ARTİSTİK BUZ PATENİ 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

20 KASIM-05 ARALIK 2018 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE ARTİSTİK BUZ PATENİ 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

26 EKİM 2018

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

ARTİSTİK BUZ PATENİ 2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

 

Kursun yapılacağı yer

:

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

20 Kasım-05 Aralık 2018

Katılım ücreti

:

130 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

26 Ekim-16 Kasım 2018

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

19 Kasım 2018  https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Artistik Buz Pateni 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Halk Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)     En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre, son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

 

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)   E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)     Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- Örnek yazı

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

g)      1.Kademe Yardımcı Antrenör Belgesinin önlü-arkalı tasdikli sureti

h)      1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğuna dair belge

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1-  Ankara’da yapılacak olan Artistik Buz Pateni 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 20 Kasım 2018 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Bahçelievler Buz Sarayı 'nda yapılacaktır.

2-   Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3-      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4-  Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi MERAL ŞAHİN CANDAN ile kurumsal meral.şahin@sgm.gov.tr  e-posta adresi üzerinden iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-      Daha önce 2. kademe antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak meral.şahin@sgm.gov.tr  e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

 ARTİSTİK BUZ PATENİ 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

51****24

CANER

ÇALIK

2

39****22

CEMAL

GEDİKOĞLU

3

20****16

ÇAĞATAY

SEVEN

4

22****58

DİLEK

MİLİADİS

5

15****02

FAHRİ TUĞRUL

GÜRKAYNAK

6

31****84

HATİCE MÜGE

AYDOĞMUŞ

7

17****58

MAHMUT

EKİNCİ

8

32****50

MEHMET

ÇAKIR

9

50****32

MİRAY

TÜMEROĞLU

10

16****28

MUSTAFA

ÖZKAN

11

27****02

ÖZGE

OKTAY

12

28****90

SİNEM

KUYUCU

20 KASIM-05 ARALIK 2018
TARİHLERİ ARASINDA ANKARA’DA YAPILACAK OLAN ARTİSTİK BUZ PATENİ 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

20 Kasım 2018 Salı

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Ali DEMİRBOĞA

21 Kasım 2018 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

22 Kasım 2018 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

23 Kasım 2018 Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

24 Kasım 2018

Cumartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

25 Kasım 2018

Pazar

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

26 Kasım 2018 Pazartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Gözlem ve Değerlendirme

Ali DEMİRBOĞA

27 Kasım 2018           Salı

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Ali DEMİRBOĞA

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

Ali DEMİRBOĞA

28 Kasım 2018 Çarşamba

08.30-12.30

Psikomotor Gelişim

Dr.Öğrt.Üyesi Sürhat MÜNİROĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Psikomotor Gelişim

Dr.Öğrt.Üyesi Sürhat MÜNİROĞLU

29 Kasım 2018 Perşembe

08.30-12.30

Sporcu Sağlığı 

Öğr. Gör. Raci KARAYİĞİT

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor ve Beslenme

Doç. Dr. Fırat AKÇA

30 Kasım 2018 Cuma

08.30-12.30

Spor Sosyolojisi

Doç. Dr. Funda KOÇAK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Doç. Dr. Hakan SUNAY

17.30-19.30

Sporda Ölçme Değerlendirme

Doç. Dr. Hakan SUNAY

01 Aralık 2018 Cumartesi

10.30-12.30

Spor Anatomisi     

Öğr. Gör. Dr. Özkan GÜLER

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Anatomisi     

Öğr. Gör. Dr. Özkan GÜLER


20 KASIM-05 ARALIK 2018
TARİHLERİ ARASINDA ANKARA’DA YAPILACAK OLAN ARTİSTİK BUZ PATENİ 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

02 Aralık 2018 Pazar

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi       

Öğr. Gör. Hakan KARABIYIK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi       

Öğr. Gör. Hakan KARABIYIK

03 Aralık 2018

Pazartesi

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Doç. Dr. Cengiz AKALAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Genel Antrenman Bilgisi

Doç. Dr. Cengiz AKALAN

17.30-19.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Doç. Dr. Velittin BALCI

04 Aralık 2018

Salı

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Doç. Dr. Cengiz AKALAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Genel Antrenman Bilgisi

Doç. Dr. Cengiz AKALAN

05 Aralık 2018

Çarşamba

08.30-12.30

Beceri Öğrenimi

Öğr. Gör. Erdem ÇAKALOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Spor Psikolojisi

Öğr. Gör. Erdem ÇAKALOĞLU