TRİATLON 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

07-22 EKİM 2019 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL İLİNDE TRİATLON 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

18 EYLÜL 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Genel Müdürlüğü

TRİATLON 2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

İstanbul Bakırköy Belediye Başkanlığı Atatürk Spor Yaşam Köyü

Tarih

:

07-22 Ekim 2019

Katılım ücreti

:

145 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

18 Eylül-03 Ekim 2019

Başvuru sonuçlarının
açıklanması

:

04 Ekim 2019

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Triatlon 2Kademe Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)   En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),millilik belgesinin ibrazı,

b)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)   En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)    17/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)  2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerine-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)  E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)  Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- Örnek yazı için

f)   E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

 g)  1.Kademe Yardımcı Antrenör Belgesinin önlü-arkalı tasdikli sureti

 h)  1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğuna dair antetli ve tasdikli (Mühür, Kaşe ve İmza) belge.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

İstanbul’da yapılacak olan Triatlon 2.Kademe Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 07 Ekim 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında İstanbul Bakırköy Belediye Başkanlığı Atatürk Spor Yaşam Köyü’nde yapılacaktır.

  Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.
  İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

  Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi İbrahim GÜL ile kurumsal ibrahim.gul2@gsb.gov.tr e-posta adresi üzerinden iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Daha önce 2. kademe antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak ibrahim.gul2@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Eğitim Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

İSTANBUL TRİATLON 2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ

           

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

338*****310

BEGÜM

ÖZÜEKREN KASAPOĞLU

2

271*****244

DOĞUCAN

BİLGETÜRK

3

146*****804

EGE MUSTAFA

BATTAL

4

201*****808

EMRE

SEVEN

5

408*****348

ERDOĞAN

GÜNDÜZ

6

259*****758

FUĞGAN

ARIK

7

358*****492

HAKİ

GÜNGÖR

8

442*****208

İBRAHİM GÜRKAN

ÖZTÜRK

9

400*****884

İLKER MURAT

BAHÇECİOĞLU

10

573*****252

MEHMET GÖKHAN

ÖZKORKMAZ

11

338*****302

MURAT ALİ

KARADAĞ

12

216*****302

NEŞET

ÖZGÜR

13

998*****072

OLEG

ASTANIN

14

146*****968

ÖMÜR

BATTAL

15

271*****420

ÖNDER

UZUN

 

07-22 EKİM 2019 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL’DA YAPILACAK OLAN TRİATLON 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI


TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

07 Ekim 2019     Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Sosyolojisi                              

Dr.Öğr.Üyesi Sevim GÜLLÜ

08 Ekim 2019 Salı

08.30-12.30

Spor Anatomisi                       

             Dr.Osman COŞKUN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Spor Anatomisi                       

             Dr.Osman COŞKUN

16.00-18.00

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Dr.Orkun AKKOÇ

09 Ekim 2019

Çarşamba

08.30-12.30

Spor Psikolojisi

Prof.Dr.Ayşe TÜRKSOY IŞIM

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Spor Psikolojisi

Prof.Dr.Ayşe TÜRKSOY IŞIM

16.00-18.00

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Dr.Öğr.Üyesi Sevim GÜLLÜ

10 Ekim 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Doç.Dr.Osman ATEŞ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi                       

Doç.Dr.Osman ATEŞ

11Ekim 2019 Cuma

08.30-12.30

Sporcu Beslenmesi                   

Uzm.Diyt. Aslıhan ELMAS

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Beceri Öğrenimi     

Hamdi ÖZDEMİR

12 Ekim 2019

Cumartesi

08.30-12.30

Psikomotor Gelişimi               

Dr.Öğr.Üyesi Burcu GÜVENDİ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Psikomotor Gelişimi               

Dr.Öğr.Üyesi Burcu GÜVENDİ

13 Ekim 2019

Pazar

08.30-12.30

Sporcu Sağlığı                         

     Dr.Osman COŞKUN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporda Öğretim Yöntemleri   

Cemal GÜLER

14 Ekim 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi        

Öğr.Gör.Cevat GÜLER

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi        

Öğr.Gör.Cevat GÜLER

15 Ekim 2019 Salı

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi        

Öğr.Gör.Cevat GÜLER

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Gözlem-Değerlendirme

Mert ONARAN

16 Ekim 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik (Yüzme

Utkuer YAŞAR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik

17 Ekim 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik (Yüzme)

Utkuer YAŞAR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

18 Ekim 2019 Cuma

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Prof.Dr.Bahtiyar ÖZÇALDIRAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

Prof.Dr.Bahtiyar ÖZÇALDIRAN


TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

19 Ekim 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik (Atletizm)

Zekeriya YÜCETÜRK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

20 Ekim 2019 Pazar

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik (Atletizm)

Zekeriya YÜCETÜRK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik

21 Ekim 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik (Bisiklet)

Prof.Dr.İrfan TÜRETGEN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

22 Ekim 2019 Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik (Bisiklet)

Prof.Dr.İrfan TÜRETGEN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik