GÜREŞ 3.KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSUKATILIMCI LİSTESİ

09-24 KASIM 2018 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE GÜREŞ 3.KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

23 EKİM 2018

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

GÜREŞ 3. KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR
 YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

 

Kursun yapılacağı yer

:

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

09-24 Kasım 2018

Katılım ücreti

:

140 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

22 Ekim-07 Kasım 2018

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

08 Kasım 2018 https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Güreş3.Kademe Kıdemli Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır.Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartlarıtaşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir.Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referansnumarası ile Halk Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.(Katılım hakkı kazanıp, mazeretini belgelendirmeyip kursa katılmayanların ücreti iade edilmeyecektir.)

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,zimmet,irtikâp,rüşvet,hırsızlık,yağma,dolandırıcılık,gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,fuhuş,uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti,kullanımı,kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,kaçakçılık,vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)     En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre, son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)     2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)  E-Devlet Kapısından alınan,“Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi.– (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)    Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)     Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- Örnek yazı

f)      E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

g) 2.Kademe Antrenör belgesine sahip olmak. (2.kademe antrenör belgesi (Aslı veya Tasdikli sureti)-Belge tarihinden itibaren 2 yıllık süreyi doldurmuş olmak.)

h)      2 yıl Antrenörlük yaptığını belgelemek.(Kulüp, Federasyon, SGM, İl Müdürlüğünden alınacak yazı.)

i)       Sporla ilgili en az iki seminere katılmak.(Seminer Belgeleri Tasdikli)

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1-Ankara’da yapılacak olan Güreş 3.Kademe Kıdemli Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 09 Kasım 2018 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Ankara Batıkent Gençlik Merkezinde yapılacaktır.

2-Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3-İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4-Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Melek ALTUNHAN ile kurumsal e-posta adresi üzerinden melek.altunhan@sgm.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-Daha önce 2.kademe antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak melek.altunhan@sgm.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.ANKARA GÜREŞ 3. KIDEMLİ ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ
                                                                                  


S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

30****44

ALİ

ARIKOĞLU

2

35****54

ALİ

KILINÇ

3

70****84

ERDEM

YİĞİT

4

70****66

ERKAN

ÜLVAN

5

35****60

FATİH

KOBAL

6

10****00

HAKAN

YARAR

7

29****48

HALİL İBRAHİM

ÖZTÜRK

8

15****72

HASAN

SARIOĞLU

9

36****80

HAŞİM

BAYKARA

10

22****26

MAHMUT

GÖREZ

11

28****06

MERAL

KAYA

12

10****58

MUHAMMET SAİT

BİNGÖL

13

39****32

MUSTAFA

KAYA

14

11****94

ÖMER

KAYNAR

15

72****92

SALİH

İNAN

16

17****06

SEDA

BOZKURT

17

11****96

SİNAN

KARA

18

10****00

ŞAHABETTİN

OĞLAĞO

19

25****30

ÜNAL          

ÖZKAN

20

42****76

YASİN

YASA

 

09-24 KASIM 2018
TARİHLERİ ARASINDA ANKARA’DA YAPILACAK OLAN GÜREŞ 3.KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

09 Kasım 2018 Cuma

09.30-12.30

Kayıt ve Açılış

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Salih YILMAZ-Muhammed BODUR

10 Kasım 2018 Cumartesi

09.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik

11 Kasım 2018 Pazar

09.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12 Kasım 2018 Pazartesi

09.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik

13 Kasım 2018

Salı

09.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik

14 Kasım 2018 Çarşamba

09.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik

15 Kasım 2018 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Özel Antrenman Bilgisi

Muhammed BODUR

16 Kasım 2018 Cuma

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Muhammed BODUR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Özel Antrenman Bilgisi

17 Kasım 2018 Cumartesi

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi 

Doç.Dr.Cengiz AKALAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Genel Antrenman Bilgisi 

Doç.Dr.Cengiz AKALAN

18 Kasım 2018 Pazar

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi 

Doç.Dr.Cengiz AKALAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Genel Antrenman Bilgisi 

Doç.Dr.Cengiz AKALAN

19 Kasım 2018 Pazartesi

08.30-12.30

Spor Sosyolojisi 

Doç.Dr.Funda KOÇAK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor ve Beslenme 

Doç.Dr.Fırat AKÇA

20 Kasım 2018

Salı

08.30-12.30

Biyomekanik

Öğr.Gör.Dr.Özkan GÜLER

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Spor Anatomisi  

Öğr.Gör.Dr.Özkan GÜLER

2/1

09-24 KASIM 2018 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA’DA YAPILACAK OLAN GÜREŞ 3.KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

21 Kasım 2018 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Psikolojisi

Öğr.Gör.Erdem ÇAKALOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Psikolojisi

Öğr.Gör.Erdem ÇAKALOĞLU

22 Kasım 2018 Perşembe

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi 

Öğr.Gör.Hakan KARABIYIK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Spor Fizyolojisi 

Öğr.Gör.Hakan KARABIYIK

23 Kasım 2018 Cuma

08.30-12.30

Beceri Öğrenimi  

Öğr.Gör.Erdem ÇAKALOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporda Genel Tek.-Tak. Öğretim İlkeleri

Doç.Dr.Hakan SUNAY

24 Kasım 2018 Cumartesi

10.30-12.30

Sporcu Sağlığı 

Öğr.Gör.Raci KARAYİĞİT

12.30-13.30

Öğle arası

13.30-18.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon 

Doç.Dr.Velittin BALCI