85

80

70

BAŞARILI

ZELİFE SAĞER

78

M

M

M

M

M

M

M

M

M

BAŞARILI


11-23 KASIM 2019 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA’DA YAPILACAK OLAN SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

 

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

472*****848

ALAATTİN

EREN

2

155*****756

ALİ EMRE

ALKAYA

3

106*****908

ALİ

ŞEN

4

317*****780

ALTUĞ BUĞRA

KESKİN

5

504*****112

AYDIN

AKBULUT

6

470*****068

AYDIN

KOCATÜRK

7

130*****768

BEGÜM

YAŞAR SÖNMEZ

8

287*****252

BERFU SUZAN

ŞAYLAN

9

256*****912

BERKANT

SAĞLAM

10

358*****326

BERNA

DOĞAN

11

202*****462

BİRSEN

SAPANKAYA

12

440*****562

BUĞRA

ÜNVER

13

104*****588

BÜŞRA YELİZ

ALPYÜRÜK

14

526*****350

CEYHUN CAN

BALTACI

15

127*****510

ÇAĞATAY

MANAV

16

660*****234

ÇAĞRI

KARAKOYUN

17

346*****850

ÇİĞDEM

EMENCE

18

233*****624

DİLAN

BÜYÜKŞAHİN

19

108*****132

DÖNDÜ

YEŞİLYURT

20

277*****634

DUYGU

ŞİMŞEK DURSUN

21

137*****414

EDA

AKAR

22

596*****972

EMRAH

ŞAFAK

23

104*****154

EMRE

ENGİN

24

593*****032

EMRE

PEHLİVAN

25

427*****336

ENES YAŞAR

ÇETİN

26

164*****312

ESMA BETÜL

GÜLŞEN

27

171*****354

FATİH

ERTEKİN

28

181*****904

FERDİ

KESKİN

29

218*****038

FUNDA

BAŞ

30

267*****140

GÖKHAN

GEZGİN

31

397*****656

GÜLDEN

NOKTA DURKUN

32

385*****724

GÜLİZAR

ÖZÜN

33

115*****042

GÜLSÜM HİLAL

ÜNSAL

34

172*****638

HAKTAN

KENAR

35

418*****522

HANIM

TURAN

36

354*****636

HASAN BERKAY

DEMİRCAN

37

502*****262

HASAN CEYHUN

CAN

38

152*****686

HAYDAR

KILIÇASLAN

39

116*****898

İBRAHİM UMUT

KILINÇ

40

430*****216

İLHAN

DOKER

41

252*****814

İREM

BOYRAZ

42

213*****780

İSA

ERALTAY

43

219*****906

İSMAİL MERT

CANGÜVEN

44

427*****868

İSMAİL

SAĞLAM

45

210*****058

KAAN

KESKİN

46

200*****042

KAAN MERT

ÜÇOK

47

182*****576

KANBER

ŞAHİNER

48

132*****116

MAHMUT

ELMAS

49

307*****148

MEHMET

KIRATLI

50

299*****904

MELTEM

SAYICI

51

186*****660

MERVE

CİN

52

118*****562

MERVE NUR

ÖZDEMİR

53

345*****114

MURAT

MERT

54

519*****590

MUSTAFA

KART

55

112*****672

NİHAT

OBA

56

398*****124

OĞUZHAN

ŞAHİN

57

373*****510

ONUR

AKTÜRK

58

348*****460

OSMAN CAN

YURT

59

314*****734

ÖMER

MALKOÇ

60

156*****242

ÖZGE

LAÇİNOK

61

121*****002

ÖZLEM

TAN

62

566*****392

RIDVAN

ASLANER

63

262*****380

RUKİYE

GEÇER

64

266*****150

SABRİ

YUR

65

321*****550

SAİT KUBİLAY

KARADEMİR

66

327*****090

SAMET MUSTAFA

DOKUMACI

67

164*****100

SATUK BUĞRA

METE

68

451*****382

SEMA

KALE

69

133*****694

SEMA NUR

ERDEM

70

610*****758

SENAYİ

CÖDEL

71

511*****116

SERKAN

YILMAZ

72

631*****602

SEYHAN

YORULMAZ

73

503*****066

TAHA FEHMİ

GAYBERİ

74

293*****894

TOLGA

AYGÜN

75

156*****490

UMUT

ORHAN

76

195*****446

YASİN

ÜNAL

77

215*****734

YİĞİT

KOÇER

78

125*****328

YUSUF

BİLGEN

79

129*****030

YUSUF

DURMUŞ

80

178*****282

YUSUF

ŞAHİN

81

235*****758

ZELİFE

SAĞER


 


,

11-23 KASIM 2019
TARİHLERİ ARASINDA ANKARA’DA YAPILACAK OLAN SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

11 Kasım 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

 

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-16.30

Genel Spor Bilgisi

Doç.Dr.Ekrem Levent İLHAN

12 Kasım 2019                   Salı

08.30-12.30

Sporcu Sağlığı

Arş.Gör.Kader Ceylan KESKİN

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Psikolojisi

Öğr.Gör.Mehmet YILDIZ

13 Kasım 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Sakatlıklarında İlk Yardım ve Rehabilitasyon

Arş.Gör.Ali ERASLAN

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-15.30

Spor Sakatlıklarında İlk Yardım ve Rehabilitasyon

Arş.Gör.Ali ERASLAN

15.30-17.30

Doping

Arş.Gör.Nuri Berk GÜNGÖR

14 Kasım 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Anatomisi

Prof.Dr.Latif AYDOS

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Anatomisi

Prof.Dr.Latif AYDOS

15 Kasım 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Anatomisi

Prof.Dr.Latif AYDOS

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi

Arş.Gör.Dr.Sümer ALYURDU

16 Kasım 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi

Arş.Gör.Dr.Sümer ALYURDU

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi

Arş.Gör.Dr.Sümer ALYURDU

17 Kasım 2019                    Pazar

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Öğr.Gör.Dr.Elif CENGİZEL

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Genel Antrenman Bilgisi

Öğr.Gör.Dr.Elif CENGİZEL

18 Kasım 2019                    Pazartesi

08.30-12.30

Sporcu Beslenmesi

Arş.Gör.Özgün PARASIZ

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-18.30

Spor Masajı

Uzm.Fzt.Oğuz KANBİR-Uzm.Fzt.Meral HAZIR-
Fzt.Harun GENÇOSMANOĞLU

19 Kasım 2019              Salı

08.30-12.30

Spor Masajı

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Masajı

20 Kasım 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Masajı

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Masajı

21 Kasım 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Masajı

Uzm.Fzt.Oğuz KANBİR-Uzm.Fzt.Meral HAZIR-
Fzt.Harun GENÇOSMANOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-18.30

Spor Masajı

 

22 Kasım 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Masajı

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Masajı

23 Kasım 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Spor Masajı

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Masajı