GÜREŞ 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

22 KASIM-03 ARALIK 2018 TARİHLERİ ARASINDA KOCAELİ İLİNDE GÜREŞ 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

13 KASIM 2018

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

 

GÜREŞ 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

 

Kursun yapılacağı yer

:

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

22 Kasım-03 Aralık 2018

Katılım ücreti

:

120 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

13-19 Kasım 2018

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

20 Kasım 2018  https://sporegitim.sgm.gov.tr


GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Güreş 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Halk Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)     Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul olmamak,

c)   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)     En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      7/17/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)  E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)   Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)    Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)     E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1.    Kocaeli‘nde yapılacak olan Güreş 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 22 Kasım 2018 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2.   Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3.  İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4.  Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Zafer DİKENCİK ile kurumsal e-posta adresi üzerinden zafer.dikencik@sgm.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.  Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak zafer.dikencik@sgm.gov.tr  e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.

KOCAELİ GÜREŞ 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

50****44

AKIN

YAZ

2

10****72

ALİ

EKİCİ

3

25****32

ALİ

DEGE

4

53****68

ARİF

AKIN

5

10****74

AYAZ

KURT

6

21****64

AYKUT

IŞIK

7

24****04

DEMİRHAN

TUNA

8

35****34

DENİZ

YASAK

9

60****04

ERDAL

DUMAN

10

29****16

ERDİNÇ

YURDAKUL

11

29****80

ERDOĞAN

YURDAKUL

12

68****82

ERKAN

YETİM

13

25****24

EROL

ÖZTÜRK

14

56****48

ERSİN

ÖZTÜRK

15

72****76

EYÜP

ÜNLÜ

16

24****88

FATİH

SAVRUM

17

32****84

FERDİ

YÖRÜK

18

49****64

FERHAN

AKKANAT

19

20****76

FEYZULLAH

AKTÜRK

20

31****60

GÜLŞAH

TÜRKAY TOPÇU

21

27****44

HAKAN

SOYAL

22

22****26

İBRAHİM

KARABOĞA

23

16****36

İSMAİL

SEYHANLI

24

65****52

KADER

KABAKCI

25

13****00

KADİR

YAZICI

26

52****00

KADİR

ALTINBAŞ

27

12****70

MEHMET

UYGAN

28

18****78

MUHAMMED TAHA

KEKEÇOĞLU

29

46****42

MURAT

BOZPINAR

30

24****42

MUSTAFA

BAYRAK

31

11****88

MUSTAFA

EKİCİ

32

39****54

MÜCAHİT

ATASEVER

33

24****38

MÜCAHİT

KAPLAN

34

58****40

NEBİ

MİNGAN

35

26****90

NEDİM

GÜREL

36

32****76

OĞUZHAN

ÜNAL

37

44****42

ONUR

TEKTAŞ

38

25****88

ORHAN

ÖZYÜN

39

25****10

RAMAZAN

TAŞ

40

11****74

RAMAZAN

SARI

41

32****26

SEFA

YEŞİLKAYA

42

16****94

SEMİH

GÜNAL

43

44****94

SERKAN

ÖZEREN

44

29****76

SERTAÇ

ÇAVDAR

45

35****66

SILA

ÖZEL

46

19****08

SITKI

ÖZATAK

47

58****98

TALHA BEDİRHAN

GÜL

48

35****70

UĞUR

TAŞDAN

49

27****02

YAHYA

SARI

50

41****32

YUSUF

EKMEKCİ

 


 

22
KASIM-03 ARALIK 2018 TARİHLERİ ARASINDA KOCAELİ İLİNDE YAPILACAK OLAN GÜREŞ I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

 


TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

22 Kasım 2018 Perşembe

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Sağlığı

Öğr.Gör.Özlem TÖRE

23 Kasım 2018 Cuma

08.30.12.30

Beceri Öğrenimi

Doç.Dr.Betül BAYAZIT

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Psikomotor Gelişimi

Doç.Dr.Betül BAYAZIT

24 Kasım 2018 Cumartesi

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Öğr.Gör.Dr.Gülşah SEKBAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

Öğr.Gör.Dr.Gülşah SEKBAN

25 Kasım 2018 Pazar

08.30.12.30

Sporcu Beslenmesi

Öğr.Gör.Dr.Mine GÜL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Öğr.Gör.Dr.Yeşim KÖRMÜKÇÜ

26 Kasım 2018

Pazartesi

08.30.12.30

Spor Fizyolojisi

Öğr.Gör.Murat SON

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Anatomisi

Öğr.Gör.Murat SON

17.30-19.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Öğr.Gör.Rıza ERDAL

27 Kasım 2018 Salı

08.30-12.30

Spor Psikolojisi

Doç. Dr. Elif KARAGÜN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

Öğr.Gör.Selim YILDIZ

15.30-17.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Öğr.Gör.Selim YILDIZ

28 Kasım 2018 Çarşamba

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Gökhan YAVAŞER

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Özel Antrenman Bilgisi

Gökhan YAVAŞER

29 Kasım 2018 Perşembe

10.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Gökhan YAVAŞER

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Sefer SARI-Gökhan YAVAŞER

30 Kasım 2018 Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Sefer SARI-Gökhan YAVAŞER

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

01 Aralık 2018 Cumartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Sefer SARI-Gökhan YAVAŞER

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Oyun Kuralları

Levent ŞEN

02 Aralık 2018 Pazar

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Sefer SARI-Gökhan YAVAŞER

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

03 Aralık 2018

Pazartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik


22 KASIM-03 ARALIK2018TARİHLERİ ARASINDAKOCAELİİLİNDE YAPILACAK OLANGÜREŞI.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUEĞİTİMPROGRAMI

22 KASIM-03 ARALIK2018TARİHLERİ ARASINDAKOCAELİİLİNDE YAPILACAK OLANGÜREŞI.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUEĞİTİMPROGRAMI