CURLİNG 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

29 KASIM-14 ARALIK 2018 TARİHLERİ ARASINDA KOCAELİ İLİNDE CURLİNG 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

16 KASIM 2018

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

CURLİNG 2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

 

Kursun yapılacağı yer

:

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

29 Kasım-14 Aralık 2018

Katılım ücreti

:

130 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

16-26 Kasım 2018

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

27 Kasım 2018  https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Curling 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Halk Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)     En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      7/17/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)     Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)    E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)     Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- Örnek yazı

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

g)      1.Kademe Yardımcı Antrenör Belgesinin önlü-arkalı tasdikli sureti

h)      1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğuna dair belge

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1-    Kocaeli’nde yapılacak olan Curling 2.Kademe Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 29 Kasım 2018 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2-   Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3-    İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4-  Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi GAMZE ÖZ ile kurumsal gamze.oz@sgm.gov.tr e-posta adresi üzerinden iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-      Daha önce 2. kademe antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak gamze.oz@sgm.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

 

KOCAELİ CURLİNG 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

45****54

ABDURRAHMAN

İŞMURATLAR

2

28****62

ATA BORA

BAŞAR

3

28****24

DİDEM

DENİZ

4

50****44

GÜLFEM

ERDİN

5

23****06

HAKAN

AKDENİZ

6

15****38

KADİR

ÇAKIR

7

37****66

MEHMET

SÜMER

8

14****62

ŞEYDA

TOPUZ

9

11****30

YUSUF

ALTINAY

10

15****78

YUSUF

DUMLU

 

29 KASIM-14 ARALIK 2018
TARİHLERİ ARASINDA KOCAELİ’DE YAPILACAK OLAN CURLİNG 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

29 Kasım 2018 Perşembe

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Adem ÖZDEMİR-Melik ŞENOL

30 Kasım 2018 Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

01 Aralık 2018

Cumartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

02 Aralık 2018

Pazar

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

03 Aralık 2018 Pazartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

04 Aralık 2018            Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

05 Aralık 2018 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Gözlem ve Değerlendirme

Adem ÖZDEMİR

06 Aralık 2018 Perşembe

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Melik ŞENOL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

Melik ŞENOL

07 Aralık 2018 Cuma

08.30-12.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Öğr.Gör.Dr.Yeşim KÖRMÜKÇÜ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Spor Psikolojisi

Doç. Dr. Elif KARAGÜN

08 Aralık2018

Cumartesi

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Dr.Öğr.Üyesi Gazanfer Kemal GÜL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Genel Antrenman Bilgisi

Dr.Öğr.Üyesi Gazanfer Kemal GÜL

09 Aralık 2018

Pazar

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Dr.Öğr.Üyesi Gazanfer Kemal GÜL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Genel Antrenman Bilgisi

Dr.Öğr.Üyesi Gazanfer Kemal GÜL

10 Aralık 2018

Pazartesi

08.30-12.30

Beceri Öğrenimi

Doç.Dr.Betül BAYAZIT

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Spor Anatomisi

Öğr.Gör.Murat SON

 

29 KASIM-14 ARALIK 2018 TARİHLERİ ARASINDA KOCAELİ’DE YAPILACAK OLAN CURLİNG 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

11 Aralık 2018

Salı

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi

Öğr.Gör.Murat SON

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi

Öğr.Gör.Murat SON

12 Aralık 2018

Çarşamba

08.30-12.30

Spor Sosyolojisi

Öğr.Gör.Rıza ERDAL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Beslenmesi

Öğr.Gör.Dr.Mine GÜL

13 Aralık 2018 Perşembe

08.30-12.30

Sporcu Sağlığı

Öğr.Gör.Özlem TÖRE

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Doç.Dr.Levent ATALI

15.30-17.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Doç.Dr.Levent ATALI

14 Aralık 2018 Cuma

08.30-12.30

Psikomotor Gelişimi

Doç.Dr.Betül BAYAZIT

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Psikomotor Gelişimi

Doç.Dr.Betül BAYAZIT