TRİATLON 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

09-22 NİSAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA İZMİR İLİNDE TRİATLON 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

26 MART 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

TRİATLON 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

 

Kursun yapılacağı yer

:

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

09-22 Nisan 2019

Katılım ücreti

:

135 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

26 Mart-05 Nisan 2019 Saat 15:00 ‘e kadar

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

05 Nisan 2019 Saat 16:00 da kadar https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Triatlon 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Halk Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)    En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)     7/17/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)   E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)    Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1.     İzmir‘de yapılacak olan Triatlon 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 09 Nisan 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Alsancak Atatürk Yüzme Havuzunda yapılacaktır.

2.    Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3.    İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4.     Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Alper Oğuz DEMİRBAĞ ile kurumsal e-posta adresi üzerinden oguz.demirbag@sgm.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.   Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak oguz.demirbag@sgm.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.    

İZMİR 

TRİATLON 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU 

KATILIMCI LİSTESİ
S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

290*****814

AHMET

YILDIRIM

2

527*****460

AHMET CAN

DOĞAN

3

210*****280

ALTAY

ÖZCAN

4

237*****828

BATUHAN

ÖZTÜRK

5

290*****358

BURCU

ÇELİKEL

6

288*****330

CELİL

AKMAN

7

501*****358

DİLA

ERBİL

8

619*****432

EZGİ SEVCAN

USTABAŞ

9

694*****626

FATİH

AKDAĞ

10

322*****978

FATİH

ÇORAPLI

11

392*****506

GAYE

ÇETİNKAYA

12

316*****778

HASAN HÜSEYİN

AZKIN

13

524*****904

HÜSEYİN

HALLAÇ

14

403*****208

KAMİL

KINACI

15

240*****968

MEHMET

ÇAKAL

16

226*****756

MEHMET

KÜÇÜKYILMAZ

17

535*****894

MELİH

BOR

18

170*****302

MELİS

KİPER

19

506*****168

MURAT

MERCAN

20

447*****390

NAFİA İLKNUR

ERGÜDER

21

147*****492

OZAN

KUMBASAR

22

446*****942

ÖMER

YÜCE

23

186*****014

RAMAZAN EMRAH

KARABOĞA

24

387*****630

SADIK AHMET

BOYNUEĞRİ

25

400*****064

SEDA

ŞİMŞEK

26

236*****004

SELÇUK OKSAL

ÖZDÖL

27

421*****092

SEMİH ALPAY

AKHUN

28

473*****660

TAMER

ÇETİN

29

297*****892

ÜNAL GÖKHAN

İNCE

30

188*****428

YUSUF

ATEŞ 09-22 NİSAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA İZMİR İLİNDE YAPILACAK OLAN TRİATLON I. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI


TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

09 Nisan 2019 Salı

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Psikolojisi

Doç. Dr. Zişan KAZAK

10 Nisan 2019 Çarşamba

08.30.12.30

Beceri Öğrenimi

Doç. Dr. Zişan KAZAK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Psikomotor Gelişimi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ENGÜR

11 Nisan 2019 Perşembe

08.30.12.30

Spor Fizyolojisi

Doç. Dr. M. Zeki ÖZKOL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Anatomisi

Doç. Dr. Tolga AKŞİT

12 Nisan 2019 Cuma

10.30.12.30

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

Doç. Dr. Tolga AKŞİT

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Doç. Dr. Melih BALYAN

13 Nisan 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Prof. Dr. Bahtiyar ÖZÇALDIRAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

Prof. Dr. Bahtiyar ÖZÇALDIRAN

14 Nisan 2019 Pazar

08.30-12.30

Sporcu Sağlığı

Uzm. Dr. Onur ORAL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Doç. Dr. Melih BALYAN

15.30-17.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Öğr.Gör. Mehmet İNCE

15 Nisan 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Sporcu Beslenmesi

Doç. Dr. Gülbin R. NALÇAKAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Oyun Kuralları

Mustafa ÜNVEREN

16 Nisan 2019 Salı

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Prof.Dr.Bahtiyar ÖZÇALDIRAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

17 Nisan 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Doç.Dr.Erkan GÜNAY                                    

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

18 Nisan 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

19 Nisan 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Mert ONARAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

20 Nisan 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

21 Nisan 2019 Pazar

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Ali AKTAŞ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

22 Nisan 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik