HAVALI ATEŞLİ SİLAHLAR I. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

05-16 KASIM 2018 TARİHLERİ ARASINDA ESKİŞEHİR İLİNDE HAVALI ATEŞLİ SİLAHLAR I. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

23 EKİM 2018

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

HAVALI ATEŞLİ SİLAHLAR 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

05-16 Kasım 2018

Katılım ücreti

:

140 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

22 Ekim-01 Kasım 2018

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

02 Kasım 2018  https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Havalı Ateşli Silahlar 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır.Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir.Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saattehazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Halk Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.(Katılım hakkı kazanıp, mazeretini belgelendirmeyip kursa katılmayanların ücreti iade edilmeyecektir.)

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)      En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,kaçakçılık,vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)     En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre,son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)     2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır.Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)  E-Devlet Kapısından alınan,“Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydıbelgesi.– (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)   Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmışEK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı.Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1-      Eskişehir‘de yapılacak olan Havalı Ateşli Silahlar 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 05-16 Kasım 2018 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2-      Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3-      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4-      Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Adil KAMBEROĞLU ile kurumsal e-posta adresi üzerinden adil.kamberoglu@sgm.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-      Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak  adil.kamberoglu@sgm.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar.Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

 

ESKİŞEHİR ATICILIK HAVALI-ATEŞLİ SİLAHLAR 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU
KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

43****60

ALİ

ÖZCAN

2

24****10

BEKTAŞ

ŞAHİN

3

30****90

CANAN

YÜKSEK

4

22****46

CELALETTİN

OMURCA

5

42****18

CİHAN

BİNBİR

6

27****10

CUMA

ÖZ

7

24****38

CUMA

SARIBAYINDIR

8

35****18

ELVAN

SANCAR

9

10****46

EMİNE

ALKANALKA

10

25****06

EROL

ALEV

11

20****30

EROL

ÇETİN

12

33****30

FATİH

KANDEMİR

13

57****48

FATİH

YABAŞ

14

49****44

FATMA

ÇETİN

15

34****44

FERZENDE

ÇELİK

16

43****60

GÖRKEM

ZENGİT

17

26****32

GÜLÇİN

AKKAŞ

18

25****98

GÜLÇİN

GÜLER

19

12****90

HÜSREV

KAHRAMAN

20

42****18

İBRAHİM

BİNBİR

21

11****66

İÇİM NURAY

YANMAZ

22

15****94

İSKENDER

YALÇIN

23

23****60

İSMAİL

GÖKÇE

24

20****04

MEHMET

GEZER

25

64****82

MEHMET

GÖKSU

26

17****18

MEHMET

KISA

27

16****42

MEHMET ZAHİD

KARACA

28

32****06

MERT

NALBANT

29

42****14

METİN

ŞİŞLİ

30

17****14

MURAT

BOZOK

31

23****96

NİHAT

YAMAN

32

32****44

OKTAY

KOÇAK

33

32****12

OSMAN

REYHANOĞLU

34

30****02

RAMAN

YOKUŞ

35

50****74

SELİM

ZOR

36

61****74

SELİN

EROĞLU

37

34****64

SÜLEYMAN

SAĞLAM

38

40****92

ŞEHMUS

GÜZEL

39

48****24

ŞEVVAL DİLARA

GÜL

40

32****42

ÜMİT

KAPTAN

41

44****76

YASİN

ZEKİ

42

48****92

YAVUZ

KESKİN


05-16 KASIM 2018 TARİHLERİ ARASINDA ESKİŞEHİR İLİNDE YAPILACAK OLAN HAVALI ATEŞLİ SİLAHLAR 

1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAM
I

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

05 Kasım 2018

Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Beceri Öğrenimi

Arş.Gör.Günay YILDIZER

06 Kasım 2018 Salı

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Arş.Gör.İsmail BAYRAM

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

Arş.Gör.İsmail BAYRAM

07 Kasım 2018 Çarşamba

08.30-12.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Arş.Gör.Günay YILDIZER

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Arş.Gör.Ramazan TAŞÇIOĞLU

16.00-18.00

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Arş.Gör.Ramazan TAŞÇIOĞLU

08 Kasım 2018 Perşembe

08.30-12.30

Spor Anatomisi

Arş.Gör.İsmail BAYRAM

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi

Doç.Dr.Deniz ŞİMŞEK

09 Kasım 2018 Cuma

08.30-12.30

Spor Psikolojisi

Arş.Gör.Umut SEZER

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Beslenmesi

Arş.Gör.İsmail BAYRAM

10 Kasım 2018 Cumartesi

08.30.12.30

Psikomotor Gelişimi

Doç.Dr.Deniz ŞİMŞEK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Psikomotor Gelişimi

Doç.Dr.Deniz ŞİMŞEK

16.00-18.00

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

Arş.Gör.Umut SEZER

11 Kasım 2018 Pazar

08.30.12.30

Sporcu Sağlığı

Doç.Dr.Deniz ŞİMŞEK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Oyun Kuralları

Ertuğrul TOPRAK

12 Kasım 2018

Pazartesi

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Mustafa ATALAY

12.30-13.30

Öğle Aras           

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

13 Kasım 2018 Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Veli Can ÇALHAN-Mustafa ATALAY

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

14 Kasım 2018 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

15 Kasım 2018 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

16 Kasım 2018 Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik