KARATE 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

23 EYLÜL-08 EKİM 2019 TARİHLERİ ARASINDA ADANA İLİNDE KARATE 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

9 EYLÜL 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

KARATE 2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

23 Eylül-08 Ekim 2019

Katılım ücreti

:

190 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

10-18 Eylül 2019

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

19 Eylül 2019    https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Halter 2Kademe Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir.Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)    En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      17/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a.    2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b.    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c.    E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. –(Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d.   Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e.    Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- Örnek yazı için tıklayınız.    

f.     E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

      g.    1.Kademe Yardımcı Antrenör Belgesinin önlü-arkalı tasdikli sureti
      h.    1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğuna dair antetli ve tasdikli (Mühür, Kaşe ve  İmza) belge.
       i.    2.Dan Diplomasına sahip olmak

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1-     Adana’da yapılacak olan Karate 2.Kademe Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 23 Eylül2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonundayapılacaktır.

2-   Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3-     İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4-   Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Sinem YAPMIŞ ile kurumsal sinem.yapmis@gsb.gov.tr e-posta adresi üzerinden iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-      Daha önce 2. kademe antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavınagirmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak dolduraraksinem.yapmis@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Eğitim Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

ADANA KARATE 2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

266*****428

ABDURRAHİM

KARTAL

2

311*****800

ABDULLAH

MİNGSAR

3

680*****896

AHMET

KILIÇ

4

285*****350

ALEV

SAĞLAM

5

117*****524

ALİ

DOĞAN

6

142*****830

AYSUN

DEMİR

7

507*****628

BURAK

SÖNMEZ

8

643*****106

DAVUT

KAYA

9

182*****144

DOĞAN İZZET

YILDIZ

10

564*****722

EMRE

ÇEVİK

11

400*****804

ENES

YENİGEZER

12

272*****810

EYUP

ÖLUGİ

13

165*****638

FATİH

AYDİNLİ

14

336*****190

FİLİZ

DEMİRAĞ

15

384*****118

GÜRBÜZ

AK

16

312*****192

HASAN

VANLIOĞLU

17

178*****122

HAVVA

ÖZGÜL

18

385*****382

HÜSEYİN

YILMAZ

19

116*****764

İDRİS

KÖROĞLU

20

560*****260

KAMİL

ÜCİ

21

128*****902

KORKUT EMİR

AKSU

22

691*****178

MEHMET

KAZANCIOĞLU

23

448*****076

MEHMET ZEKİ

DEMİR

24

334*****814

MELİH

ERBASAN

25

458*****490

MESUT

KOLAYLI

26

444*****232

MUHAMMED NİYAZİ

KACAR

27

344*****154

MURAT

ARSLANPENÇE

28

258*****820

MUSTAFA

AKKAYA

29

718*****838

MÜSLÜM

CORUK

30

204*****964

NASİP

ERDEN

31

136*****224

NESLİHAN

EKŞİ

32

428*****606

NUR

KOÇ

33

116*****060

OĞUZCAN

YILDIZ

34

537*****030

ORÇUN

DUMAN

35

357*****532

ÖCAL

ATEŞ

36

264*****540

ÖMER

KEMALOĞLU

37

569*****754

RAMAZAN

SEVİNÇ

38

369*****814

RIDVAN

KARAHAN

39

134*****146

SEDA

EKİNCİ

40

486*****644

SİNAN

GÜNDÜZ

41

177*****176

ŞABAN

APAKA

42

118*****718

TUFAN

ŞEKERCİ

43

620*****022

ÜMİT

ATIŞ

44

254*****454

VEYSEL

KÜÇÜK

45

129*****020

ZİYA

YAŞAR


23 EYLÜL-08 EKİM 2019 
TARİHLERİ ARASINDA ADANA İLİNDE YAPILACAK OLAN KARATE 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURS PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

23 Eylül 2019
 Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

 

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Psikomotor Gelişimi               

Prof.Dr. Dilek SEVİMLİ

24 Eylül 2019
 Salı

08.30-12.30

Psikomotor Gelişimi               

Prof.Dr. Dilek SEVİMLİ

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Beceri Öğrenimi                      

Prof.Dr. Dilek SEVİMLİ

25 Eylül 2019
Çarşamba

08.30-12.30

Sporcu Beslenmesi                   

Doç.Dr. Selcen G.K.ERYILMAZ

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Sporcu Sağlığı                         

Doç.Dr.Gonca İNCE

26 Eylül 2019
 Perşembe

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi                       

Doç.Dr. Selcen G.K.ERYILMAZ

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi                       

Doç.Dr. Selcen G.K.ERYILMAZ

27 Eylül 2019
 Cuma

08.30-10.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Öğr.Gör.Harun TOSUN

10.12.1930

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Öğr.Gör.Ercan YELDAN  

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Sporda Öğretim Yöntemleri   

Öğr.Gör. Tuğba ÇELİK GÜRBÜZ

28 Eylül 2019
 Cumartesi

08.30-12.30

Spor Anatomisi                        

Prof.Dr. Emine KIZILKANAT

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-15.30

Spor Anatomisi                        

Prof.Dr. Emine KIZILKANAT

29 Eylül 2019
Pazar

08.30-12.30

Spor Sosyolojisi

Doç.Dr.Eren ULUÖZ

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Spor Psikolojisi

Doç.Dr.Eren ULUÖZ

30 Eylül 2019
Pazartesi

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi        

Dr.Öğr.Üyesi Cenab TÜRKERİ

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi        

Dr.Öğr.Üyesi Cenab TÜRKERİ

01 Ekim 2019
 Salı

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi        

Dr.Öğr.Üyesi Cenab TÜRKERİ

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Gözlem-Değerlendirme

Soner YETGİN

02 Ekim 2019
 Çarşamba

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Soner YETGİN

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

03 Ekim 2019
 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Soner YETGİN-Ünal POLAT

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

‘’

04 Ekim 2019
Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

‘’

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

‘’

05 Ekim 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Soner YETGİN-Ünal POLAT

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

06 Ekim 2019 Pazar

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

‘’

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

07 Ekim 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

‘’

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

08 Ekim 2019 Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

‘’

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Spor Dalı Teknik Taktik