HAVALI ATEŞLİ SİLAHLAR 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

01-12 TEMMUZ 2019 TARİHLERİ ARASINDA BOLU İLİNDE HAVALI ATEŞLİ SİLAHLAR 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

10 HAZİRAN 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

HAVALI ATEŞLİ SİLAHLAR 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

 

Kursun yapılacağı yer

:

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

01-12 Temmuz 2019

Katılım ücreti

:

160 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

10-27 Haziran 2019

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

28 Haziran 2019 https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Havalı Ateşli Silahlar 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)    En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      7/17/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)  E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)   Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)     Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)      E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

a)      Bolu’da yapılacak olan Havalı Ateşli Silahlar 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 01 Temmuz 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

b)      Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

c)      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

d)     Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Funda GÖNÜL ile kurumsal e-posta adresi üzerinden funda.ugurlu@sgm.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)      Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak funda.ugurlu@sgm.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.

BOLU ATICILIK, HAVALI-ATEŞLİ SİLAHLAR 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ


S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

460*****918

AHMET

ÇEVİK

2

316*****030

ALİ

DİLMEN

3

653*****906

ALPER

YILDIZ

4

324*****464

ASLIHAN

DOĞAN

5

231*****482

ATİLLA

DAĞ

6

471*****414

AYŞENUR

GENÇ

7

309*****038

BENGİSU

HASKALFALI

8

224*****998

BURCU

ÖZDEMİR KILINÇ

9

129*****260

BUĞRA

TAVŞAN

10

173*****812

BÜLENT

ERYAKALI

11

574*****722

CEMAL

ONAN

12

209*****434

DENİZ

SAĞDIÇ

13

356*****714

DERYA

KILINÇ KOCA

14

197*****136

EDA

GALİP

15

490*****392

ENES BUĞRA

YAYLA

16

151*****744

ERCAN

ALTAN

17

119*****950

EREN

METE

18

303*****066

ESİN

KAPLAN

19

276*****492

ESRA

GATFAR

20

679*****144

FİKRİYE DİLAN

DURAN

21

198*****976

GÜLSEDA

GALİP

22

164*****518

HAKKI BURAK

KIRAÇ

23

237*****056

HALE

GEDİKLİ KAYA

24

300*****078

İREM

KONUK

25

566*****336

MEHMET

AYDIN

26

436*****576

MEHMET CİHAN

EFE

27

437*****232

MEHMET NACİ

EFE

28

526*****862

MERVE

BEKDEMİR

29

225*****880

MEVLÜD

BUGUR

30

516*****994

MUHAMMED TALHA

ŞEN

31

271*****450

MUSTAFA

KOYUNCU

32

388*****866

MUSTAFA

MERAL

33

581*****018

MUSTAFA

ODABAŞ

34

412*****728

NURİ

YILDIRIM

35

469*****072

PERVİN

KÖLETELİOĞLU

36

155*****152

RAFİYE

KALAYCIOĞLU

37

241*****566

REFİK

ŞARMET

38

206*****140

SEDA

SÖBÜTAY

39

111*****518

SEHER

TOKMAK

40

461*****582

SELÇUK

DİZKARA

41

401*****068

SERCAN

ÖNDER

42

105*****842

SUDE

ÖZTÜRK

43

371*****236

TAHSİN

AKSOY

44

320*****340

TUNAHAN

GANİ

45

240*****348

ÜMMÜHAN

YILDIZ

46

346*****180

YUSUF

BAŞGELEN

47

195*****498

YUSUF

ÖZBELLİ


01-12 TEMMUZ 2019 TARİHLERİ ARASINDA BOLU İLİNDE YAPILACAK OLAN HAVALI ATEŞLİ SİLAHLAR I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

01 Temmuz 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Psikolojisi

Doç. Dr. Hasan Birol YALÇIN

17.30-19.30

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

Dr. Öğr. Üyesi Hakan YARAR

02 Temmuz 2019

Salı

08.30.12.30

Beceri Öğrenimi

Dr. Öğr. Üyesi Işıl AKTAĞ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Sağlığı

Doç. Dr. Hanifi ÜZÜM

03 Temmuz 2019 Çarşamba

08.30.12.30

Spor Fizyolojisi

Doç. Dr. Kerim SÖZBİR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Anatomisi

Doç. Dr. Kerim SÖZBİR

04 Temmuz 2019 Perşembe

08.30.12.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Doç. Dr. Ünal KARLI

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Doç. Dr. Ünal KARLI

15.30-17.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Doç. Dr. Ünal KARLI

05 Temmuz 2019 Cuma

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Doç. Dr. Ümid KARLI

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

Doç. Dr. Ümid KARLI

06 Temmuz 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Psikomotor Gelişimi

Doç. Dr. Hanifi ÜZÜM

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Psikomotor Gelişimi

Doç. Dr. Hanifi ÜZÜM

07 Temmuz 2019 Pazar

08.30-12.30

Sporcu Beslenmesi

Doç. Dr. Yılmaz UÇAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

Velican ÇALHAN

08 Temmuz 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Velican ÇALHAN-Kenan BOZKURT

09 Temmuz 2019

Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

10 Temmuz 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

11 Temmuz 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Oyun Kuralları

Ertuğrul TOPRAK

12 Temmuz 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Velican ÇALHAN-Kenan BOZKURT

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik