SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSUKATILIMCI LİSTESİ

SPOR MASÖR YETİŞTİRME KURSU 26 KASIM-08 ARALIK 2018 TARİHLERİ ARASINDA SAKARYA İLİNDE AÇILACAKTIR

5 KASIM 2018

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

26 Kasım-08 Aralık 2018

Katılım ücreti

:

330 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10 / 50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihi

:

02-22 Kasım 2018

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

23 Kasım 2018  https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Spor Masörü Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, e-devlet kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Halk Bankasına yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. (Katılım hakkı kazanıp, mazeretini belgelendirmeyip kursa katılmayanların ücreti iade edilmeyecektir.)

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)      18 yaşını doldurmuş olmak,

b)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalık, parmaklarda şekil bozukluğu, kol ve bacak arızası ve benzeri vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak,

d)   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

e)      7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      3 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)   E-devlet kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)     Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Spor Masörlüğü yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)    Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı

f)       2 Adet E-devlet kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. E-devlet kapısından doğrulanamayan belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1.      Sakarya’da yapılacak olan Spor Masörü Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 26 Kasım 2018 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2.      Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3.      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4.      Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Tekin YAMAN ile kurumsal e-posta adresi üzerinden tekin.yaman@sgm.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.      Daha önce spor masörü yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak tekin.yaman@sgm.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Spor Masörlüğü Eğitim Yönetmeliğinin 18. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler Spor Masörü Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyet sağlanmasında gerekli olan bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ

SIRA NO

ADI

 SOYADI

1

ABDULLAH ŞAHİN

YILMAZ

2

AYŞE

YÜZER

3

BERKAY

DEMİREL

4

BÜŞRA

YILMAZ

5

GÜLŞEN

ÜNSAL

6

HAMZA

ŞİMŞEK

7

HATİCE KÜBRA

YILMAZ

8

KADİR CAN

KÜTÜKCÜ

9

KAMER

CAN

10

MEHMET EMİN

KARAKAŞ

11

MUSAB

ÇAĞIN

12

MÜCAHİT

AK

13

OKTAY

TOLUN

14

ONUR

KAYAN

15

ÖMER

YÜZER

16

RAMAZAN

ÖZAVCİ

17

RUŞEN

BALABAN

18

TANER

TUNCER

19

VEYSEL

AKTAĞ

20

YUSUF

KIŞMI

21

AZİZ

HOPYAR

22

ABDULLAH

KOÇAK

23

ABDURRAHMAN

GÜNGÖR

24

ALİCAN

AKTÜRK

25

BURAK

AYVACI

26

BÜŞRA

ZENGİN

27

EMRE

KERMAN

28

MERT

KOÇ

29

NURAY

AKGÜN PALA

30

NURDAN

AKGÜN

31

OLGAY

MAYALIK

32

RAHİME RAZİYE

YILMAZ

33

SEFA

ÖZDEMİR

34

SERKAN

GÜNEŞ

35

SERKAN

İNGENÇ

36

SİNAN

YARDIMCI

37

TOLGA

GÜMÜŞ

38

TURAN

ÇIRAKOĞLU

39

YAVUZ İHSAN

KILIÇ

40

YİĞİT

GÜRSOY

41

YUSUF

AKSOY

42

YUSUF

ÇUHADAR
26 KASIM-08 ARALIK 2018 TARİHLERİ ARASINDA SAKARYA’DA YAPILACAK OLAN SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

26 Kasım 2018 Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Psikolojisi

Doç. Dr. Hakan KOLAYİŞ

27 Kasım 2018 Salı

08.30-12.30

Spor Anatomisi

Öğr. Gör. Murat SON

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Anatomisi

Öğr. Gör. Murat SON

28 Kasım 2018

Çarşamba

08.30-12.30

Spor Sakatlıklarında İlk Yardım ve Rehabilitasyon

Öğr. Gör. Nedim KURTİÇ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Spor Sakatlıklarında İlk Yardım ve Rehabilitasyon

Öğr. Gör. Nedim KURTİÇ

15.30-17.30

Doping

Doç. Dr. Çetin YAMAN

29 Kasım 2018 Perşembe

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi

Öğr. Gör. Murat SON

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi

Öğr. Gör. Murat SON

30 Kasım 2018

Cuma

09.30-12.30

Genel Spor Bilgisi

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Genel Antrenman Bilgisi

Prof. Dr. Ertuğrul GELEN

01 Aralık 2018 Cumartesi

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi

Öğr. Gör. Murat SON

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Genel Antrenman Bilgisi

Prof. Dr. Ertuğrul GELEN

02 Aralık 2018 Pazar

08.30-12.30

Spor Anatomisi

Öğr. Gör. Murat SON

12.30-13.30

Öğle Arası

08.30-12.30

Sporcu Sağlığı

Öğr. Gör. Nedim KURTİÇ

03 Aralık 2018 Pazartesi

08.30-12.30

Sporcu Beslenmesi

Doç. Dr. Çetin YAMAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Masajı

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER                          Uzm. Fzt. M.Oğuz KANBİR

04 Aralık 2018 Salı

08.30-12.30

Spor Masajı

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Masajı

05 Aralık 2018

Çarşamba

08.30-12.30

Spor Masajı

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Masajı

06 Aralık 2018 Perşembe

08.30-12.30

Spor Masajı

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Masajı

26 KASIM-08 ARALIK 2018 TARİHLERİ ARASINDA SAKARYA’DA YAPILACAK OLAN SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

07 Aralık 2018 Cuma

08.30-12.30

Spor Masajı

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER                    Uzm. Fzt. M.Oğuz KANBİR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Masajı

08 Aralık 2018 Cumartesi

08.30-12.30

Spor Masajı

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Masajı