BİSİKLET 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSUKATILIMCI LİSTESİ

07-18 EKİM 2019 TARİHLERİ ARASINDA MUĞLA İLİNDE BİSİKLET 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

19 EYLÜL 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

BİSİKLET 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

07-18 Ekim 2019

Katılım ücreti

:

135 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

18 Eylül-03 Ekim 2019

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

04 Ekim 2019 https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Bisiklet 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz, milli belgesinin ibrazı),

b)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)     En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      17/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)    2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)  E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)  Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)    Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)     E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.


NOT:
Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.


KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

a)  Muğla’da yapılacak olan Bisiklet 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 07 Ekim 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

b)   Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

c)      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

d)   Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Kubilay CENGİZ ile kurumsal e-posta adresi üzerinden kubilay.cengiz@gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)     Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak kubilay.cengiz@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

MUĞLA BİSİKLET 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU  KATILIMCI LİSTESİ

 

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

165*****882

ABDULVAHAP

ŞAYLAN

2

271*****436

AKİF

BOZKURT

3

454*****738

ÇETİN

YILMAZER

4

266*****144

ENGİN

YİĞİT

5

132*****436

ERDEM

AKGÜL

6

582*****014

FARUK

METO

7

102*****668

FERDİ

GÜL

8

396*****528

HAZAR

YAKA

9

286*****000

İLHAN

SANAN

10

499*****540

İSMAİL

ŞAHİN

11

226*****706

KEMAL

TARAŞLI

12

234*****928

MAZLUM

YİĞİT

13

319*****116

MEHMET

ADALI

14

105*****380

MESUT MELİH

TOPUZ

15

383*****010

MUSA MERT

KAPLAN

16

321*****896

SELÇUK

YILDIZ

17

180*****418

ŞAHİN

ORTAN

18

472*****240

TAHSİN PAŞA

GÜL

19

195*****568

TUĞBERK

MAVİŞ

20

274*****380

ÜNSAL

YİĞİTER

21

347*****982

YASEMİN

KARATEKE

22

214*****738

YÜCEL

ARSLAN 

07-18 EKİM 2019 TARİHLERİ ARASINDA MUĞLA İLİNDE YAPILACAK OLAN BİSİKLET I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

07 Ekim 2019

Pazartesi

08.30.12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Anatomisi

Prof.Dr.Recep GÜRSOY

08 Ekim 2019

 Salı

08.30.12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Prof.Dr.Özcan SAYGIN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

Prof.Dr.Özcan SAYGIN

09 Ekim 2019 Çarşamba

08.30.12.30

Spor Psikolojisi

Doç.Dr.Kemal GÖRAL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Beceri Öğrenimi

Doç.Dr.Gönül B.İREZ

10 Ekim 2019

Perşembe

08.30-12.30

Psikomotor Gelişimi 

Doç.Dr.Fatma İ.KERKEZ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Psikomotor Gelişimi 

Doç.Dr.Fatma İ.KERKEZ

16.00-18.00

Yetenek Seçimi ve İlkeleri 

Doç.Dr.Gönül B.İREZ

11 Ekim 2019

Cuma

08.30-12.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Doç.Dr.Kemal GÖRAL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme 

Doç.Dr.Gönül B.İREZ

16.00-18.00

Sporda Yönetim ve Organizasyon 

Doç.Dr.Sümmani EKİCİ

12 Ekim 2019

Cumartesi

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi

Prof.Dr.Recep GÜRSOY

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Beslenmesi 

Prof.Dr.Özcan SAYGIN

13 Ekim 
2019 Pazar

08.30-12.30

Sporcu Sağlığı 

Prof.Dr.Recep GÜRSOY

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Oyun Kuralları

Ahmet Hidayet AKYÜREK

14 Ekim 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi      

Mehmet BİLGEÇ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi      

15 Ekim 2019

 Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik     

Mehmet BİLGEÇ-Ahmet Hidayet AKYÜREK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik    

16 Ekim 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik     

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik  

17 Ekim 2019

Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik     

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik  

18 Ekim 2019

Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik     

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik