SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU 14-26 EKİM 2019 TARİHLERİ ARASINDA ÇORUM İLİNDE AÇILACAKTIR

1 EKİM 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

14-26 Ekim 2019

Katılım ücreti

:

375 TL

 En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10 / 50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihi

:

26 Eylül-09 Ekim 2019

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

10 Ekim 2019  https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Spor Masörü Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, e-devlet kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     18 yaşını doldurmuş olmak,

b)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalık, parmaklarda şekil bozukluğu, kol ve bacak arızası ve benzeri vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak,

d)   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

e)      7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      3 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)   E-devlet kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)     Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Spor Masörlüğü yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- Örnek yazı için tıklayınız.    

f)       2 Adet E-devlet kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

Çorum’da yapılacak olan Spor Masörü Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 14 Ekim 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Fidan TÜFEKÇİ ile kurumsal e-posta adresi üzerinden fidan.tufekci@gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Daha önce spor masörü yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak  fidan.tufekci@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Spor Masörlüğü Eğitim Yönetmeliğinin 18. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler Spor Masörü Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyet sağlanmasında gerekli olan bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

  1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar ile Tıp Fakültesi ve FTR mezunu olanlar,
  2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
  3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
  4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
  5. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
  6. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
  7. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
  8. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
  9. Spor lisesi mezunu olanlar,
  10. Diğer lise mezunu olanlar.


ÇORUM SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ


S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

356*****304

ABDULKADİR

AYDOĞDU

2

263*****900

ABDULLAH

ALTIKULAÇ

3

557*****530

AHMET

ÇETİN

4

130*****618

BATUHAN

BAŞAR

5

182*****462

CEM ANIL

KABALAK

6

254*****310

DEMET SILA

ÖZDEMİR

7

309*****388

DENİZ

ÇETİN

8

333*****124

DENİZ

ÜRÜN

9

149*****474

DOĞUKAN

LALE

10

104*****796

EMİN

KAYA

11

416*****174

ERCAN

AYHAN

12

101*****562

ERHAN

GEL

13

237*****578

ESRA

TOMBUL

14

222*****548

EZGİ

ÖZAVCI

15

344*****356

GAMZE NUR

YILDIZ

16

191*****912

GÜNGÖR

UÇAR

17

226*****224

HAKAN

AYDIN

18

377*****638

HAKAN

GÖREGEN

19

364*****034

HİDAYET

BAKAR

20

498*****090

HÜSEYİN

AKKÖSE

21

644*****642

İBRAHİM

DİŞİKIRIK

22

439*****298

KENAN

DÜŞÜNCELİ

23

191*****934

MEHMET

DENİZ

24

341*****666

MELİKE

ÖZMEN

25

414*****532

MERYEM

GÖKMEN

26

280*****090

MUHAMMED EMİN

MUTLU

27

108*****858

MURAT CAN

SELVİ

28

288*****484

NİDA

GÜLCAN

29

426*****374

NİHAT

EKE

30

279*****140

ÖZGÜR

ÖZYALÇIN

31

646*****706

SALİH

BAYKAN

32

148*****826

SALİH

ODUNCU

33

227*****004

SERCAN

ÖZKAN

34

29*****924

SİMGE

AKKOL

35

128*****418

SİNAN

ERİM

36

113*****634

TUNAHAN

ŞIVKA

37

492*****754

TURAN

ÖZLER

38

116*****926

YAHYA

EYLENOĞLU

39

253*****954

YAŞAR

TUNÇ

14-26 EKİM 2019 TARİHLERİ ARASINDA ÇORUM’DA YAPILACAK OLAN SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

14 Ekim 2019
 Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

 

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-16.30

Genel Spor Bilgisi

Arş.Gör.Sibel YILDIRIM

15 Ekim 2019 
Salı

08.30-12.30

Sporcu Sağlığı

Arş.Gör.Hilal UZUNER

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Psikolojisi

Doç.Dr.Celal TAŞKIRAN

16 Ekim 2019
Çarşamba

08.30-12.30

Spor Sakatlıklarında İlk Yardım ve Rehabilitasyon

Arş.Gör.Abdulsamet EFDAL

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-15.30

Spor Sakatlıklarında İlk Yardım ve Rehabilitasyon

Arş.Gör.Abdulsamet EFDAL

15.30-17.30

Doping

Prof.Dr.Faruk YAMAER

17 Ekim 2019
Perşembe

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Prof.Dr.Faruk YAMAER

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Genel Antrenman Bilgisi

Prof.Dr.Faruk YAMAER

18 Ekim 2019
Cuma

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi

Prof.Dr.Faruk YAMAER

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi

Prof.Dr.Faruk YAMAER

19 Ekim 2019
Cumartesi

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi

Prof.Dr.Faruk YAMAER

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Sporcu Beslenmesi

Doç.Dr.Erkan DEMİRKAN

20 Ekim 2019
 Pazar

08.30-12.30

Spor Anatomisi

Dr.Öğr.Üyesi Erbil Murat AYDIN

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Anatomisi

Dr.Öğr.Üyesi Erbil Murat AYDIN

21 Ekim 2019
Pazartesi

08.30-12.30

Spor Anatomisi

Dr.Öğr.Üyesi Erbil Murat AYDIN

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-18.30

Spor Masajı

Uzm.Fzt.M.Oğuz KANBİR- Fzt.Şaziye Yıldırım DÜNDAR- Fzt.Harun GENÇOSMANOĞLU

22 Ekim 2019 
Salı

08.30-12.30

Spor Masajı

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Masajı

23 Ekim 2019
Çarşamba

08.30-12.30

Spor Masajı

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Masajı


24 Ekim 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Masajı

Uzm.Fzt.M.Oğuz KANBİR- Fzt.Şaziye Yıldırım DÜNDAR- Fzt.Harun GENÇOSMANOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Masajı

25 Ekim 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Masajı

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Masajı

26 Ekim 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Spor Masajı

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Masajı