ARTİSTİK BUZ PATENİ 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

17-28 TEMMUZ 2019 TARİHLERİ ARASINDA BURSA İLİNDE ARTİSTİK BUZ PATENİ 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

21 HAZİRAN 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ARTİSTİK BUZ PATENİ 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR
 YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

17-28 Temmuz 2019

Katılım ücreti

:

135 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

20 Haziran-11 Temmuz 2019

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

12 Temmuz 2019  https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUY URULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Artistik Buz Pateni 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankasına yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)    En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      17/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)  E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)   Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

a)    Bursa’da yapılacak olan Artistik Buz Pateni 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 17 Temmuz 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

b)   Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

c)     İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

d)  Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Özenç UĞUR ile kurumsal e-posta adresi üzerinden Ozenc.UGUR@gsb.gov.tr. iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)      Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak  Ozenc.UGUR@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.


BURSA ARTİSTİK BUZ PATENİ 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU

KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

230*****610

ABDURRAHMAN

MERTOĞLU

2

469*****104

AÇELYA

USTA

3

260*****312

ALEYNA

ASLAN

4

281*****106

BAYRAM

ÖZKAYA

5

100*****116

BERFİNUR

ONAR

6

141*****634

BURAK

UYSAL

7

121*****116

BUSE

BAYRAMOĞLU

8

349*****258

BUSE

DİNÇER

9

434*****812

CAN

ALTAY

10

100*****610

CANSU

ÜŞÜMEZGEZER

11

259*****834

EBRU

KAYA

12

174*****034

ELBEYİ

SARAÇ

13

518*****680

EMİRHAN

ÇALIK

14

166*****872

EMRE KAĞAN

TAKAL

15

327*****726

ERKAN

AKKOÇ

16

166*****718

ESRA

TAKAL

17

127*****918

EYLÜL

KILINÇKAYA

18

372*****694

EYÜP

ŞİNBİL

19

422*****458

FATMA İRŞAT

YILMAZ

20

298*****282

FETHİ TOPRAK

GEÇER

21

129*****648

GİRAY

ŞENOL

22

342*****896

GİZEM

BEKLENİÇ

23

451*****168

HAVVA

ARUK

24

661*****980

İDRİS

TUNÇ

25

202*****524

İLAYDA

KARAKUŞ

26

370*****640

İLAYDA NUR

ARSLANER

27

690*****008

İREM

HERDEM

28

149*****350

KÜBRA

MENİZ

29

525*****962

MEHMET

ÜRE

30

389*****682

MEHMET

YILDIZ

31

327*****236

MERT SERKAN

AKKOÇ

32

217*****778

MERVE

TUNALI

33

275*****158

MESUT

ŞAŞMAZ

34

466*****676

MUHAMMET SALİH

TUNCER

35

440*****702

MURAT

ÇELEBİ

36

388*****542

ÖZGÜ DENİZ

KURNAZ

37

130*****512

ÖZLEM

ANUK

38

479*****414

ÖZLEM

DİZMEN

39

272*****718

SALİH

KOLCU

40

304*****210

SELİN

HAFIZOĞLU

41

207*****560

SEVDA

YÜRÜK

42

512*****038

SEZİN ZEYNEP

IRMAK

43

274*****352

SULTAN DENİZ

KURTUL

44

440*****394

ŞENER

ÇAMKIRAN

45

100*****602

ŞEVVAL

OLÇARAY

46

117*****066

TUFAN

KAYA

47

287*****418

TÜRKER

TURHAN

48

487*****200

YASEMİN

ÖZOĞUZ

49

291*****292

ZEYNEP DİLRUBA

SANOĞLU

50

263*****082

ZEYNEP

YİĞİT


 17-28 TEMMUZ 2019
TARİHLERİ ARASINDA BURSA İLİNDE YAPILACAK OLAN ARTİSTİK BUZ PATENİ I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

17 Temmuz 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Saim Yeler TEKELİOĞLU

18 Temmuz 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

19 Temmuz 2019 Cuma   

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

20 Temmuz 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

21 Temmuz 2019 Pazar  

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Oyun Kuralları Bilgisi

Rengin GÜNAYDIN

22 Temmuz 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Saim Yeler TEKELİOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

23 Temmuz 2019 Salı

08.30-12.30

Sporcu Beslenmesi

Prof.Dr.Nimet Haşıl KORKMAZ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Prof.Dr.Nimet Haşıl KORKMAZ

24 Temmuz 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Doç.Dr.Şerife VATANSEVER

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

Doç.Dr.Şerife VATANSEVER

25 Temmuz 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi

Doç.Dr.Şerife VATANSEVER

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Psikolojisi

Doç.Dr.Şenay ŞAHİN

26 Temmuz 2019 Cuma

08.30-12.30

Beceri Öğrenimi

Doç.Dr.Şenay ŞAHİN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Psikomotor Gelişimi

Doç.Dr.Şenay ŞAHİN

27 Temmuz 2019 Cumartesi

      

08.30-12.30

Spor Anatomisi

Doç.Dr.Erkut TUTKUN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

Doç.Dr.Erkut TUTKUN

15.30-17.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Doç.Dr.Erkut TUTKUN

28 Temmuz 2019 Pazar      

08.30-12.30

Sporcu Sağlığı

Doç.Dr.Erkut TUTKUN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Doç.Dr.Erkut TUTKUN