ANKARA ÖZEL SPORCULAR YÜZME 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

16-29 KASIM 2018 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE ÖZEL SPORCULAR YÜZME 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

24 EKİM 2018

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

ÖZEL SPORCULAR YÜZME 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR
 YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

 

Kursun yapılacağı yer

:

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

16-29 Kasım 2018

Katılım ücreti

:

90 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

23 Ekim-14 Kasım 2018

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

15 Kasım 2018  https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Özel Sporcular Yüzme1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır.Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartlarıtaşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir.Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saattehazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referansnumarası ile Halk Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.(Katılım hakkı kazanıp, mazeretini belgelendirmeyip kursa katılmayanların ücreti iade edilmeyecektir.)

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)     En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsızspor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre,son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a    2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır.Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)   E-Devlet Kapısından alınan,“Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi.– (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)  Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı.Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresininyer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)    Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)     E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir,Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1-      Ankara‘da yapılacak olan Özel Sporcular Yüzme 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 16 Kasım 2018 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Ankara Turgut Özakman Yüzme Havuzunda yapılacaktır.

2-      Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3-      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4-      Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Şeyda YILDIZ ile kurumsal e-posta adresi üzerinden seyda.yildiz@sgm.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-      Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak seyda.yildiz@sgm.gov.tr  e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.

TURGUT ÖZAKMAN YÜZME HAVUZU

Kardelen Mah.  2097.Sok. No:12

                          Batıkent/YENİMAHALLE

ANKARA ÖZEL SPORCULAR YÜZME 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU
 KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

11****42

ALEYNA

ORAK

2

29****84

ARİF TAYLAN

KILINÇ

3

74****16

AYBERK

CÜRÜL

4

21****90

AYŞEGÜL

AYAYDIN

5

10****50

BARAN

TAŞTAN

6

19****04

BARIŞ

ÇELİKEL

7

19****34

BENAN

MANDALI

8

12****54

BUSE NUR

TÜRKOĞLU

9

19****18

ÇİĞDEM

İNCEL

10

17****20

DAMLA YAĞMUR

AYDEMİR

11

64****24

DİLARA

KURNAZ

12

25****26

DURAN

ARSLAN

13

43****98

EREN

YARAŞ

14

53****84

ERGÜN

KUŞ

15

17****28

ERSEL

DURSUN

16

14****52

FADİME

EKİNCİ

17

14****86

FURKAN

ÇETİN

18

53****40

GİZEM

YORGANCIOĞLU

19

37****32

GÖKBEN

ERKARAMAN

20

10****30

GÜNEŞ

RİŞVANOĞLU

21

20****38

GÜNEY

ERDOĞAN

22

12****58

GÜRHAN

KARATAŞ

23

31****84

HAKAN

SARIGÜL

24

49****30

HASAN

SAĞLAM

25

61****62

HULUSİ BERAT

OĞUZ

26

10****54

HÜSEYİN BARAN

YURDAKUL

27

19****70

İBRAHİM ALPHAN

ÇELİKOĞLU

28

39****64

İREM

ÇETİN

29

51****60

KAAN

ATALAY

30

11****26

MEHMET BATUHAN

OFLAZ

31

13****76

MEHTAP

LAFCI

32

12****36

MERVE

AYDIN

33

39****78

METE EDİZ

COŞKUN

34

44****90

NAFİA İLKNUR

ERGÜDER

35

50****54

NUMAN

YAYICI

36

51****50

NURBANU

ELİTAŞ

37

17****98

ONUR

MUTLU

38

15****30

ÖZKAN

ORAK

39

39****72

PAKİZE CEYLAN

KOÇAŞ

40

59****00

PELİN

DİLMEN

41

27****02

REYHAN

AYDIN

42

16****46

SABİHA

DEMİR

43

50****68

SALİH

ERKAN

44

66****26

SAMET CAN

AYTEKİN

45

34****22

SEBAHAT

YILDIRIM

46

18****04

ŞÜKRİYE

ÖZ

47

16****62

ŞÜKRÜCAN

UYSAL

48

16****34

UTKU

KIRIM

49

38****28

YELDA TUĞBA

GÜR

50

27****46

ZEKERİYA

KARAMEHMETOĞLU

51

15****96

ZEYNEP İREM

BOLAT

16-29 KASIM 2018 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE YAPILACAK OLAN ÖZEL SPORCULAR YÜZME I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

16 Kasım 2018 Cuma

08.30-10.30

Kayıt,Evrak Kontrol

13.00-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Kerem ÇEVİK- Ercüment KANTAR

17 Kasım 2018

Cumartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

18 Kasım 2018

Pazar

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

19 Kasım 2018

Pazartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

20 Kasım 2018 Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Oyun Kuralları Bilgisi

Ercüment KANTAR

21 Kasım 2018 Çarşamba

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Kerem ÇEVİK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

22 Kasım 2018 Perşembe

08.30-12.30

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Genel Gelişim Özellikleri ve Sportif Boyutları    

Abdul Vefa DEMİRKIRAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerde Sportif Eğitim ve Öğretim Yaklaşımları

Abdul Vefa DEMİRKIRAN

23 Kasım 2018 Cuma

08.30-12.30

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerde Sportif Uygunluk ve Sınıflandırma

Abdul Vefa DEMİRKIRAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Eğitim ve Zihinsel Yetersizliğin Kavramsal Çerçevesi

Abdul Vefa DEMİRKIRAN

24 Kasım 2018 Cumartesi

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

25 Kasım 2018 Pazar

08.30-12.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

16.00-18.00

Sporda Yönetim ve Organizasyon


16-29 KASIM 2018 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE YAPILACAK OLAN ÖZEL SPORCULAR YÜZME I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

26 Kasım 2018

Pazartesi

08.30-12.30

Psikomotor Gelişimi

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Psikomotor Gelişimi

16.00-18.00

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

27 Kasım 2018  Salı

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Beceri Öğrenimi

28 Kasım 2018 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Anatomisi

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor ve Beslenme

29 Kasım 2018 Perşembe

08.30-12.30

Sporcu Sağlığı

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Psikolojisi