KRİKET 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSUKATILIMCI LİSTESİ

01-16 TEMMUZ 2019 TARİHLERİ ARASINDA AMASYA İLİNDE KRİKET 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mezunlarına Yönelik

1 HAZİRAN 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

 

KRİKET 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

 

(Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mezunlarına Yönelik)

Kursun yapılacağı yer

:

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

01-06 Temmuz 2019

Katılım ücreti

:

135 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

30 Mayıs-25 Haziran 2019

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

27 Haziran 2019 https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Kriket 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunlarına yönelik) açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

b)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

c)     En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

d)    7/17/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)    2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite mezunları e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)  E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)    Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)     Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)     E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1.     Amasya‘da yapılacak olan Kriket 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunlarına yönelik) açılış ve kayıt işlemleri 01 Temmuz 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2.     Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3.     İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4.     Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Zafer DİKENCİK ile kurumsal e-posta adresi üzerinden gamze.oz@gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.     Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak gamze.oz@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.
01-06 TEMMUZ 2019 TARİHLERİ ARASINDA AMASYA İLİNDE YAPILACAK OLAN KRİKET I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ

(Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mezunlarına Yönelik)

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

206*****506

ABDÜLKERİM

KILIÇ

2

248*****034

EMRE

ASLAN

3

162*****140

ERDEM

KANAR

4

367*****330

GÖKHAN

KAYA

5

118*****606

MELTEM

KILIÇ

6

336*****766

MERVE

SERT

7

282*****624

MUSTAFA

GÖKYAR

8

678*****026

NAZİF

ŞAHİN

9

497*****112

OKTAY EMRE

ÖZEN

10

130*****936

ÖMER FARUK

ŞAHİN

11

244*****362

ÖZKAN

GÜRBÜZ

12

169*****232

SALİH

KANIK

13

110*****152

SELMAN

KETEN

14

279*****932

UĞUR

ERMİŞ

15

673*****674

YAPRAK PELİN

KARADOĞAN

16

418*****238

YUNUS EMRE

CEYLAN


 01-06 TEMMUZ 2019 TARİHLERİ ARASINDA AMASYA İLİNDE YAPILACAK OLAN KRİKET I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mezunlarına Yönelik

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

01 Temmuz 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

 

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Oyun Kuralları

Salman ALİ

02 Temmuz 2019 Salı

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Recep ULUTUNA

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

03 Temmuz 2019

Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Hasan Sabit ALTA

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

04 Temmuz 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

05 Temmuz 2019

Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

06 Temmuz 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik