BİLARDO 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

06-21 MAYIS 2019 TARİHLERİ ARASINDA MERSİN İLİNDE BİLARDO 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

29 NİSAN 2019

                                                                GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI


Spor Genel Müdürlüğü


Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

 

 

BİLARDO 2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

06-21 Mayıs 2019

Katılım ücreti

:

145 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

29 Nisan-03 Mayıs 2019 14:00 kadar

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

03 Mayıs 2019  https://sporegitim.sgm.gov.tr 16.00’da

 

 

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

 

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Bilardo 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Halk Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)    En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)     Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)    En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)     7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre, son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

 

İSTENEN BELGELER

 

a)    2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)     E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)    Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)     Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- için tıklayınız.    

f)     E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

g)    1.Kademe Yardımcı Antrenör Belgesinin önlü-arkalı tasdikli sureti

h)    1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğuna dair a)            antetli ve tasdikli (Mühür, Kaşe ve İmza) belge.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.  

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

 

1-    Mersin‘de yapılacak olan Bilardo 2.Kademe Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 06 Mayıs 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

2-    Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3-    İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir. 

4-    Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Bilal ÇAĞLAYAN ile kurumsal bilal.caglayan@gsb.gov.tr e-posta adresi üzerinden iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5-    Daha önce 2. kademe antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak bilal.caglayan@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. 

                                                                                MUAFİYET  

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

 

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

 

NOT:Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı için yatırılması gereken kurs ücreti sistemde yaşanan aksaklıklardan dolayı 06.05.2019 Pazartesi günü Ziraat Bankasına aynı referans numarası ile ödemelerin yapılması gerekmektedir. 


BİLARDO 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

S.No

TC No

Ad

Soyad

1

175*****548

ALİ

ALTIN

2

322*****810

ALİ

KUŞ

3

374*****142

EROL

KARAHANÇER

4

378*****534

GÜRKAN

KAHRAMAN

5

396*****460

HAYREDDİN

AKCAN

6

403*****732

MEHMET

BOLSU

7

379*****198

MUHARREM

KILIÇASLAN

8

567*****112

SALİH

DUYDU

9

243*****624

SEMİH

ÇÖREKÇİOĞLU

10

378*****316

SERKAN

KAHRAMAN  06-21 MAYIS 2019 TARİHLERİ ARASINDA MERSİN YAPILACAK OLAN BİLARDO 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

06 Mayıs 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

Eğitim Yöneticisi

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Sporda Öğretim Yöntemleri   

Öğr. Gör. Ali DEMİRCİ

07 Mayıs 2019 Salı

08.30-12.30

Psikomotor Gelişimi               

Dr. Öğr. Üyesi Elif Nilay ADA

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Psikomotor Gelişimi               

Dr. Öğr. Üyesi Elif Nilay ADA

08 Mayıs 2019

Çarşamba

08.30-12.30

Sporcu Sağlığı                         

Doç.Dr. Leyla SARAÇ

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Sporcu Beslenmesi

Öğr. Gör. Halil Erdal GÖKÇE

09 Mayıs 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi                        

Doç Dr. Nevzat DEMİRCİ

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi                            

Doç Dr. Nevzat DEMİRCİ

10 Mayıs 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Sosyolojisi

Öğr. Gör. Nejat ÇEVİRMECİ

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Spor Anatomisi                       

Doç.Dr. İrfan YILDIRIM

11 Mayıs 2019

Cumartesi

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi        

Prof. Dr. Mehmet Akif ZİYAGİL

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi        

Prof. Dr. Mehmet Akif ZİYAGİL

 

12 Mayıs 2019

Pazar

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi        

Prof. Dr. Mehmet Akif ZİYAGİL

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-15.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Prof. Dr. Zeka PEHLEVAN

15.30-17.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon 

Doç. Dr. Dursun KATKAT

13 Mayıs 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Beceri Öğrenimi   

Dr. Öğr. Üyesi Yasin ERSÖZ

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Spor Psikolojisi                                     

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇEPİKKURT

14 Mayıs 2019 Salı

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Emrullah BAŞEĞMEZ

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

15 Mayıs 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Gözlem-Değerlendirme

Muhammed Fadıl ÖZDEMİR

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-15.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Emrullah BAŞEĞMEZ-                        Muhammed Fadıl ÖZDEMİR

16 Mayıs 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

17 Haziran 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

 

1/1

 

 

06-21 MAYIS 2019 TARİHLERİ ARASINDA MERSİN YAPILACAK OLAN BİLARDO- 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

 

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

18 Mayıs 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Emrullah BAŞEĞMEZ-                        Muhammed Fadıl ÖZDEMİR

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

19 Mayıs 2019 Pazar

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

20 Mayıs 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

21 Mayıs 2019 Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik