DANS SPORLARI 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARI KATILIMCI LİSTESİ

06-17 MAYIS 2019 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE SPORTİF SOSYAL DANSLAR(SALSA),ARJANTİN TANGO,SERBEST STİL VE DANS SPORU(LATİN&STANDART) 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

29 MART 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı


SPORTİF SOSYAL DANSLAR (Salsa), ARJANTİN TANGO, SERBEST STİL VE DANS SPORU (Latin&Standart)
1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSLARI

Kursun yapılacağı yer

:

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

06-17 Mayıs 2019

Katılım ücreti

:

245 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

29 Mart-02 Mayıs 2019

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

03 Mayıs 2019  https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Sportif Sosyal Danslar (Salsa), Arjantin Tango, Serbest Stil ve Dans Sporu (Latin&Standart) 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Halk Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)    En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)     7/17/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      3 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)  E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)   Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)    Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- Örnek yazı için tıklayı

f)      E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi..    

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1.   Ankara’da yapılacak olan Sportif Sosyal Danslar (Salsa), Arjantin Tango, Serbest Stil ve Dans Sporu (Latin&Standart)1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursları açılış ve kayıt işlemleri 06-17 Mayıs 2019tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde yapılacaktır.

2.      Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3.      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4.   Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi İsmet ERDOĞAN ile kurumsal e-posta adresi üzerinden ismet.erdoğan@gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.   Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak ismet.erdoğan@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Bütünleme formu için tıklayınız.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır. 

SALSA KATILIMCI LİSTESİ


S.No

TC No

Ad

Soyad

1

366*****002

ABDULLAH MEHMET

SEZEN

2

195*****628

AHMET MURAT

KARAKAŞ

3

119*****132

ALPER İSMET

GÖREN

4

137*****172

AYÇA

MERGEN

5

297*****496

BAHRİ

ALAYDIN

6

477*****838

BARIŞ

AÇIKBAŞ

7

398*****560

BİLGEHAN

ATAY MEMM

8

457*****748

DİLAN

TOPRAK

9

586*****410

EDA

SOYSAL

10

500*****448

ELİF MERVE

ERDEM

11

435*****776

ENGİN

ALAY

12

112*****080

ERCÜMENT

MERGEN

13

410*****840

EROL

MALKOÇ

14

159*****248

MUHAMMED MUSTAFA

ATEŞ

15

218*****016

NAZLI

TEKE

16

251*****622

NUR BUKET

AŞKIN

17

518*****702

ŞAHİN

İL

18

637*****938

TUĞBERK

OĞUZHAN

19

222*****880

ZEYNEP SİMANUR

ÇOLAKARJANTİN TANGO KATILIMCI LİSTESİ

S.No

TC No

Ad

Soyad

1

274*****330

ERAY

YÜKSEK

2

161*****860

HASAN TUNCER

ERDOĞAN

3

208*****682

İDİL

KEÇELİ

4

203*****922

İPEK

ERKAN

5

444*****478

KASIM MURAT

KARAKAYA

6

363*****732

MİNE

AKKOYUN

7

105*****824

MUHAMMET AKİF

KUL

8

179*****496

REYHAN

YILMAZ

9

144*****862

YAĞMUR

DİLEK
SERBEST STİL KATILIMCI LİSTESİ


S.No

TC No

Ad

Soyad

1

298*****942

AHMET

AKDUĞAN

2

151*****464

AYLİN

ÖNAL

3

138*****024

BİLGEHAN

TÜRKYILMAZ

4

138*****602

CEMRE ECE

KOZBAY

5

118*****784

DİLAN

DELİ

6

422*****374

DUYGU

SOYLAN

7

439*****080

EMRE

KALFA

8

230*****936

ENES

ABDULLA MOHAMED AHMED

9

668*****092

FATİH

GÜNAYDIN

10

337*****868

FEVZİ DENİZ

IŞILDAR

11

103*****222

GAMZE

OKTAR

12

649*****660

HALİM FURKAN

COŞKUN

13

146*****482

İLAYDA

ARDIÇ

14

366*****460

İREM

CEHİZ

15

558*****354

İREM

GÜL

16

618*****592

KADİR SEMİH

GÜREŞ

17

515*****770

NAZLI

AKÇAY

18

279*****012

SELEN

ÖZTÜRK

19

348*****664

TUBA

PEKER

20

132*****918

UMUT

SÖNMEZ

21

424*****568

YİĞİT

KILIÇ

22

412*****646

YİĞİT OZAN

ÜNAL

23

359*****934

YUNUS EMRE

ÖZTÜRK

24

530*****322

ZEYNEP IRMAK

ALTINOK

06-17 MAYIS 2019 TARİHLERİ ARASINDA ANKARADA YAPILACAK OLAN SPORTİF SOSYAL DANSLAR (Salsa), ARJANTİN TANGO, SERBEST STİL (Free Style) ve DANS SPORU (Latin&Standart)  I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSLARI TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

06 Mayıs 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Doç. Dr. Hakan SUNAY

17.30-19.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Doç. Dr. Hakan SUNAY

07 Mayıs 2019

Salı

08.30-12.30

Psikomotor Gelişimi

Dr. Öğr. Üyesi Sürhat MÜNİROĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Psikomotor Gelişimi

Dr. Öğr. Üyesi Sürhat MÜNİROĞLU

15.30-17.30

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

Dr. Öğr. Üyesi Sürhat MÜNİROĞLU

08 Mayıs 2019

Çarşamba

08.30.12.30

Spor Psikolojisi

Öğr. Gör. Erdem ÇAKALOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Beceri Öğrenimi

Öğr. Gör. Erdem ÇAKALOĞLU

09 Mayıs 2019 Perşembe

08.30.12.30

Spor Anatomisi

Öğr. Gör. Dr. Özkan GÜLER

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi

Öğr. Gör. Hakan KARABIYIK

10 Mayıs 2019 Cuma

08.30.12.30

Sporcu Sağlığı

Öğr. Gör. Raci KARAYİĞİT

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Beslenmesi

Doç. Dr. Fırat AKÇA

11 Mayıs 2019

Cumartesi

08.30.12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Doç. Dr. Cengiz AKALAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

Doç. Dr. Cengiz AKALAN

12 Mayıs 2019

Pazar

10.30-12.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Doç. Dr. Velittin BALCI

12.30-13.30

Öğle Arası

SPORTİF SOSYAL DANSLAR (Salsa) ÖZEL EĞİTİM DERSLERİ

12 Mayıs 2019

Pazar

13.30-15.30

Oyun Kuralları Bilgisi

Atilla BERBEROĞLU

13 Mayıs 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

14 Mayıs 2019 Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

15 Mayıs 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

16 Mayıs 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

17 Mayıs 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik TaktikSERBEST STİL (Free Style) ÖZEL EĞİTİM DERSLERİ

12 Mayıs 2019

Pazar

13.30-15.30

Oyun Kuralları Bilgisi

Tayfun TEZEL

13 Mayıs 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

14 Mayıs 2019 Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

15 Mayıs 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

16 Mayıs 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

17 Mayıs 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik


ARJANTİN TANGO ÖZEL EĞİTİM DERSLERİ

12 Mayıs 2019

Pazar

13.30-17.30

Özel Antrenman Bilgisi

Berkil Kübra BADEM

13 Mayıs 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Özel Antrenman Bilgisi

15.30-17.30

Oyun Kuralları Bilgisi

Dr.Öğr.Üyesi Buket AKDÖL

14 Mayıs 2019 Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Dr.Öğr.Üyesi Buket AKDÖL- Berkil Kübra BADEM

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

15 Mayıs 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

16 Mayıs 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

17 Mayıs 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik TaktikDANS SPORU (Latin&Standart) ÖZEL EĞİTİM DERSLERİ

12 Mayıs 2019

Pazar

13.30-15.30

Oyun Kuralları Bilgisi

Hakan TAŞDEMİR

13 Mayıs 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

14 Mayıs 2019 Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

15 Mayıs 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

16 Mayıs 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

17 Mayıs 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik