GÜREŞ 4.KADEME BAŞ ANTRENÖR ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSUKATILIMCI LİSTESİ

05-26 KASIM 2018 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE GÜREŞ 4.KADEME BAŞ ANTRENÖR ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

23 EKİM 2018

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

 

GÜREŞ 4. KADEME BAŞ ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

 

Kursun yapılacağı yer

:

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

05-26 Kasım 2018

Katılım ücreti

:

170 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

22 Ekim-02 Kasım 2018 Saat:14.00 Kadar

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

02 Kasım  2018   Saat:16.00  https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Güreş 4.Kademe Baş Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır.Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Halk Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.(Katılım hakkı kazanıp, mazeretini belgelendirmeyip kursa katılmayanların ücreti iade edilmeyecektir.)

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,zimmet,irtikâp,rüşvet,hırsızlık,yağma,dolandırıcılık,gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti,kullanımı,kullanımını kolaylaştırma,kullanmak için satın alma,kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,kaçakçılık,vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)    En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla,spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre,son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır.Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu,Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)  E-Devlet Kapısından alınan,“Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi.– (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)    Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)     Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- Örnek yazı

f)      E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

g)   Kurs Bitirme Projesi (Tez en az 10 sayfa / 4000 kelimeden oluşacaktır).
h)   3.kademe kıdemli antrenör belgesine sahip olmak,
i)    3.kademede en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgelemiş olmak.(Belge tarihinden itibaren)
j)    Sporla ilgili en az 3 seminer görmüş olduğunu belgelemek.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1) Ankara’da yapılacak olan Güreş 4.Kademe Baş Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 05 Kasım 2018 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Ankara Batıkent Gençlik Merkezinde yapılacaktır.

2) Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3)  İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4) Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Öztekin ÜÇOK ile kurumsal e-posta adresi üzerinden oztekin.ucok@sgm.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) Daha önce 4. kademe baş antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak oztekin.ucok@sgm.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Bütünleme formu için tıklayınız.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 4.Kademe Baş Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

ANKARA GÜREŞ 4.KADEME BAŞ ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

41****86

ADEM

ASLAN

2

14****14

AHMET

ÖZBEGE

3

26****98

AHMET HAMDİ

DERE

4

47****80

ARİF

YAVUZ

5

17****82

AYHAN

AYHAN

6

38****86

EROL

SARITAŞ

7

25****80

ERSOY

KOÇAK

8

28****92

HAKAN

CANTÜRK

9

18****58

HALİL

YILMAZ

10

26****52

HAMDİ

ERASLANKILIÇ

11

20****82

HASAN

BAŞARIR

12

38****44

MUHAMMED

İLKHAN

13

13****98

MUSTAFA

KOCABAŞ

14

16****56

SEZER

AKGÜL

15

57****58

TURGAY

SİVRİ

16

47****30

ZEYNEP

YILDIRIM DİRİ

05-26 KASIM 2018 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA’DA YAPILACAK OLAN GÜREŞ 4.KADEME BAŞ ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

05 Kasım 2018 Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Beceri Öğrenimi

Öğr.Gör.Erdem ÇAKALOĞLU

06 Kasım 2018

Salı

08.30-12.30

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

Dr.Öğr.Üyesi.Sürhat MÜNİROĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

Dr.Öğr.Üyesi.Sürhat MÜNİROĞLU

07 Kasım 2018 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Psikolojisi

Öğr.Gör.Erdem ÇAKALOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Spor Psikolojisi

Öğr.Gör.Erdem ÇAKALOĞLU

08 Kasım 2018 Perşembe

09.30-12.30

Spor Fizyolojisi 

Öğr.Gör.Hakan KARABIYIK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi 

Öğr.Gör.Hakan KARABIYIK

09 Kasım 2018 Cuma

09.30-12.30

Spor Fizyolojisi 

Öğr.Gör.Hakan KARABIYIK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi 

Öğr. Gör. Hakan KARABIYIK

10 Kasım 2018 Cumartesi

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Doç.Dr.Cengiz AKALAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

Doç.Dr.Cengiz AKALAN

11 Kasım 2018 Pazar

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Doç.Dr.Cengiz AKALAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

Doç.Dr.Cengiz AKALAN

12 Kasım 2018 Pazartesi

08.30-12.30

Müsabaka Analizi ve İstatistik

Doç. Dr. Cengiz AKALAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Müsabaka Analizi ve İstatistik

Doç. Dr. Cengiz AKALAN

13 Kasım 2018

Salı

09.30-12.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Doç.Dr.Velittin BALCI

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Doç.Dr.Velittin BALCI

14 Kasım 2018 Çarşamba

09.30-12.30

Spor Fizyolojisi

Öğr.Gör.Hakan KARABIYIK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-16.30

Spor Fizyolojisi 

Öğr.Gör.Hakan KARABIYIK

15 Kasım 2018 Perşembe

08.30-12.30

Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri

Doç.Dr. Hakan SUNAY

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri

Doç.Dr.Hakan SUNAY

16 Kasım 2018 Cuma

08.30-12.30

Sporda Genel Teknik Taktik Öğretim İlkeleri

Doç.Dr.Hakan SUNAY

12.30-13.30                                                          

Öğle Arası

13.30-19.30

Sporda Genel Teknik Taktik Öğretim İlkeleri

Doç.Dr.Hakan SUNAY

17 Kasım 2018 Cumartesi

08.30-12.30

Üst Düzey Antrenman Planlanması ve Proglanması

Salih YILMAZ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Üst Düzey Antrenman Planlanması ve Proglanması

18 Kasım 2018 Pazar

08.30-12.30

Üst Düzey Antrenman Planlanması ve Proglanması

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Üst Düzey Antrenman Planlanması ve Proglanması

2/1

05-26 KASIM 2018 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA’DA YAPILACAK OLAN GÜREŞ 4.KADEME BAŞ ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

19 Kasım 2018 Pazartesi

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Muhammed BODUR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

20 Kasım 2018

Salı

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

21 Kasım 2018 Çarşamba

08.30-12.30

Üst Düzey Teknik – Taktik

Salih YILMAZ-Muhammed BODUR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Üst Düzey Teknik – Taktik

22 Kasım 2018 Perşembe

08.30-12.30

Üst Düzey Teknik – Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Üst Düzey Teknik – Taktik

23 Kasım 2018 Cuma

08.30-12.30

Üst Düzey Teknik – Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Üst Düzey Teknik – Taktik

24 Kasım 2018 Cumartesi

08.30-12.30

Üst Düzey Teknik – Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Üst Düzey Teknik – Taktik

25 Kasım 2018 Pazar

08.30-12.30

Üst Düzey Teknik – Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Üst Düzey Teknik – Taktik

26 Kasım 2018 Pazartesi

08.30-12.30

Üst Düzey Teknik – Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Üst Düzey Teknik – Taktik