HAVALI ATEŞLİ SİLAHLAR I. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

03-14 ARALIK 2018 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE HAVALI ATEŞLİ SİLAHLAR I. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR.(TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ve JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONELİ,POLİS TEŞKİLATI PERSONELİNE YÖNELİK)

16 KASIM 2018

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

HAVALI ATEŞLİ SİLAHLAR 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Ankara TSK Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

Tarih

:

03-14 Aralık 2018

Katılım ücreti

:

140 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

16-29 Kasım 2018

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

30 Kasım 2018  https://sporegitim.sgm.gov.tr 

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Havalı Ateşli Silahlar 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Halk Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)      En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)    En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)     7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre, son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)  E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)   Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)     Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)      E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1-      Ankara‘da yapılacak olan Havalı Ateşli Silahlar 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu (Türk Silah Kuvvetleri,Jandarma Genel Komutanlığı Personeli ve Polis Teşkilatı personeline Yönelik) açılış ve kayıt işlemleri 03 Aralık 2018 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında TSK Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında yapılacaktır.

2-      Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3-      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4-      Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Seda AKSU ile kurumsal e-posta adresi üzerinden  seda.aksu@sgm.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-      Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak seda.aksu@sgm.gov.tr  e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

 

HAVALI ATEŞLİ SİLAHLAR 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

34****00

AYKUT

ARGUN

2

29****96

BUĞRA

ASLANOĞLU

3

40****62

BURCU

AYHAN

4

17****14

BURCU

KOÇAK

5

24****36

BÜLENT

ŞAHİN

6

22****02

DOĞAN

SEZER

7

17****76

EJDER

GÜNEŞ

8

33****62

ERDİNÇ

CENGİZLER

9

47****60

EYYÜP

BEYHAN

10

13****86

FATİH

KAVRUK

11

34****88

HÜSAMETTİN

TANGÜNER

12

11****54

MUHAMMET FATİH

CEYLAN

13

48****22

MURAT

SAYGIN

14

15****20

MUSTAFA KEMAL

SAYIN

15

33****10

MUSTAFA

KIRIKCIOĞLU

16

54****94

RECEP SALİH

DURMUŞ

17

54****30

SEMİH

KEKLİK

18

10****74

ŞEHMUS

KORKUT

19

62****80

VOLKAN

DEMİR

20

32****14

VOLKAN

GEZGİN

21

55****44

YUNUS EMRE

KILIÇ

22

22****20

YUSUF

AVCI 03-14 ARALIK 2018 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE YAPILACAK OLAN HAVALI ATEŞLİ SİLAHLAR I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU PROGRAMI

 

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

03 Aralık 2018

Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Beslenmesi

Doç. Dr. Fırat AKÇA

04 Aralık 2018 Salı

08.30.12.30

Psikomotor Gelişimi

Dr. Öğrt. Üyesi Sürhat MÜNİROĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Psikomotor Gelişimi

Dr. Öğrt. Üyesi Sürhat MÜNİROĞLU

16.00-18.00

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

Dr. Öğrt. Üyesi Sürhat MÜNİROĞLU

05 Aralık 2018 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Anatomisi

Öğr. Gör. Özkan GÜLER

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi

Öğr. Gör. Hakan KARABIYIK

06 Aralık 2018 Perşembe

08.30-12.30

Spor Psikolojisi  

Öğr. Gör. Erdem ÇAKALOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Beceri Öğrenimi

Öğr. Gör. Erdem ÇAKALOĞLU

07 Aralık 2018 Cuma

08.30-12.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Doç. Dr. Hakan SUNAY

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Doç. Dr. Hakan SUNAY

16.00-18.00

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Doç. Dr. Velittin BALCI

08 Aralık 2018 Cumartesi

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Doç. Dr. Cengiz AKALAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

Doç. Dr. Cengiz AKALAN

09 Aralık 2018 Pazar

08.30.12.30

Sporcu Sağlığı   

Öğr. Gör. Raci KARAYİĞİT

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Oyun Kuralları

Ertuğrul TOPRAK

10 Aralık 2018

Pazartesi

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Kemal AKSU

12.30-13.30

Öğle Aras           

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

11 Aralık 2018 Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Kenan BOZKURT-Kemal AKSU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12 Aralık 2018 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

13 Aralık 2018 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

14 Aralık 2018 Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik