HOKEY 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

26 KASIM-07 ARALIK 2018 TARİHLERİ ARASINDA AYDIN İLİNDE HOKEY 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

14 KASIM 2018

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

HOKEY 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

 

Kursun yapılacağı yer

:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

26 Kasım-07 Aralık 2018

Katılım ücreti

:

120 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

14-22 Kasım 2018

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

23 Kasım 2018  https://sporegitim.sgm.gov.tr 

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Hokey 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Halk Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)     En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre, son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alalüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizcakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)  E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)   Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)     Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)      E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1-      Aydın’da yapılacak olan Hokey 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 26 Kasım 2018 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2-      Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3-      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4-      Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Alper Oğuz DEMİRBAĞ ile kurumsal e-posta adresi üzerinden   oguz.demirbag@sgm.gov.tr  iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-      Daha önce 1.kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak  oguz.demirbag@sgm.gov.tr  e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

AYDIN HOKEY 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

17****74

ALİ

TÜTÜNCÜ

2

36****92

BARIŞ

AKTAŞ

3

45****38

BEDİRHAN

AYTAŞ

4

38****24

BİRCAN

ÇINAR

5

21****96

BURCU

ÖZTEKİN

6

14****34

BÜNYAMİN

DOĞRU

7

13****94

DOĞAN

YULA

8

62****74

ERKAN

AKHAN

9

37****18

FARUK

DEMİREL

10

10****56

GÖKHAN

KONUK

11

34****80

GÜLAY

SABANCI

12

17****22

GÜLŞEN

DEVECİ

13

22****78

HABEŞ

AVCI

14

61****26

İSLAM

BALIKÇI

15

37****36

KADİR

IRGAT

16

30****48

KADİR

KERİMOĞLU

17

22****48

LEYLA

ÖZTÜRK

18

19****82

MEHMET

YAPICIOĞLU

19

38****94

MUHLİS

DEMİREL

20

35****24

MURAT

AKÇUN

21

53****02

MURAT

SEYHAN

22

47****52

MUSTAFA DOĞAN

ÖĞRETİCİ

23

65****60

MUSTAFA

ÖZTÜRK

24

14****60

MÜRÜVVET

KARATAŞ

25

14****20

NUMAN

POYRAZ

26

38****20

NURHAN

ÇINAR

27

61****68

OĞUZHAN

KÜÇÜKKARPUZ

28

10****10

ÖMER ANIL

KARAKUŞ

29

23****52

ÖMER

KARATEKİN

30

24****74

PERİHAN

KÜÇÜKKOÇ

31

13****48

RONAY

GÖÇMEN

32

30****44

SEFA

TURAN

33

21****84

SİNEM

ALPAKAN

34

37****14

TARIK

DEMİREL

35

26****40

VAKIF CAN

KILINÇ

     

26 KASIM-07 ARALIK 2018 TARİHLERİ ARASINDA AYDIN İLİNDE YAPILACAK OLAN HOKEY I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

 

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

26 Kasım 2018 Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

Doç.Dr.Reşat KARTAL

13.50-17.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Doç.Dr.Reşat KARTAL

27 Kasım 2018 Salı

08.30.12.30

Psikomotor Gelişimi

Dr.Öğr.Üyesi.Ali GÜREŞ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Psikomotor Gelişimi

Dr.Öğr.Üyesi.Ali GÜREŞ

28 Kasım 2018 Çarşamba

08.30-12.30

Sporcu Beslenmesi

Dr.Öğr.Üyesi.Ali GÜREŞ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Dr.Öğr.Üyesi Çağatay DERECELİ

17.30-19.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Dr.Öğr.Üyesi Çağatay DERECELİ

29 Kasım 2018 Perşembe

08.30-12.30

Spor Psikolojisi

Dr.Öğr.Üyesi.Çağatay DERECELİ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Sağlığı

Öğr.Gör.Hakkı GÜNEŞ

30 Kasım 2018

Cuma

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi

Dr.Öğr.Üyesi.Ali GÜREŞ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Beceri Öğrenimi

Dr.Öğr.Üyesi.Ali GÜREŞ

01 Aralık 2018 Cumartesi

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Doç.Dr.Reşat KARTAL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

Doç.Dr.Reşat KARTAL

02 Aralık 2018 Pazar

08.30.12.30

Spor Anatomisi

Prof.Dr.Hulki BAŞALOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Oyun Kuralları

Mesut KASIM

03 Aralık 2018 Pazartesi

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Mesut KASIM

12.30-13.30

Öğle Aras           

13.30-19.30

Özel Antrenman B ilgisi

04 Aralık 2018 Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Mesut KASIM

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

05 Aralık 2018 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

06 Aralık 2018 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

07 Aralık 2018

Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik