SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

SPOR MASÖR YETİŞTİRME KURSU 25 TEMMUZ-06 AĞUSTOS 2019 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON İLİNDE AÇILACAKTIR

5 TEMMUZ 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

25 Temmuz-06 Ağustos 2019

Katılım ücreti

:

375 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10 / 50 Kadın -50 Erkek Kursiyer 

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihi

:

05-23 Temmuz 2019

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

24 Temmuz 2019  https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Spor Masörü Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, e-devlet kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)      18 yaşını doldurmuş olmak,

b)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c)      Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalık, parmaklarda şekil bozukluğu, kol ve bacak arızası ve benzeri vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak,

d)     Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

e)      7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      3 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)   E-devlet kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)     Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Spor Masörlüğü yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- Örnek yazı için tıklayınız.    

f)       2 Adet E-devlet kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.


KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1.      Trabzon’da yapılacak olan Spor Masörü Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 25 Temmuz 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Trabzon TÜRKİYE OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZİ (TOHM) yapılacaktır.

2.      Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3.      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4.      Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Adil KAMBEROĞLU ile kurumsal e-posta adresi üzerinden adil.kamberoglu@gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.      Daha önce spor masörü yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak  adil.kamberoglu@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Spor Masörlüğü Eğitim Yönetmeliğinin 18. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler Spor Masörü Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyet sağlanmasında gerekli olan bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

  1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar ile Tıp Fakültesi ve FTR mezunu olanlar,
  2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
  3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
  4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
  5. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
  6. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
  7. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
  8. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
  9. Spor lisesi mezunu olanlar,
  10. Diğer lise mezunu olanlar.

Trabzon'da açılacak olan Spor Masörü katılımcı listesi yayınlanmıştır.Kursiyer adayları ödemelerini 23.07.2019 saat 23:59 'a kadar Ziraat Bankası Mobil Bankacılık veya ATM'lerden yapabilirler.

TRABZON SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

651*****906

ABDULGANİ

ALBAYRAK

2

378*****248

ABDULLAH

AKOVA

3

501*****110

ADEM EMRE

ÖZMEN

4

490*****186

AHMET

YILMAZ

5

142*****356

ALPER

USTA

6

317*****762

AYŞEGÜL

ÖZER

7

100*****262

AYŞEGÜL

YAVUZ AZİZOĞLU

8

265*****446

BAHAR BEREN

SÖNMEZ

9

452*****084

BEDRETTİN

YALÇİ

10

222*****844

BETÜL

YURT

11

186*****086

BEYZANUR

SET

12

137*****436

BURAK

ÇİMEN

13

316*****010

CİHAN

ADAMEY

14

547*****188

ÇAĞDAŞ

CAZ

15

164*****020

ÇİĞDEM

YURDAKUL

16

291*****718

DİYADDİN

DALA

17

103*****358

DÖNÜŞ

DURDU

18

259*****860

ELİF

KALIN

19

681*****792

ERDEM

BAL

20

288*****718

EREN FURKAN

FENER

21

351*****274

ESRA

YILDIRIM

22

305*****144

EZGİ

ORHAN

23

693*****638

FATİH

KIRKBİR

24

212*****874

FATMANUR

ÖZPINAR

25

554*****766

FERDA

CELEP

26

253*****144

GİZEM

ÇOLAK

27

398*****844

HARUN

GENÇOSMANOĞLU

28

690*****564

HİCRAN

DUMAN

29

368*****740

HÜSEYİN

ŞAHİN

30

514*****284

İBRAHİM KANEN

GÜREN

31

209*****566

İRFAN

DEMİRÖZ

32

259*****834

İZZET

ARTİYAN

33

396*****556

KADİR

ÖZTÜRK

34

264*****458

KÜRŞAT FURKAN

BALTA

35

194*****748

LEYLA

DEMİRPAZ

36

183*****998

MEHMET

AKDİK

37

180*****800

MEHMET ALİ

ÖRÇEN

38

184*****416

MEHMET ERKAN

ERTEKİN

39

224*****506

MELEK NUR

ATEŞ

40

449*****460

MERT

ARSLAN

41

292*****346

MURAT

KASAP

42

100*****830

MÜZEYYEN

KOPUZ

43

183*****916

NİLÜFER

YURTOĞLU

44

435*****810

OĞUZHAN

COŞKUN

45

185*****630

OĞUZHAN

ERTÜRK

46

572*****302

OZAN

DEMİR

47

286*****400

ÖMER

KILIÇ

48

156*****948

ÖMER FARUK

DEMİR

49

437*****280

ÖZGÜR

KÜÇÜK

50

210*****866

ÖZLEM KUZEY

DURDAĞI

51

253*****918

ÖZGE

YILDIZ

52

546*****504

RASİM

YILDIRIM

53

689*****684

SALİH

TERZİ

54

423*****496

SAMET

ZENGİN

55

410*****602

SEDA

KAYA

56

218*****180

SERKAN

DEMİR

57

113*****340

SEYRANİ

BİLGİN

58

115*****554

SUNA

TATLISU

59

187*****494

SUPHİ CAN

KARACAN

60

197*****490

ŞAMİL

ÇİFTÇİOĞLU

61

434*****872

ŞEVKİYE

GEZİCİ

62

239*****100

ŞÜHEDA

YILMAZ

63

226*****358

TOLGA

CABADAK

64

149*****744

TUNCAY

DAKIMCI

65

594*****308

TUNÇ

TUNÇ

66

115*****326

TÜLİN

TATAR

67

333*****644

ÜMİT

GÜNEYSU

68

389*****848

ÜNSAL

ALTINIŞIK

69

243*****092

VEYSEL

ERTUĞRUL

70

156*****884

YUSUF

DEMİR

71

155*****278

YUSUF

DUMLU

72

129*****030

YUSUF

DURMUŞ

73

246*****030

ZEYNEP

ÖZDEMİR

74

593*****830

ZEYNEP

SARAÇOĞLU25 TEMMUZ-06 AĞUSTOS 2019
TARİHLERİ ARASINDA TRABZON’DA YAPILACAK OLAN SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

25 Temmuz 2019

Perşembe

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-16.30

Genel Spor Bilgisi

Doç.Dr.Fatih BEKTAŞ

26 Temmuz 2019 Cuma

08.30-12.30

Sporcu Sağlığı

Doç.Dr.Fatih BEKTAŞ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Psikolojisi

Dr.Öğretim Üyesi Mustafa BAŞ

27 Temmuz 2019

Cumartesi

08.30-12.30

Spor Sakatlıklarında İlk Yardım ve Rehabilitasyon

Doç.Dr.Fatih BEKTAŞ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Spor Sakatlıklarında İlk Yardım ve Rehabilitasyon

Doç.Dr.Fatih BEKTAŞ

15.50-17.30

Doping

Öğr.Gör.Tamer CİVİL

28 Temmuz 2019 Pazar

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Öğr.Gör.Tamer CİVİL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Genel Antrenman Bilgisi

Öğr.Gör.Tamer CİVİL

29 Temmuz 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi

Öğr.Gör.Tamer CİVİL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi

Öğr.Gör.Tamer CİVİL

30 Temmuz 2019 Salı

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi

Öğr.Gör.Tamer CİVİL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Beslenmesi

Arş.Gör.Dr.Serdar ALEMDAĞ

31Temmuz 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Anatomisi

Arş.Gör.Dr.Serdar ALEMDAĞ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Anatomisi

Arş.Gör.Dr.Serdar ALEMDAĞ

01 Ağustos 2019

Perşembe

08.30-12.30

Spor Anatomisi

Arş.Gör.Dr.Serdar ALEMDAĞ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Masajı

Uzm.Fzt.M.Oğuz KANBİR-Fzt.Şaziye Yıldırım DÜNDAR

02 Ağustos 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Masajı

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Masajı

03 Ağustos 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Spor Masajı

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Masajı

 

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

04 Ağustos 2019 Pazar

08.30-12.30

Spor Masajı

Uzm.Fzt.M.Oğuz KANBİR-Fzt.Şaziye Yıldırım DÜNDAR -

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Masajı

05 Ağustos 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Spor Masajı

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Masajı

06 Ağustos 2019 Salı

08.30-12.30

Spor Masajı

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Masajı