HAVA MODELCİLİĞİ 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

26 AĞUSTOS-06 EYLÜL 2019 TARİHLERİ ARASINDA ADANA İLİNDE HAVA MODELCİLİĞİ 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

6 AĞUSTOS 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

HAVA MODELCİLİĞİ 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR  
YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

26 Ağustos-06 Eylül 2019

Katılım ücreti

:

135 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

06 -22 Ağustos 2019

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

23 Ağustos 2019 https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Hava Modelciliği 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)    En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)     17/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)     2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)    E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)  Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)     Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)      E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

a)   Adana’da yapılacak olan Hava Modelciliği 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 26 Ağustos 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

b)   Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

c) İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

d)   Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi İsmet ERDOĞAN ile kurumsal e-posta adresi üzerinden ismet.erdogan@gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak ismet.erdogan@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

ADANA HAVA SPORLARI HAVA MODELCİLİĞİ 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

349*****356

AHSEN

DOĞAN

2

457*****830

BAHADIR

ANDAÇ

3

486*****262

BURAK

DAĞ

4

192*****678

CEMAL FATİH

ERGENEKON

5

103*****360

EDİZ

EVGEN

6

169*****290

GÖKSEL

DEMİR

7

437*****180

GÜLTEKİN

LEKESİZ

8

174*****368

HALİL OSMAN CAN

DEMİR

9

161*****336

HÜSEYİN

YILDIZ

10

218*****266

MEHMET ARDA

ALTINBİLEK

11

514*****622

METE

ONAT

12

477*****646

TALİP

CENGİZ

 

 26 AĞUSTOS-06 EYLÜL
2019 TARİHLERİ ARASINDA ADANA İLİNDE YAPILACAK OLAN HAVA MODELCİLİĞİ I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

 

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

26 Ağustos 2019

Pazartesi

08.30-12.30

  Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

  Öğle Arası

13.30-17.30

  Spor Psikolojisi

Öğr.Gör. Tuğba ÇELİK GÜRBÜZ

17.30-19.30

  Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Öğr.Gör.Ercan YELDAN

27 Ağustos 2019

Salı

08.30-12.30

  Spor Anatomisi

Prof.Dr.Emine KIZILKANAT

12.30-13.30

  Öğle Arası

13.30-17.30

  Spor Fizyolojisi

Öğr.Gör.Dr.Özgür GÜNAŞTI

28 Ağustos 2019 Çarşamba

08.30.12.30

  Sporcu Sağlığı

                Doç.Dr.Gonca İNCE

12.30-13.30

  Öğle Arası

13.30-17.30

  Sporcu Beslenmesi

Öğr.Gör.Dr.Özgür GÜNAŞTI

29 Ağustos 2019 Perşembe

08.30.12.30

  Beceri Öğrenimi

Prof.Dr.Dilek SEVİMLİ

12.30-13.30

  Öğle Arası

13.30-19.30

  Psikomotor Gelişimi

Prof.Dr.Dilek SEVİMLİ

30 Ağustos 2019 Cuma

08.30-12.30

  Sporda Öğretim Yöntemleri

Doç.Dr.F.Pervin BİLİR

12.30-13.30

  Öğle Arası

13.30-15.30

  Sporda Yönetim ve Organizasyon

Doç.Dr.F.Pervin BİLİR

15.30-17.30

  Yetenek Seçimi ve İlkeleri

Öğr.Gör.Kamil DİKİCİ

31 Ağustos 2019 Cumartesi

08.30-12.30

  Genel Antrenman Bilgisi 

       Dr.Öğr.Üyesi Cenab TÜRKERİ

12.30-13.30

  Öğle Arası

13.30-19.30

  Genel Antrenman Bilgisi 

Dr.Öğr.Üyesi Cenab TÜRKERİ

01 Eylül 2019
 Pazar

 

13.30-15.30

  Oyun Kuralları

Teoman ÖZBELLİ

02 Eylül 2019

Pazartesi

08.30-12.30

  Özel Antrenman Bilgisi

Teoman ÖZBELLİ

12.30-13.30

  Öğle Arası

13.30-19.30

  Özel Antrenman Bilgisi

Teoman ÖZBELLİ

03 Eylül 2019

Salı

08.30-12.30

  Spor Dalı Teknik Taktik

Teoman ÖZBELLİ

12.30-13.30

  Öğle Arası

13.30-17.30

  Spor Dalı Teknik Taktik

04 Eylül 2019 Çarşamba

08.30-12.30

  Spor Dalı Teknik Taktik

Teoman ÖZBELLİ

12.30-13.30

  Öğle Arası

13.30-17.30

  Spor Dalı Teknik Taktik

05 Eylül 2019 Perşembe

08.30-12.30

  Spor Dalı Teknik Taktik

 Teoman ÖZBELLİ

12.30-13.30

  Öğle Arası

13.30-17.30

  Spor Dalı Teknik Taktik

06 Eylül 2019 Cuma

08.30-12.30

  Spor Dalı Teknik Taktik

  Teoman ÖZBELLİ

12.30-13.30

  Öğle Arası

13.30-17.30

  Spor Dalı Teknik Taktik