BİSİKLET 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSUKATILIMCI LİSTESİ

01-12 TEMMUZ 2019 TARİHLERİ ARASINDA VAN İLİNDE BİSİKLET 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

19 HAZİRAN 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

BİSİKLET 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

01-12 Temmuz 2019

Katılım ücreti

:

135 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

13-27 Haziran 2019

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

28 Haziran 2019 https://sporegitim.sgm.gov.tr


GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Bisiklet 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankasına yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)    En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)     17/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)   E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)    Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

a)   Van’da yapılacak olan Bisiklet 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 01Temmuz 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

b)  Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

c)     İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

d)  Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Kerim AKIN ile kurumsal e-posta adresi üzerinden kerim.akin@gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)     Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak kerim.akin@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.

VAN BİSİKLET 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

134*****250

ABDULHAKİM

ARSLAN

2

507*****620

ABDULSELAM

YABAŞ

3

382*****406

ABDURRAHİM

CİDAN

4

347*****240

ADEM

ENGİN

5

424*****450

ALİ

KARAKÇI

6

424*****930

ALPER

AKİPEK

7

417*****718

ATAKAN

ÖZDAL

8

402*****858

AZAD

SAVURMAK

9

670*****618

BAHTİYAR

AZAT

10

165*****772

BURAK

PALA

11

260*****856

CİHAN

ÖZELER

12

222*****022

EMRAH

TAŞDEMİR

13

424*****194

EREN

GÜNGÖR

14

151*****006

ERKAN

GÜNGÖR

15

134*****906

FATMA

BİLİCİ

16

272*****276

FERİDUN

TÜYSÜZOĞLU

17

199*****972

FURKAN

BÜLBÜL

18

160*****018

HAVVA

ASLAN

19

239*****684

KADER

CİN

20

523*****738

KEMAL

GÜNEŞ

21

131*****222

MANSUR

DURAL

22

134*****634

MEHMET

ÇINAR

23

440*****982

MEHMET

KASIMOĞLU

24

374*****926

MEHMET UĞUR

GÖKDEMİR

25

371*****256

MEHMET VEYSEL

UZAK

26

435*****200

METİN

BAYRAM

27

633*****258

METİN

POLATCANLI

28

178*****346

MUHAMMED

ÇİÇEK

29

272*****726

MUHAMMED EMİN

ŞİRİN

30

368*****862

MUHSİN

DURUR

31

432*****608

MURAT

ALTUN

32

320*****922

OĞUZHAN

CAN

33

128*****040

OSMAN

KORKMAZ

34

156*****948

ÖMER FARUK

DEMİR

35

318*****814

ROJBİN

GÜLTEKİN

36

594*****372

RÜMEYSA

DALOĞLU

37

303*****392

SEDAT

KARACAN

38

279*****214

SİBEL

ENGİN

39

354*****998

TEVFİK

SORUKLU

40

343*****022

UĞUR

BİNİCİ

41

257*****492

UMAY

SÖZER

42

302*****336

VASFİ

AKTAŞ

43

134*****200

YALÇIN

ŞAHİN

44

154*****078

YAVUZ

GÜRBÜZ

45

440*****840

YUNUS EMRE

KARAASLAN

46

234*****482

YUNUS EMRE

UZUNKAYA

47

266*****414

YUSUF

BİÇER

48

310*****976

YUSUF

KARGINOĞLU

49

313*****204

ZEKERİYA

ÇETER

50

367*****056

ZEYNEP

KUZU


01-12 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA VAN İLİNDE YAPILACAK OLAN BİSİKLET 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI

 

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

01 Temmuz 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Psikolojisi

Öğr.Gör.Erdal TANHAN

02 Temmuz 2019 Salı

08.30.12.30

Beceri Öğrenimi

Dr. Öğr.Üyesi Fatih ERİŞ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Sağlığı 

Arş. Gör. Mücahit SARIKAYA

03 Temmuz 2019

Çarşamba

08.30.12.30

Spor Fizyolojisi

Dr.Öğr.Üyesi Muzaffer SELÇUK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Anatomisi  

Dr.Öğr. Üyesi H.Bayram TEMUR

04 Temmuz 2019 Perşembe

08.30-12.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Öğr.Gör.Salih ÖNER

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme 

Dr.Öğr. Üyesi Zekiye ÖZKAN

15.30-17.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Öğr.Gör. Serdar ŞAHİN

05 Temmuz 2019   Cuma

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Dr.Öğr. Üyesi Muzaffer SELÇUK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

06 Temmuz 2019

Cumartesi

08.30-12.30

Psikomotor Gelişimi  

Dr. Öğr.Üyesi Fatih ERİŞ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Psikomotor Gelişimi  

13.30-17.30

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

Dr.Öğr. Üyesi Hilal KILINÇ BOZ

07 Temmuz 2019

Pazar

08.30-12.30

Sporcu Beslenme 

Dr.Öğr. Üyesi M.Bülent ASMA

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Oyun Kuralları    

Celalettin SARIÇİÇEK

08 Temmuz 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi      

Celalettin SARIÇİÇEK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi      

‘‘

09 Temmuz 2019                 Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik     

Ahmet Hidayet AKYÜREK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik    

10 Temmuz 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik     

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik  

11 Temmuz 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik     

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik  

12 Temmuz 2019   Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik     

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik