SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU 02-14 EYLÜL 2019 TARİHLERİ ARASINDA TOKAT İLİNDE AÇILACAKTIR

7 AĞUSTOS 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

02-14 Eylül 2019

Katılım ücreti

:

375 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10 / 50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihi

:

07-28 Ağustos 2019

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

29 Ağustos 2019  https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Spor Masörü Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, e-devlet kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)      18 yaşını doldurmuş olmak,

b)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c)      Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalık, parmaklarda şekil bozukluğu, kol ve bacak arızası ve benzeri vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak,

d)   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

e)    7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      3 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)   E-devlet kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)    Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Spor Masörlüğü yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

 e)   Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- Örnek yazı için tıklayınız.    

 f)   2 Adet E-devlet kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1.      Tokat’ta yapılacak olan Spor Masörü Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 02 Eylül 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2.      Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3.      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4.      Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Ebru Tomris BAŞ ile kurumsal e-posta adresi üzerinden Ebru.BAS@gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.      Daha önce spor masörü yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak    Ebru.BAS@gsb.gov.tr? e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Spor Masörlüğü Eğitim Yönetmeliğinin 18. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler Spor Masörü Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyet sağlanmasında gerekli olan bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

 

TOKAT SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

276*****910

ABDULLAH

ÇETİN

2

674*****918

AHMET

YAMAN

3

171*****428

AHSEN

DAĞLIOĞLU

4

230*****550

ALİ BURAK

KARA

5

442*****990

ALİ RIZA

ÖNCÜL

6

380*****160

AZİZ

ALTINIŞIK

7

308*****116

CEM

AKYÜZ

8

350*****794

DOĞUKAN

ÖZKAYA

9

177*****060

EMRE CAN

KORKUT

10

109*****900

EMRE OĞUZHAN

SAĞIR

11

297*****418

EMRE

SÖKÜK

12

264*****164

ENES

YILDIRIM

13

170*****992

ENGİN

NAR

14

210*****698

ERCAN

ÖZTÜRK

15

424*****194

EREN

GÜNGÖR

16

262*****080

EYYÜP

GÖKALP

17

190*****438

FATİH

ALTUNTOP

18

236*****118

FATİH

ESEN

19

396*****860

HAKAN AHMET

BİNGÜL

20

205*****276

HALİL İBRAHİM

KARAMAN

21

554*****638

HAMZA

AŞAN

22

514*****412

HAMZA

YAVUZ

23

451*****168

HAVVA

ARUK

24

503*****202

HÜSEYİN

AYDIN

25

160*****728

HÜSEYİN

ÇIRAKOĞLU

26

231*****232

İBRAHİM

AYÇİÇEK

27

204*****442

KAYRA KAAN

KÖKSAL

28

182*****686

KAZIM EMRE

ÇAĞAN

29

398*****974

KÜRŞAT

KURT

30

370*****880

MEHMET EMİN

GÜLSEVER

31

496*****108

MEHMET

YAVUZ

32

154*****442

METE

ERBAŞ

33

566*****698

MUHAMMED BEDİRHAN

KAÇAR

34

130*****502

MUHARREM

ÇUHADAR

35

621*****348

OSMAN SÜHA

AŞKAR

36

475*****766

RAGIP

ÖZ

37

265*****608

RECEP

ARSLAN

38

121*****514

SEMİH

AYTEKİN

39

101*****370

ŞAHAN

GÜZEL

40

406*****826

ŞİRİN

İSMAYIL

41

341*****232

TUĞÇE

KINCAL

42

131*****204

UĞUR

SAÇAN

43

443*****934

YAHYA

ÇAĞLAYAN

44

340*****026

YILDIZ

KAVAK

45

544*****878

YUNUS EMRE

BÜYÜKKARAKURT


 02-14 EYLÜL 2019
TARİHLERİ ARASINDA TOKAT İLİNDE YAPILACAK OLAN SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

02 Eylül 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-16.30

Genel Spor Bilgisi

Doç.Dr.Mehmet KARGÜN

03 Eylül 2019 Salı

08.30-12.30

Sporcu Sağlığı

Doç.Dr.Mehmet KARGÜN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Psikolojisi

Doç.Dr.Mehmet KARGÜN

04 Eylül 2019

Çarşamba

08.30-12.30

Spor Sakatlıklarında İlk Yardım ve Rehabilitasyon

Doç.Dr.Mustafa KAYA

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Spor Sakatlıklarında İlk Yardım ve Rehabilitasyon

Doç.Dr.Mustafa KAYA

15.30-17.30

Doping

Doç.Dr.Mehmet KARGÜN

05 Eylül 2019 Perşembe

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Öğr.Gör.Sebati KAYA

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Genel Antrenman Bilgisi

Öğr.Gör.Sebati KAYA

06 Eylül 2019

Cuma

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi

Öğr.Gör.Sebati KAYA

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi

Öğr.Gör.Sebati KAYA

07 Eylül 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi

Öğr.Gör.Sebati KAYA

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Beslenmesi

Öğr.Gör.Sebati KAYA

08 Eylül 2019 Pazar

08.30-12.30

Spor Anatomisi

Doç.Dr.Yavuz Selim AĞAOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Anatomisi

Doç.Dr.Yavuz Selim AĞAOĞLU

09 Eylül 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Spor Anatomisi

Doç.Dr.Yavuz Selim AĞAOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Masajı

Masör Ercan BENLİ-

Masör Gülşah ÖZEN-

Fzyt.Hüseyin Bora SAÇAR

10 Eylül 2019 Salı

08.30-12.30

Spor Masajı

Masör Ercan BENLİ-

Masör Gülşah ÖZEN-

Fzyt.Hüseyin Bora SAÇAR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Masajı

11 Eylül 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Masajı

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Masajı


TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

12 Eylül 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Masajı

Masör Ercan BENLİ-           Masör Gülşah ÖZEN-Fzyt.Hüseyin Bora SAÇAR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Masajı

13 Eylül 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Masajı

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Masajı

14 Eylül 2019

Cumartesi

08.30-12.30

Spor Masajı

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Masajı