SPOR KONDİSYONERİ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

30 EKİM-19 KASIM 2018 TARİHLERİ ARASINDA ÇANAKKALE İLİNDE SPOR KONDİSYONERİ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

26 EKİM 2018

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

 

SPOR KONDİSYONERİ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

 

Kursun yapılacağı yer

:

Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

30 Ekim-19 Kasım 2018

Katılım ücreti

:

350 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

12-26 Ekim 2018 Saat.14.00 Kadar

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

26 Ekim 2018 https://sporegitim.sgm.gov.trSaat.16.00

 

 

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Spor KondisyoneriYetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır.Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartlarıtaşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir.Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saattehazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referansnumarası ile Halk Bankası şubelerine yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

Spor Kondisyoneri eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a)   Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak veya dört yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak şartıyla milli sporcu veya federasyonların en üst kategorisi/liginde sporcu olarak yarışmalara katılmış veya 3.kademe kıdemli antrenör belgesine sahip olmak,

b)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)      7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre,son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

ÖNEMLİ UYARI: Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak veya dört yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak şartıyla milli sporcu veya federasyonların en üst kategorisi/liginde sporcu olarak yarışmalara katılmış veya 3.kademe kıdemli antrenör belgesine sahip olmayan kişiler kursa kabul edilmeyecektir. Başvuru yapan kursiyer adayların gerekli evrakları sisteme yüklememeleri halinde kurs başvuruları geçersiz sayılacaktır.


İSTENEN BELGELER

 

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrikorijinal fotoğraf)

b)  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.(e-devletten alınan QR kodlu doğrulanabiliröğrenim belgelerigeçerli olacaktır.Mezuniyet belgelerinin,mezun oldukları üniversitenin ilgili birimleri, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)      E-Devlet Kapısından alınan,“Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydıbelgesi.– (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)     Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı.Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Spor Kondisyonerliği yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezası olmadığına dair yazı- Örnek yazı

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Spor Bilgi Sistemine yüklenen belgelerin asıllarının kurs yerine getirilmesi gerekmektedir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

 

1)   Çanakkale’de yapılacak olan Spor Kondisyoneri Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri30 Ekim 2018   tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapılacaktır.

2) Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve   teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3) İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi  ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4) Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Selma ÇIPLAK ile kurumsal e-posta adresi üzerinden selma.ciplak@sgm.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) Daha önce spor kondisyoneriyetiştirme eğitim kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak selma.ciplak@sgm.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Kursa katılacak olan adaylar durumlarını belgelemeleri şartıyla temel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarına katılıp başarılı olmaları halinde ilgili derslerden muaf tutulurlar.

 

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

  1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
  2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
  3. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
  4. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
  5. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,


S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

35****64

ABDULMENAF

KORKUTATA

2

10****38

ALİ ULAŞ

YÜKSEL

3

28****36

BARIŞ

BAYDEMİR

4

31****14

BİLAL

DİNCER

5

35****84

BİLGETEKİN BURAK

GÜNAR

6

15****70

ELİF

CAMEKAN

7

28****46

EMRE

CEVAHİR

8

24****24

ENES

GÜNGÖR

9

32****48

ERDAL

HÜNER

10

11****70

GÖKAN

ARMUTLU

11

64****24

GÜRKAN

SIRBUDAK

12

13****76

HASAN HÜSEYİN

KAYA

13

39****50

IŞIK KAHRAMAN

SÖNMEZ

14

23****36

MERT

GÜL

15

26****74

MUSTAFA

TURAN

16

30****26

OĞUZHAN

ERDEMİR

17

44****96

OKTAY

GÖKSEL

18

58****30

ONUR

KOCABAŞ

19

10****36

RAMAZAN

ÖZAVCİ

20

29****72

SEDAT

CERMAN

21

40****48

SEMİH

DENİZ

22

30****46

TOLGA

MACAR

23

29****64

UĞUR SELAHATTİN

AYDIN

24

43****12

ULAŞ CAN

YILDIRIM

25

27****36

UMUT

AKSAK

26

46****94

YUSUF

MANSIZ

 


30 EKİM-19 KASIM 2018 
TARİHLERİ ARASINDA ÇANAKKALE’DE YAPILACAK OLAN SPOR KONDİSYONERİ YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

30Ekim 2018

Salı

08.30-12.30

Kayıt ve Açılış

13.00-14.00

Temel Eğitim Programında yer alan 9 (Dokuz) dersten MUAFİYET                      sınavı yapılacaktır.

14.00-17.00

Sporda Davranış Düzenleme ve Güdülenme

Doç.Dr.İlhan ADİLOĞULLARI

31Ekim2018

Çarşamba

08.30-12.30

Beceri Öğrenimi

Dr.Öğr.Üyesi.Ahmet YAPAR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Beslenme ve Ergojenik Yardım

Dr.Öğr.Üyesi.Özhan BAVLI

01Kasım2018 Perşembe

08.30-12.30

Psikomotor Gelişim

Dr.Öğr.Üyesi.Ahmet YAPAR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Biyomekanik

Dr.Öğr.Üyesi.Yasemin KAÇAR

02Kasım2018

Cuma

08.30-12.30

Spor Anatomisi ve Kineziyoloji

Dr.Öğr.Üyesi.Hüseyin Özden YURDAKUL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Anatomisi ve Kineziyoloji

Dr.Öğr.Üyesi.Hüseyin Özden YURDAKUL

03Kasım2018

Cumartesi

08.30-12.30

Spor Anatomisi ve Kineziyoloji

Dr.Öğr.Üyesi.Hüseyin Özden YURDAKUL

12.3 0-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Anatomisi ve Kineziyoloji

Dr.Öğr.Üyesi.Hüseyin Özden YURDAKUL

04Kasım2018 Pazar

08.30-12.30

Egzersiz Fizyolojisi

Prof.Dr.Hürmüz KOÇ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Egzersiz Fizyolojisi

Prof.Dr.Hürmüz KOÇ

05Kasım2018Pazartesi

08.30-12.30

Egzersiz Fizyolojisi

Prof.Dr.Hürmüz KOÇ

12.3 0-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Egzersiz Fizyolojisi

Prof.Dr.Hürmüz KOÇ

06Kasım2018Salı

08.30-12.30

Sporda İletişim Becerileri

Doç.Dr.İlhan ADİLOĞULLARI

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Spor Yaralanmaları

Öğr.Gör.Hasan ABANOZ

07Kasım2018Çarşamba

08.30-12.30

Kuvvet Antrenman Teorisi

Dr.Öğr.Üyesi.Özdemir ATAR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Kuvvet Antrenman Teorisi

Dr.Öğr.Üyesi.Özdemir ATAR

08Kasım2018Perşembe

08.30-12.30

Kuvvet Antrenman Teorisi

Dr.Öğr.Üyesi.Özdemir ATAR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Çeviklik ve Çabukluk Antrenmanı Teorisi

Dr.Öğr.Üyesi.Özdemir ATAR

09Kasım2018

Cuma

08.30-10.30

Sporda Laboratuvar Testleri

Dr.Öğr.Üyesi.Barış BAYDEMİR

11.00-13.00

İstatistik ve Raporlandırma

Doç.Dr.Cevdet CENGİZ

13.00-14.00

Öğle Arası

14.00-16.00

Periyotlama Uygulamaları

Dr.Öğr.Üyesi.Şakir SERBES

16.00-19.00

Sporda Isınma

Dr.Öğr.Üyesi.Şakir SERBES

30 EKİM-19 KASIM 2018 TARİHLERİ ARASINDA ÇANAKKALE’DE YAPILACAK OLAN SPOR KONDİSYONERİ YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

10Kasım2018Cumartesi

08.30-12.30

Antrenman Bilimi

Prof.Dr.Hürmüz KOÇ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Antrenman Bilimi

Prof.Dr.Hürmüz KOÇ

11Kasım2018 Pazar

08.30-12.30

Antrenman Bilimi

Prof.Dr.Hürmüz KOÇ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Dayanıklılık Antrenmanı Teorisi

Dr.Öğr.Üyesi.Gülşah ŞAHİN

12Kasım2018Pazartesi

08.30-12.30

Dayanıklılık Antrenmanı Teorisi

Dr.Öğr.Üyesi.Gülşah ŞAHİN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-16.30

Koordinasyon Antrenmanı Teorisi

Dr.Öğr.Üyesi.Özdemir ATAR

13Kasım2018Salı

08.30-12.30

Esneklik Antrenmanı Teorisi

Dr.Öğr.Üyesi.Özhan BAVLI

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Esneklik Antrenman Uygulamaları

Dr.Öğr.Üyesi.Özhan BAVLI

14Kasım2018Çarşamba

08.30-12.30

Dayanıklılık Antrenmanı Uygulamaları

Dr.Öğr.Üyesi.Gülşah ŞAHİN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Dayanıklılık Antrenmanı Uygulamaları

Dr.Öğr.Üyesi.Gülşah ŞAHİN

15Kasım2018Perşembe

08.30-12.30

Çeviklik ve Çabukluk Antrenman Uygulamaları

Dr.Öğr.Üyesi.Barış BAYDEMİR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Sürat Antrenman Teorisi

Dr.Öğr.Üyesi.Barış BAYDEMİR

16Kasım2018

Cuma

08.30-12.30

Kuvvet Antrenmanı Uygulamaları

Dr.Öğr.Üyesi.Özdemir ATAR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Kuvvet Antrenmanı Uygulamaları

Dr.Öğr.Üyesi.Özdemir ATAR

17Kasım2018

Cumartesi

08.30-12.30

Kuvvet Antrenmanı Uygulamaları

Dr.Öğr.Üyesi.Özdemir ATAR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Kuvvet Antrenmanı Uygulamaları

Dr.Öğr.Üyesi.Özdemir ATAR

18Kasım2018 Pazar

08.30-12.30

Kuvvet Antrenmanı Uygulamaları

Dr.Öğr.Üyesi.Özdemir ATAR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Kuvvet Antrenmanı Uygulamaları

Dr.Öğr.Üyesi.Özdemir ATAR

19Kasım2018Pazartesi

09.30-12.30

Koordinasyon Antrenmanı Uygulaması

Dr.Öğr.Üyesi.Özdemir ATAR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Sürat Antrenmanı Uygulamaları

Dr.Öğr.Üyesi.Barış BAYDEMİR