KARATE 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSUKATILIMCI LİSTESİ

17-28 HAZİRAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA KONYA İLİNDE KARATE 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

1 HAZİRAN 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi BaşkanlığıKARATE 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

17-28 Haziran 2019

Katılım ücreti

:

170 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

31 Mayıs-14 Haziran 2019 saat:14:00’e Kadar

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

14 Haziran 2019 16:00’’a kadar 
 
https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Karate 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursuılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankasına yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)   En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)  En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)   17/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)   2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)  E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)   Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)    Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)    E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

g)   1.Dan Diplomasına sahip olmak.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

a)  Konya’da yapılacak olan Karate 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 17-28 Haziran 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

b) Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

c)  İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

d) Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Seda AKSU ile kurumsal e-posta adresi üzerinden seda.aksu@gsb.gov.tr. iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)   Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak seda.aksu@gsm.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.


17-28 HAZİRAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA KONYA İLİNDE YAPILACAK OLAN KARATE I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ

  TC No           Ad Soyad
1 -167*****592   ALİ ÇELİK
2- 168*****228   ALİCAN ASLAN
3- 147*****070   CUMALİ SIRAY
4- 189*****034   CÜNEYT ŞAHİN
5- 348*****538   DİLEK DOĞAN
6- 449*****968   DURŞENSÜMEYYE MERNEKLİ
7- 114*****314 EDANUR KOÇYİĞİT
8- 456*****466 EMRE KANDEMİR
9- 137*****424 ENES GÖKMEN
10 -245*****862 ENES TOPALOĞLU
11- 146*****024 ESRANUR EYCE
12- 617*****404 FATMA KOCABAŞ
13- 311*****790 FEHİM SAYGILI
14- 603*****252 GİZEM ÇAM
15- 185*****786 HALİL İBRAHİM CEYLAN
16- 138*****998 HANDE IŞITIR
17- 192*****416 HASAN KOŞACA
18- 271*****996 HAVVA MISRA UREY
19- 160*****848 HÜSNÜ ŞENTÜRK
20- 536*****880 İBRAHİM ÇEKİÇ
20- 164*****674 İBRAHİM KAYNAR
21- 601*****498 İSMAİL HAKKI BULUT
22- 428*****114 İSMAİL KAN
23- 100*****186 KAAN ŞAHİN
24- 311*****854 MEHMET SAYGILI
25- 179*****022 MELEK ŞEN
26- 316*****552 MERYEM ŞİRİN
27- 294*****538 MİHRİBAN ÜLKER
28- 641*****168 MUHİTTİN ŞAHİN
29- 344*****908 MURAT ÇELİK
30- 321*****678 MUSTAFA AKTAN
31- 478*****816 MUSTAFA BALTACIOĞLU
32- 37*****830 MUSTAFA EMRE BÜYÜKASLAN
33- 268*****646 MUSTAFA ÖZYILDIZ
34- 153*****434 OĞUZHAN ÇEKİÇ
35- 301*****924 ONUR KEMER
36- 248*****716 ÖMER GÜLER
37- 166*****796 ÖZGÜR ÇÜN
38- 378*****210 RABİA KOÇ
39- 261*****484 REŞİT YAVUZ
40- 174*****808 REYHAN YAVAŞOĞLU
41- 119*****206 SALİH SAMED KARIŞAN
42- 626*****122 TALHA İNANÇ
43- 303*****746 TOLGA MACAR
44- 451*****482 UĞUR ÇAKIR
45- 150*****726 UMUT KOÇAK
46- 231*****280 ÜMİT EKTAŞ
47- 733*****724 ÜMİT ÖZTÜRK
48- 325*****434 YAREN KASAPOĞLU
49- 731*****800 YASEMİN TEMEL
50- 195*****102 YUSUF PAKKAN

 

17-28 HAZİRAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA KONYA İLİNDE YAPILACAK OLAN KARATE I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

17 Haziran 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

M. Ali CORA-Cumali SARIDOĞAN

18 Haziran 2019

Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

19 Haziran 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

20 Haziran 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

21 Haziran 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Oyun Kuralları Bilgisi

İ. Bora AKIL

22 Haziran 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Cumali SARIDOĞAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

23 Haziran 2019 Pazar

08.30-12.30

Spor Anatomisi

           Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Beceri Öğrenimi

          Arş.Gör.Dr. Bekir MEHTAP

24 Haziran 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Prof.Dr. Süleyman PATLAR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

25 Haziran 2019

Salı

08.30-12.30

Psikomotor Gelişimi

Dr.Öğr.Üyesi Ferhat ÜSTÜN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Psikomotor Gelişimi

16.00-18.00

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

Dr.Öğr.Üyesi Erdal TAŞKIN

26 Haziran 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Psikolojisi

Dr.Öğr.Üyesi Ramazan TOPUZ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi

Arş.Gör.Dr. Bekir MEHTAP

27 Haziran 2019 Perşembe

08.30-12.30

Sporcu Beslenmesi

Doç.Dr. Ekrem BOYALI

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Sağlığı

Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

28 Haziran 2019 Cuma

08.30-12.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Öğr.Gör.Tuncay SARIİPEK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Dr.Öğr.Üyesi Ferhat ÜSTÜN

16.00-18.00

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Dr.Öğr.Üyesi Ramazan TOPUZ