GÜREŞ 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSUKATILIMCI LİSTESİ

20-31 MAYIS 2019 TARİHLERİ ARASINDA SAMSUN İLİNDE GÜREŞ 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

10 MAYIS 2019

 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı


GÜREŞ 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR
 YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

 

Kursun yapılacağı yer

:

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

20-31 Mayıs 2019

Katılım ücreti

:

135 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihleri

:

10-16 Mayıs 2019

Yedek Liste Ücret Yatırma Tarihi
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması
   


:17 Mayıs 2019  15:30
17 Mayıs 2019   17:00

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Güreş 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan Referans Numarası ile Ziraat Bankasına yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)    Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)     En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      17/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)     Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)      E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)     Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.


NOT:
Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.


KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

a)   Samsun’da yapılacak olan Güreş 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 20-31 Mayıs 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

b)  Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

c)    İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

d)  Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Tekin YAMAN ile kurumsal e-posta adresi üzerinden tekin.yaman@gsb.gov.tr. iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)   Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak tekin.yaman@gsm.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

             MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.20-31 MAYIS 2019 TARİHLERİ ARASINDA SAMSUN İLİNDE YAPILACAK OLAN GÜREŞ I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

379*****528

ABDUL SEMİH

KARAGÖZ

2

432*****062

ABDURRAŞİT

BAL

3

353*****778

AHMET

UÇAR

4

644*****148

BURAK

ÖZTOPRAK

5

126*****430

BÜNYAMİN

YÜCEL

6

358*****178

CİHAT

KEKEÇ

7

141*****260

DENİZ

AKDEMİR

8

322*****062

DOĞANCAN

ERGİN

9

156*****160

DURMUŞ FARUK

AKSAN

10

370*****040

EBUBEKİR

KESEN

11

194*****332

EMİRCAN

DEMİRER

12

108*****706

EMRAH

KAYA

13

207*****202

EMRE

SARIBAŞ

14

235*****558

EMRE

TURKAYA

15

163*****346

EROL CAN

SAZAK

16

109*****592

FATİH

ÖNALAN

17

273*****352

FIRAT

ÖZGÜÇ

18

494*****470

GÖKHAN

SELÇUK

19

458*****186

HAMZA

AKINCA

20

514*****412

HAMZA

YAVUZ

21

227*****764

HASAN

KAYA

22

288*****196

HATİCE

YEŞİLMEN

23

445*****754

İSMAİL

BULANIK

24

249*****502

KADER

KAÇAR

25

219*****440

MEHMET BUĞRA

SELİMOĞLU

26

488*****904

MERT CAN

YAŞAR

27

470*****908

MUAMMER

KILIÇ

28

209*****296

MURAT

BESLER

29

291*****560

SEYFULLAH

KARAVUŞ

30

379*****454

SEYİT AHMET

KARAGÖZ

31

240*****312

SEZAİ

YILMAZ

32

100*****046

ŞAHİN

GÜNEŞ

33

108*****090

ŞÜKRÜ

TOP

34

570*****418

TAHA

AKYILDIZ

35

586*****288

TUNAHAN

ENGİN

36

242*****828

ÜMİT

TORUN

37

394*****104

VEYSEL

KÜÇÜKTAĞ

38

549*****704

VOLKAN

ÇAKIL

39

196*****090

YASİN

DAĞ

40

143*****080

YUNUS EMRE

ÖNCÜL

41

207*****318

BESTE

ALTUĞ

42

113*****096

BURAK

AYDIN

43

600*****242

CEBRAİL

BOLAT

44

522*****838

HÜSEYİN

CİVELEK

45

110*****440

YUSUF

TÜM
20-31 MAYIS 2019 TARİHLERİ ARASINDA SAMSUN İLİNDE YAPILACAK OLAN GÜREŞ I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

20 Mayıs 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Sağlığı

Prof.Dr.Osman İMAMOĞLU

21 Mayıs 2019 Salı

08.30-12.30

Sporcu Beslenmesi

Prof.Dr.Soner ÇANKAYA

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Anatomisi

Dr.Öğr.Üyesi Levent BAYRAM

22 Mayıs 2019 Çarşamba

08.30-10.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Prof.Dr.Soner ÇANKAYA

10.30-12.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Prof.Dr.M.Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Psikolojisi

Prof.Dr.M.Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL

23 Mayıs 2019 Perşembe

08.30.12.30

Spor Fizyolojisi

Doç.Dr. Tülin ATAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Doç.Dr.Musa ÇON

24 Mayıs 2019 Cuma

08.30.12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Prof.Dr.S.Ahmet AĞAOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

Prof.Dr.S.Ahmet AĞAOĞLU

25 Mayıs 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Psikomotor Gelişimi

Doç.Dr.Murat ELİÖZ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Psikomotor Gelişimi

Doç.Dr.Murat ELİÖZ

15.30-17.30

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

Doç.Dr.Özgür BOSTANCI

26 Mayıs 2019 Pazar

08.30-12.30

Beceri Öğrenimi

Dr.Öğr.Üyesi Yener AKSOY

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Oyun Kuralları

Ruhi KOÇER

27 Mayıs 2019

Pazartesi

08.30.12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Mustafa DEMİRKIRAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

28 Mayıs 2019 Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Mustafa DEMİRKIRAN-                                 Mustafa BERBER

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

29 Mayıs 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

30 Mayıs 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

31 Mayıs 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik