KÜREK 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSUKATILIMCI LİSTESİ

06-16 KASIM 2018 TARİHLERİ ARASINDA ADANA İLİNDE KÜREK 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

4 EKİM 2018

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

 

 

 

KÜREK 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR
 YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

 

Kursun yapılacağı yer

:

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

05-16 Kasım 2018

Katılım ücreti

:

150 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

01-31 Ekim 2018

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

01 Kasım 2018  https://sporegitim.sgm.gov.tr

 

 

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Kürek 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamla,nabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir.Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Halk Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

a)    En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)    En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

 

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)  E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. –(Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)   Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

 

1)      Adana‘da yapılacak olan Kürek 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 05 Kasım 2018 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2)      Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3)      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4)      Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Gamze ÖZ ile kurumsal e-posta adresi üzerinden gamze.oz@sgm.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5)      Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak gamze.oz@sgm.gov.tr  e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

 

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.


KÜREK 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR 
YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİS.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

45****90

AHMET

SATAR

2

27****86

BETÜL

KURT

3

20****52

BÜŞRA

SARITEMUR

4

21****56

EKİN CAN

YILMAZTÜRK

5

17****92

ER CAN

ÜNLÜ

6

18****80

EROL

ASLAN

7

51****70

ERSİN

ŞENKAYA

8

19****36

FIRAT

FIRAT

9

30****50

HAKAN

ERNAM

10

23****88

KAYHAN

YALÇIN

11

46****70

MUHAMMED FATİH

SEZER

12

20****06

MURAT

ÇANKAYA

13

12****70

NADİR

ŞAHİN

14

17****96

ORHAN

TAHTACI

15

62****16

ÖZTÜRK

KURU

16

47****54

PAKİZE YAĞMUR

ÖZCAN

17

60****44

SÜHEYLA

BOZKURT

18

47****34

ŞAMİL

MAĞARA

19

56****86

TAYFUN

ÇOTUK

20

44****32

UFUK BEKİR

AKYOL

21

42****34

ULAŞ

GÜRPINAR
 


05-16 KASIM 2018 
TARİHLERİ ARASINDA ADANA İLİNDE YAPILACAK OLAN KÜREK I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

05 Kasım 2018 Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Sağlığı

Dr.Öğr.Üyesi.Gonca İNCE

06 Kasım 2018 Salı

08.30-12.30

Spor Anatomisi

Prof.Dr.Emine KIZILKANAT

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Doç.Dr.F.Pervin BİLİR

07 Kasım 2018 Çarşamba

08.30.12.30

Psikomotor Gelişimi

Doç.Dr.Dilek SEVİMLİ

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-15.30

Psikomotor Gelişimi

Doç.Dr.Dilek SEVİMLİ

15.30-17.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Dr.Öğr.Üyesi.Yeliz ERATLI ŞİRİN

08 Kasım 2018

Perşembe

08.30-12.30

Sporcu Beslenmesi

Dr.Öğr.Üyesi.Selcen G.K.ERYILMAZ

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi

Dr.Öğr.Üyesi.Selcen G.K.ERYILMAZ

09 Kasım 2018 Cuma

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Öğr.Gör.Mehmet VURAT

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

Öğr.Gör.Mehmet VURAT

10 Kasım 2018 Cumartesi

08.30-10.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Öğr.Gör.Ercan YELDAN

10.30-12.30

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

Öğr.Gör.Kamil DİKİCİ

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Beceri Öğrenimi

Doç.Dr.Dilek SEVİMLİ

11 Kasım 2018 Pazar

08.30.12.30

Spor Psikolojisi

Öğr.Gör.Dr.Eren ULUÖZ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Oyun Kuralları

Onur Utku DEMİR

12 Kasım 2018 Pazartesi

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Gökhan AKSOY

12.30-13.30

Öğle Aras           

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

13 Kasım 2018 Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Gökhan AKSOY-Doruk GİRİŞMEN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

14 Kasım 2018 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

15 Kasım 2018

Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

16 Kasım 2018 Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik