YAMAÇ PARAŞÜTÜ 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

10-21 HAZİRAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA MUĞLA İLİNDE YAMAÇ PARAŞÜTÜ 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

21 MAYIS 2019

  GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Genel Müdürlüğü

Dairesi Başkanlığı

YAMAÇ PARAŞÜTÜ 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

 

Kursun yapılacağı yer

:

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

10-21 Haziran 2019

Katılım ücreti

:

135 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

Başvurular 22.05.2019 Tarihinde Saat:10:00'da başlayacaktır

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

31 Mayıs 2019 Saat.16.00   https://sporegitim.sgm.gov.tr

 

 

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Yamaç Paraşütü 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir.Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ileZiraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

NOT:Kursa katılacak olan kursiyer adaylarının mutlaka kursa katılım sağlarken Yamaç Paraşütü ekipmanlarını yanlarında getirmeleri zorunludur.Yamaç Paraşütü ekipmanı olmayan kursiyerlerin kurs ile ilişikleri kesilecektir.

 

 

 

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)    En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)   7/17/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

 

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)  E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. –(Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)    Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

 

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

 

1.   Muğla‘da yapılacak olan Yamaç Paraşütü 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 10-21 Haziran 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğün ‘de yapılacaktır.

2.    Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3.    İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4.   Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Rahime TÜMER ile kurumsal e-posta adresi üzerinden rahime.tumer@gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.   Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarakrahime.tumer@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

 

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır. 


10-21 HAZİRAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA MUĞLA İLİNDE YAPILACAK OLAN YAMAÇ PARAŞÜTÜ I.KADEME
 YARD
IMCANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

410*****338

ABDULSAMET

ÖZTÜRK

2

254*****712

AHMET

ÇAY

3

605*****572

AHMET

ŞEN

4

231*****364

ALİ

TATAROĞLU

5

202*****638

ALİ

VARELCİ

6

278*****650

ALPER

AYDINALP

7

294*****378

ANIL

ÖZKAYA

8

221*****196

BAHRİ

KILICASLAN

9

395*****550

BEDİRHAN

ERDOĞAN

10

136*****806

EROL

DEMİRTAŞ

11

155*****188

EDA

CAN

12

101*****752

ERTAN

BALKİRAZ

13

183*****796

FATİH

AKGÜL

14

135*****822

FATİH

ALTIN

15

122*****908

FATİH

ELBAY

16

157*****874

FATİH

KARATAŞ

17

330*****012

HASANHÜSEYİN

IŞIK

18

474*****308

HAYDAR

AKSU

19

403*****426

İBRAHİM YAVUZ

DAL

20

622*****882

KAAN

ÖZYÜREK

21

269*****046

KEREM NUR

KÖKSAL

22

397*****576

KUTSAL

ÖZSOY

23

587*****150

MEHMET AKİF

TOPÇUOĞLU

24

239*****136

MEHMET ALİ

GÖÇMEN

25

215*****846

MEHMET

BOZAN

26

190*****444

MEHMET

KARAÖMER

27

304*****634

MERT MURAT

GÜNDÜZERİ

28

460*****008

MUHAMMED

GÜRLEK

29

552*****656

NECATİ

BERKTAŞ

30

315*****932

NURETTİN

GÖKKAYA

31

615*****092

ÖZCAN

ARTUT

32

165*****562

REŞAT

KORKMAZ

33

353*****846

SALİM

GÖREN

34

179*****076

SANLI

FİDAN

35

496*****400

SEDAT

KAZAN

36

363*****888

SERCAN

GENÇ

37

149*****012

SERHAT

ÜRETMEN

38

427*****266

TECELLİ AYDIN

GÖRGÜLÜ

39

232*****136

TURGAY

ŞAHİN

40

437*****666

UĞUR

KADIOĞLU

41

205*****614

UMUT

NACİ

42

298*****902

YENER

YILMAZ

43

600*****026

YILMAZ

VERİM

44

228*****434

YUSUF

HASIRCI

45

361*****878

ZAFER

ÖZDEMİR