BUZ HOKEYİ 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

26 AĞUSTOS-06 EYLÜL 2019 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE BUZ HOKEYİ 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

7 AĞUSTOS 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

BUZ HOKEYİ 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR
 YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

26 Ağustos-06 Eylül 2019

Katılım ücreti

:

135 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

07-22 Ağustos 2019

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

23 Ağustos 2019  https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Buz Hokeyi 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)     En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)     17/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)   E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)    Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

a)    Ankara’da yapılacak olan Buz Hokeyi 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 26 Ağustos 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

b)   Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

c)      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

d)     Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Rahime TÜMER ile kurumsal e-posta adresi üzerinden Rahime.TUMER@gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)      Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak Rahime.TUMER@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.

ANKARA BUZ HOKEYİ 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ


S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

162*****122

ADEM

ARSLAN

2

122*****434

AFRANUR

ÖZGÜL

3

151*****182

ARDA

ÖZÇELİK

4

322*****144

CANDAN

NAZLIM

5

137*****002

DAMLA

ARINCI

6

146*****274

DİLARA

LÖKBAŞ

7

362*****444

EGE SEMİH

GÜLÇİN

8

123*****192

EMRAH MURAT

PEÇENEK

9

103*****316

EMRE

SEÇER

10

166*****872

EMRE KAĞAN

TAKAL

11

136*****206

ERAY BİRKAN

VATANSEVER

12

327*****726

ERKAN

AKKOÇ

13

160*****412

GALİP UTKU

HAMARAT

14

179*****698

GİZEM

USTABAŞ

15

289*****960

GÖKSEL

İZCİOĞLU

16

326*****694

HASAN GÖKAY

ŞANLI

17

214*****678

HİLMİ

ŞEKER

18

131*****808

HÜSEYİN CAN

MALÇOK

19

106*****830

İLKE NAZ

BAŞKURT

20

433*****146

LEVENT KAMİL

ÖZDEMİR

21

525*****962

MEHMET

ÜRE

22

186*****478

MEHMET ALİ

TURAN

23

307*****974

MERT

EZER

24

120*****468

MERT

YENTÜR

25

327*****236

MERT SERKAN

AKKOÇ

26

159*****226

MESUT OZAN

GÜVEN

27

138*****280

METE

GÜNGÖR

28

995*****768

MOSTAFA

ASGHARI DILMANI

29

242*****386

MUHAAMMED İKBAL

AKSAKAL

30

168*****528

MUSTAFA

ÖZKAN

31

468*****474

ÖZLEM

AKGÜN

32

329*****756

SAİT

BİNGÖL

33

260*****394

SİNAN

RUSUK

34

415*****572

SONER

DOĞAN

35

200*****498

SONER

ÜLKER

36

436*****630

TUĞÇE

CANAZLAR

37

676*****818

TÜRKER

YENER

38

346*****938

UTKU

TEKİN

39

558*****692

YAĞMUR

DENİZ

40

117*****876

YAKUP

KARABULUT

 26 AĞUSTOS- 06 EYLÜL 2019 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE YAPILACAK OLAN BUZ HOKEYİ  I.KADEME  YARDIMCI  ANTRENÖR  YETİŞTİRME  KURSU  EĞİTİM  PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

26 Ağustos 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Sağlığı

Arş.Gör. Kader Ceylan KESKİN

27 Ağustos 2019

Salı

08.30.12.30

Sporda Öğretim Yöntemleri   

Doç.Dr. Ekrem Levent İLHAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Arş.Gör.Dr. Serkan KURTİPEK

16.00-18.00

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Doç.Dr. Ekrem Levent İLHAN

28 Ağustos 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi

Arş. Gör.Cihan BAYKAL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Beceri Öğrenimi

Öğr.Gör.Dr. Ceren SUVEREN ERDOĞAN

29 Ağustos 2019 Perşembe

08.30.12.30

Psikomotor Gelişimi

Öğr.Gör.Dr. Ceren SUVEREN

ERDOĞAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Psikomotor Gelişimi

Öğr.Gör.Dr. Ceren SUVEREN

ERDOĞAN

16.00-18.00

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

Arş.Gör. Nuri Berk GÜNGÖR

30 Ağustos 2019 Cuma

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Öğr.Gör. Elif CENGİZEL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

Öğr.Gör. Elif CENGİZEL

31 Ağustos 2019

Cumartesi

08.30-12.30

Spor Psikolojisi

Arş.Gör.Dr. Serkan KURTİPEK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Anatomisi

Öğr.Gör.Mustafa ALTUSOY

01 Eylül 2019

 Pazar

08.30-12.30

Sporcu Beslenmesi

Arş. Gör. Merve KARAMAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Oyun Kuralları

Timuçin ÖZBÜKÜCÜ

02 Eylül 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

               Yücel ÇITAK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

03 Eylül 2019

Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Yücel ÇITAK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

04 Eylül 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

05 Eylül 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Yücel ÇITAK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

06 Eylül 2019

 Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik