DANS SPORLARI 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR EĞİTİMİ YETİŞTİRME KURSU KATILIM ŞARTLARI

30 EKİM-10 KASIM 2018 TARİHLERİNDE İZMİR İLİNDE AÇILACAK OLAN DANS SPORLARI SPORTİF SOSYAL DANSLAR(Salsa) 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSUNA AÇILACAKTIR

26 EYLÜL 2018

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

SPORTİF SOSYAL DANSLAR (Salsa),  1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARI

Kursun yapılacağı yer

:

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

30 Ekim-10 Kasım 2018

Katılım ücreti

:

220 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

27 Eylül-25 Ekim 2018

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

26 Ekim 2018  https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Sportif Sosyal Danslar (Salsa), 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Halk Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)    En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)    En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)   7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre, son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)    3 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)  E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)   Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)    Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- Örnek yazı için tıklayınız.    

f)     E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1.  İzmir’de yapılacak olan Sportif Sosyal Danslar (Salsa), 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursları açılış ve kayıt işlemleri 30 Ekim-10 Kasım 2018 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında EGE ÜNİVERSİTESİ-SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ' nde yapılacaktır.

2.     Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3.      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4.    Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Kerim AKIN ile kurumsal e-posta adresi üzerinden kerim.akin@sgm.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.  Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak kerim.akin@sgm.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Bütünleme formu için tıklayınız.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.

SPORTİF SOSYAL DANSLAR (Salsa),  1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

40****86

AHMET YİĞİT

İŞİYEL

2

34****84

ATAHAN

EKİZ

3

46****28

EBRU

YILDIRIM

4

42****04

EMİNE BURCU

ULUSAN

5

33****28

EZGİ DENİZ

BALTA

6

54****10

HİLAL

İKİZ

7

13****34

KAAN

PAÇUN

8

39****20

KEMALKAN

İLKHIZ

9

41****88

MELDA

GÜNDOĞDU

10

21****00

MİNE

ÖZKAN

11

46****46

NİL DİLARA

METİN

12

20****68

OSMAN

DİLŞAME

13

46****24

OSMAN CAN

KURTOĞLU

14

12****28

PINAR

GÖREN

15

47****06

SEDAT

USTA

16

12****96

SERHAN

KAYADENİZ

17

27****30

SEZER

EREN

18

35****88

SİNAN CAN

KUZU

19

12****74

TOLGA

GÜLOĞLU

20

42****50

YUSUF ADEM

AKKAYA

30 EKİM-10 KASIM 2018
TARİHLERİ ARASINDA İZMİR’DE YAPILACAK OLAN SPORTİF SOSYAL DANSLAR (Salsa), 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSLARI TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

30 Ekim 2018

Salı

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Anatomisi

Doç.Dr.Tolga AKŞİT

31 Ekim 2018

Çarşamba

08.30-12.30

Psikomotor Gelişim

Dr.Öğr.Üyesi.Mustafa ENGÜR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Psikomotor Gelişim

Dr.Öğr.Üyesi.Mustafa ENGÜR

15.30-19.30

Beceri Öğrenimi 

Doç.Dr.Zişan Kazak ÇETİNKALP

01 Kasım 2018 Perşembe

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Dr.Öğr.Üyesi.Faik VURAL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

Dr.Öğr.Üyesi.Faik VURAL

02 Kasım 2018
Cuma

08.30-12.30

Spor Psikolojisi 

Doç.Dr.Zişan Kazak ÇETİNKALP

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Öğr.Gör.Mehmet İNCE

15.30-17.30

Yetenek Seçimi ve İlkeleri 

Doç.Dr.Tolga AKŞİT

03 Kasım 2018

Cumartesi

08.30-12.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Dr.Öğr.Üyesi.Melih BALYAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Dr.Öğr.Üyesi.Melih BALYAN

04 Kasım 2018

Pazar

08.30-12.30

Sporcu Sağlığı

Doç.Dr.Gülbin R.NALÇAKAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Beslenmesi

Doç.Dr.Gülbin R.NALÇAKAN

05 Kasım 2018

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi

Doç.Dr.M.Zeki ÖZKOL

12.30-13.30

Öğle Arası

SPORTİF SOSYAL DANSLAR (Salsa) ÖZEL EĞİTİM DERSLERİ

05 Kasım 2018

Pazartesi

13.30-15.30

Oyun Kuralları Bilgisi

Berk KAYA

06 Kasım 2018
Salı 

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

07 Kasım 2018 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

08 Kasım 2018
Perşembe     

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

09 Kasım 2018
 Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

10 Kasım 2018 Cumartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik