ATLI OKÇULUK 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSUKATILIMCI LİSTESİ

17-28 TEMMUZ 2019 TARİHLERİ ARASINDA BURSA İLİNDE ATLI OKÇULUK 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

20 HAZİRAN 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ATLI OKÇULUK 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

17-28 Temmuz 2019

Katılım ücreti

:

135 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

19 Haziran-11 Temmuz 2019

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

12 Temmuz 2019  https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Atlı Okçuluk 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankasına yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)    En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      17/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)   E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)    Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

a)    Bursa’da yapılacak olan Atlı Okçuluk 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 17 Temmuz 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

b)  Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

c)     İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

d)  Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Mehmet Bahadır SARIKAYA ile kurumsal e-posta adresi üzerinden mehmet.sarikaya@gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)     Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak mehmet.sarikaya@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.

BURSA GELENEKSEL SPOR DALLARI ATLI OKÇULUK 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ


S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

476*****426

ABDULLAH

ÖZBAŞ

2

263*****364

ABDULLAH

YILDIRIM

3

609*****418

ADEM

ALİŞAN

4

370*****040

AHMET

KARAHAN

5

253*****406

AHMET

KORKMAZ

6

579*****710

AHMET OĞUZHAN

GÜLLÜ

7

193*****314

AHMET

ÖKSÜZ

8

302*****690

AYNUR

TURAN

9

412*****856

AYŞEGÜL

DEMİRBAĞ

10

131*****362

BAKİYE AFRA

AYDIN

11

371*****018

BETÜL

ECEVİT

12

131*****228

BURHAN

AKAY

13

186*****790

BUSE GİZEM

ÖZDEMİR

14

445*****876

CEVAT

GÖNEN

15

189*****022

ÇAĞLAR

ŞAHİN

16

524*****866

DİLEK

BOLPAÇA

17

696*****662

DİLEK

EKİCİ

18

148*****198

EBRU

AHU

19

329*****942

EBRU

HUBUP

20

148*****480

EMRE BERK

AHU

21

245*****980

EMRULLAH

NOĞMAN

22

435*****948

ENVER

SAĞLAM

23

160*****072

FESİH

TANRIVERDİ

24

128*****300

FURKAN İLKER

GÜVEN

25

611*****426

GÖKHAN

KARTAL

26

120*****032

GÖZDE

TALANAY

27

100*****442

HÜSEYİN

ALTIPARMAK

28

502*****348

İBRAHİM

ASLAN

29

119*****724

İLHAN

BURÇAK

30

338*****614

KADRİYE

ÇOLAK

31

233*****212

KEREM

KORKMAZ

32

162*****402

KÜBRA

ŞAHİN

33

138*****254

LEVENT

ŞAVLUKCAN

34

241*****868

MELİKE

KARALI

35

308*****746

MERVE

DOĞAN

36

130*****282

MEVLÜT

KIZAK

37

656*****212

MİRAÇ

MAKUL

38

192*****138

MUHAMMET NURİ

AÇIK

39

682*****700

MURAT

BALIKÇI

40

354*****582

MUSTAFA BAHADIR

KESKİN

41

304*****190

MUSTAFA

ÇELİK

42

102*****486

MUSTAFA

GÜVEN

43

642*****674

ORHAN

PARLAĞI

44

470*****252

ÖMER

KEKLİKCİ

45

183*****826

RIZA

KAPLAN

46

278*****774

SELÇUK

UĞURLUEL

47

393*****590

SEZGİN

MELİKSOY

48

139*****858

ŞAKİR

TURAN

49

351*****750

TUĞBA

KAVAK

50

320*****190

VELİ

SAYGIN


17-28 TEMMUZ 2019
TARİHLERİ ARASINDA BURSA İLİNDE YAPILACAK OLAN ATLI OKÇULUK I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

17 Temmuz 2019

Çarşamba

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Prof.Dr.Nimet Haşıl KORKMAZ

18 Temmuz 2019

Perşembe

08.30.12.30

Spor Psikolojisi

Doç.Dr.Şenay ŞAHİN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

Doç.Dr.Erkut TUTKUN

15.30-17.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Doç.Dr.Erkut TUTKUN

19 Temmuz 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi

Doç.Dr.Şerife VATANSEVER

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Beslenmesi

Prof.Dr.Nimet Haşıl KORKMAZ

20 Temmuz 2019 Cumartesi 

08.30.12.30

Beceri Öğrenimi

Doç.Dr.Şenay ŞAHİN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Psikomotor Gelişimi

Doç.Dr.Şenay ŞAHİN

21 Temmuz 2019 Pazar

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Doç.Dr.Şerife VATANSEVER

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

Doç.Dr.Şerife VATANSEVER

22 Temmuz 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Sporcu Sağlığı

Doç.Dr.Erkut TUTKUN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Anatomisi

Doç.Dr.Erkut TUTKUN

17.30-19.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Doç.Dr.Erkut TUTKUN

23 Temmuz 2019 Salı

 

 

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

Sercan Koray YENDİM

24 Temmuz 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Oyun Kuralları

Bilal Hayri DOĞAN                            

25 Temmuz 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Bilal Hayri DOĞAN                             Sercan Koray YENDİM

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

26 Temmuz 2019 Cuma 

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

27 Temmuz 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

28 Temmuz 2019 Pazar

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik