KARATE 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

09-20 EYLÜL 2019 TARİHLERİ ARASINDA SAKARYA İLİNDE KARATE 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

23 AĞUSTOS 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

KARATE 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

09-20 Eylül 2019

Katılım ücreti

:

170 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

23 Ağustos-05 Eylül 2019

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

06 Eylül 2019 https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Karate 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)   En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      17/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)   E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)    Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)       1.Dan Diplomasına sahip olmak.

g)      E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

a)  Sakarya’da yapılacak olan Karate 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 09-20 Eylül 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

b)    Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

c)      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

d)     Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi İsmet ERDOĞAN ile kurumsal e-posta adresi üzerinden bilal.caglayan @gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)      Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak bilal.caglayan@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.

SAKARYA KARATE 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

655*****966

ABDULLAH

ERTAN

2

560*****400

ARKIN

ERDOĞAN

3

180*****462

ASLIHAN

AYGÜNEŞ

4

618*****436

AYBÜKE

DEMİR

5

383*****614

BÜLENT

LAÇIN

6

429*****600

DURDU MEHMET SELİM

ARSLAN

7

674*****452

ELİF HİLAL

AYAR

8

365*****614

ENES

ÇINAR

9

364*****620

ERDAL

KOPAR

10

657*****472

FERHAT

DEMİR

11

319*****224

FİRDEVS ZİŞAN

ARSLAN

12

150*****354

FURKAN

ÖNOĞUL

13

429*****038

GÜLTEN

ŞENOL

14

543*****854

GÜRKAN

İĞDİR

15

175*****704

HASAN DEMİRCİ

ATASOY

16

404*****016

HÜSEYİN

AKTAŞ

17

368*****106

İBRAHİM

ŞAHİN

18

314*****514

İBRAHİM ALP

SARITAŞ

19

262*****332

İBRAHİM FATİH

ALKAN

20

602*****190

İLKSEN

AYDIN

21

100*****430

İREM

BAY

22

440*****852

İSMAİL

BAYAZIT

23

338*****784

KEMAL

KÜSEK

24

127*****912

KEREM

KAYA

25

675*****928

KÜRŞAT

AKYÜZ

26

638*****198

MEHMET

DAĞ

27

160*****326

MELİH

BAYRAK

28

213*****438

MİRAY

TURGUT

29

991*****900

MOTASEM

ZIADA

30

231*****636

MUHAMMED MUCAHİT

EKTAŞ

31

368*****548

MUSTAFA

ÇALKIN

32

579*****548

NURAY

TARAKÇI

33

416*****596

NURCAN

ABAKOÇ

34

564*****886

OĞUZHAN

ÇEVİK

35

155*****380

OSMAN CAN

YEŞİLTAŞ

36

111*****792

RABİA

AYKAÇ

37

102*****336

SABRİ MERT

MÜLHİM

38

256*****352

SAVAŞ

FIRINCIOĞULLARI

39

334*****516

SELVA NUR

AKKURT

40

219*****432

SEZER CEM

DİKENCİK

41

209*****876

SİBEL

AYDIN

42

671*****072

ŞÜKRÜ ONUR

DEMİR

43

184*****518

TUĞBA

KURNAZ

44

655*****424

TUNAHAN

KUZUCU

45

124*****202

TUNAHAN

BUDAK

46

460*****492

UMUT SERKAN

TUNÇ

47

298*****392

YASEMİN

COŞANSEL

48

561*****262

YUSUF

KILIÇ

49

212*****994

ZEYNEP

AKYÜREK

50

400*****012

ZİYA KARAKAŞ

ÖZKAN

51

315*****502

ALİ

EKELİK

52

369*****432

AYŞE

UY

53

231*****306

AYVAZ

SUNA

54

441*****194

BEDRİYE

APAYDIN

55

160*****802

CİHAN

BAŞARAN

56

299*****886

EMRE

YAVUZ

57

527*****084

HİLAL

ÖZTÜRK

58

308*****112

ÖZGE

YILMAZ

59

150*****948

SÜLEYMAN

ABAK

60

422*****626

ŞAHİN

DAMAR

61

467*****032

ZEYNEP

KAMAK

 09-20 EYLÜL
2019 TARİHLERİ ARASINDA SAKARYA İLİNDE YAPILACAK OLAN KARATE I.KADEME
YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

 

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

09 Eylül 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Psikolojisi

Doç.Dr.İlhan SARI

17.30-19.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Doç Dr. Malik BEYLEROĞLU

10 Eylül 2019

Salı

08.30-12.30

Spor Anatomisi

Dr. Öğr. Üyesi İpek EROĞLU KOLAYİŞ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi

Dr. Öğr. Üyesi İpek EROĞLU KOLAYİŞ

11 Eylül 2019 Çarşamba

08.30.12.30

Sporcu Sağlığı

              Öğr.Gör.Nedim KURTİÇ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Beslenmesi

   Öğr.Gör.Nedim KURTİÇ

12 Eylül 2019 Perşembe

08.30.12.30

Beceri Öğrenimi

Doç.Dr.İhsan SARI

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Psikomotor Gelişimi

Prof.Dr.Çetin YAMAN

13 Eylül 2019

Cuma

08.30-12.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Doç.Dr.Ayşe Dilşad MİRZEOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Dr.Öğr.Üyesi Sevda ÇİFTÇİ

15.30-17.30

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

        Doç Dr. Malik BEYLEROĞLU

14 Eylül 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi 

         Doç Dr. Malik BEYLEROĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi 

Doç Dr. Malik BEYLEROĞLU

15 Eylül 2019 Pazar

08.30-12.30

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Oyun Kuralları

Uğur KOBAŞ

16 Eylül 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

                    Murat SÖNMEZ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Özel Antrenman Bilgisi

17 Eylül 2019

Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Hakan ALPAY-Ünal POLAT

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

18 Eylül 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

19 Eylül 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

20 Eylül 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik