YAMAÇ PARAŞÜTÜ 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

29 NİSAN-10 MAYIS 2019 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE YAMAÇ PARAŞÜTÜ 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

29 MART 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

 

YAMAÇ PARAŞÜTÜ 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

 

Kursun yapılacağı yer

:

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

29 Nisan-10 Mayıs 2019

Katılım ücreti

:

135 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

29 Mart-25 Nisan 2019

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

26 Nisan 2019 Saat:20:00  https://sporegitim.sgm.gov.tr

 
Yedek Liste Ücret Yatırma Tarihi

:

26 Nisan 2019

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Yamaç Paraşütü 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Halk Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)    En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)     7/17/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)     2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)  E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)   Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)     Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)     E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1.   Ankara‘da yapılacak olan Yamaç Paraşütü 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 29 Nisan-10 Mayıs 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Ankara Ümit Çoban Gençlik Merkezinde yapılacaktır.

2.   Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3.   İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4.   Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Gamze ÖZ ile kurumsal e-posta adresi üzerinden gamze.oz@gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.  Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak gamze.oz@gsb.gov.tr  e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.
29 NİSAN-10 MAYIS 2019 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE YAPILACAK OLAN YAMAÇ PARAŞÜTÜ I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ

S.No T.C Kimlik No Adı Soyadı
1 308*****814 AHMET ERSOY
2 101*****630 BAHADIR ÖZŞEKERCİ
3 242*****038 BATUHAN SOLMAZ
4 219*****746 EMİN TUGAY KEKEÇ
5 451*****542 ERDAL ÇAKIR
6 157*****898 ERDEM PİŞKİN
7 158*****592 EREN KABAYEL
8 369*****618 EROL ASLANTAŞ
9 280*****944 FATİH AYDOĞAN
10 361*****740 FURKAN GÜLTEKİN
11 690*****582 GÖKBERK DORA GÖKSAL
12 437*****180 GÜLTEKİN LEKESİZ
13 215*****600 GÜNAY DEMİR
14 148*****380 HALİL ÜSTÜN
15 563*****200 HAMDİ ŞİRAY
16 421*****398 HÜSEYİN ATLI
17 230*****598 KEREM DİNÇER
18 167*****764 KÖKSAL MADEN
19 280*****544 MEHMET ALİ AY
20 443*****252 MERT YELOĞLU
21 116*****268 MUHARREM BİRDOĞAN
22 689*****478 MURAT GÜNHER
23 153*****510 MUSTAFA ÇELİK
24 348*****080 MUSTAFA BURAK HOROZOĞLU
25 122*****940 NAMIK EREN VARLI
26 239*****080 NECDET ÇELİK
27 268*****212 NECİP YILMAZ
28 476*****788 OĞUZHAN KOCA
29 209*****080 ONUR ÖZKAN
30 112*****518 ÖZLEM ÇALIŞKAN
31 226*****282 SERDAL SAÇTI
32 444*****726 SİNAN ÇALIŞKAN
33 111*****926 SONER KARAMAN
34 106*****894 TAHİR YÜZGÜLEÇ
35 603*****044 TARIK YILDIRIM
36 427*****266 TECELLİ AYDIN GÖRGÜLÜ
37 205*****614 UMUT NACİ
38 133*****316 VEDAT KÖSE
39 337*****256 YUSUF ÖZATA
40 170*****566 YUSUF DOĞU BOZDAĞ29 NİSAN-10 MAYIS 2019 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE YAPILACAK OLAN YAMAÇ PARAŞÜTÜ I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

 


TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

29 Nisan 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Doç. Dr. Hakan SUNAY

17.30-19.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Doç. Dr. Hakan SUNAY

30 Nisan 2019 Salı

08.30-12.30

Psikomotor Gelişimi

Dr. Öğr. Üyesi Sürhat MÜNİROĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Psikomotor Gelişimi

Dr. Öğr. Üyesi Sürhat MÜNİROĞLU

15.30-17.30

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

Dr. Öğr. Üyesi Sürhat MÜNİROĞLU

01 Mayıs 2019 Çarşamba

08.30.12.30

Spor Psikolojisi

Öğr. Gör. Erdem ÇAKALOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Beceri Öğrenimi

Öğr. Gör. Erdem ÇAKALOĞLU

02 Mayıs 2019 Perşembe

08.30.12.30

Spor Anatomisi

Öğr. Gör. Dr. Özkan GÜLER

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi

Öğr. Gör. Hakan KARABIYIK

03 Mayıs 2019 Cuma

08.30.12.30

Sporcu Sağlığı

Öğr. Gör. Raci KARAYİĞİT

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Beslenmesi

Doç. Dr. Fırat AKÇA

04 Mayıs 2019 Cumartesi

08.30.12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Doç. Dr. Cengiz AKALAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

Doç. Dr. Cengiz AKALAN

05 Mayıs 2019 Pazar

10.30-12.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Doç. Dr. Velittin BALCI

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Oyun Kuralları

Özgür AYDIN

06 Mayıs 2019

Pazartesi

08.30.12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Kanat KARAMÜRSEL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

07 Mayıs 2019 Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Muharrem KILIÇ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

08 Mayıs 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

09 Mayıs 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

10 Mayıs 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik