KORFBOL I. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

10-21 HAZİRAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA BALIKESİR İLİNDE KORFBOL 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

25 MAYIS 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

KORFBOL 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Balıkesir  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

10-21 Haziran 2019

Katılım ücreti

:

135 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihleri

:

21-31 Mayıs 2019 Saat:14.00 ‘e kadar

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

31 Mayıs 2019 Saat.16.00  

21-31 Mayıs 2019 Saat:14.00 ‘e kadar

31 Mayıs 2019 Saat.16.00   https://sporegitim.sgm.gov.tr

 

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Korfbol 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)    En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)    En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)     17/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)    2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)     E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)    Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)     Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)     E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

a)   Balıkesir’de yapılacak olan Korfbol 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 10-21 Haziran 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda yapılacaktır.

b)  Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

c)   İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

d)   Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Doğukan DOĞAN ile kurumsal e-posta adresi üzerinden dogukan.dogan@gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)  Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak dogukan.dogan@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.

KORFBOL 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

224*****496

AÇELYA

UYGUN

2

160*****410

ALİ

LUNKAYA

3

210*****114

ALİ RIZA

YILMAZ

4

213*****794

BEYZA

ÜRGÜPLÜ

5

171*****304

BUĞRA

KABA

6

144*****542

DİLRUBA

ABDİKOĞLU

7

550*****344

ESRA

AKBAŞ

8

184*****858

FAHRİ BERKE

KARAÇAY

9

274*****004

FURKAN

İPEKŞAN

10

121*****176

HÜSEYİN

AYDIN

11

214*****608

İSMAİL HAKKI

SARI

12

444*****778

KÜRŞAT

FALAY

13

369*****826

MAŞALA

DEMİR

14

321*****908

MEHMET ALİ

ATICI

15

143*****514

MELEK İREMNAZ

KURT

16

130*****144

MURAT

DOĞAN

17

237*****434

NAHİT

ÖZDAYI

18

277*****280

ÖMER

YİĞİT

19

348*****778

REMZİ

YARIMCA

20

329*****448

SENA

DİKER

21

137*****924

SERBAY

KAYA

22

239*****010

SERCAN

YAVUZ

23

146*****366

TUĞBERK

KEKLİK

24

153*****152

TURHAN

AKBAŞ

25

214*****472

VOLKAN

AKTAŞ

26

218*****836

YASEMİN

DOĞAN

27

138*****722

YUSUF

KURT

28

218*****416

ALİ POLAT

ÇAKICI
10-21 HAZİRAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA BALIKESİR İLİNDE YAPILACAK OLAN KORFBOL I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

10 Haziran 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Sağlığı

Dr.Öğr.Üyesi A.Naci ARIKAN

11 Haziran 2019 Salı

08.30-12.30

Sporcu Beslenmesi

Dr.Öğr.Üyesi Erdil DURUKAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Anatomisi

Dr.Öğr.Üyesi A.Naci ARIKAN

12 Haziran 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Sporda Öğretim Yöntemleri     

Prof.Dr.Zekeriya GÖKTAŞ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Prof.Dr.Zekeriya GÖKTAŞ

15.30-17.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Prof.Dr.Zekeriya GÖKTAŞ

13 Haziran 2019 Perşembe

08.30.12.30

Spor Fizyolojisi

Prof.Dr.İbrahim ERDEMİR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Psikolojisi

Prof.Dr.Zekeriya GÖKTAŞ

14 Haziran 2019 Cuma

08.30.12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Prof.Dr.İbrahim ERDEMİR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

Prof.Dr.İbrahim ERDEMİR

15 Haziran 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Psikomotor Gelişimi

Dr.Öğr.Üyesi Erdil DURUKAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Psikomotor Gelişimi

Dr.Öğr.Üyesi Erdil DURUKAN

15.30-17.30

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

Prof.Dr.Zekeriya GÖKTAŞ

16 Haziran 2019 Pazar

08.30-12.30

Beceri Öğrenimi

Prof.Dr.Zekeriya GÖKTAŞ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Oyun Kuralları

Uğurtan AKBULUT

17 Haziran 2019

Pazartesi

08.30.12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Yüksel ABDİKOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

18 Haziran 2019 Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Yüksel ABDİKOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

19 Haziran 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

20 Haziran 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

21 Haziran 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik