KARATE 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

12-23 EKİM 2018 TARİHLERİ ARASINDA ADANA İLİNDE KARATE 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

19 EYLÜL 2018

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

KARATE 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

 

Kursun yapılacağı yer

:

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

12-23 Ekim 2018

Katılım ücreti

:

150 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

19 Eylül-10 Ekim 2018

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

11 Ekim 2018  https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Karate 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Halk Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)      Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)  En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)    7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre, son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)   E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)     Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

g)      1.Dan Belgesine sahip olmak

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1)      Adana‘da yapılacak olan Karate 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 12 Ekim 2018 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2)      Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3)      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4)      Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Zafer DİKENCİK ile kurumsal e-posta adresi üzerinden zafer.dikencik@sgm.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5)      Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak zafer.dikencik@sgm.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.ADANA KARATE 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

55****08

ALİ

ÇAKAS

2

41****80

AYHAN

ŞAHİNAL

3

15****98

AYNUR

BAYHAR

4

33****72

AYTAÇ

AYKAÇ

5

18****44

BURAK

ADLI

6

20****40

BURHANNEDDİN

ATAÇ

7

15****98

CABBAR

SAVAŞ

8

29****68

CANER

KARACA

9

30****44

CENNET

ÇANKAL

10

52****92

DOĞAN

YARDIMCI

11

69****94

ENES

AKYILDIZ

12

15****72

ERTUĞRUL

BORAN

13

67****00

FADIL

DEMİR

14

51****24

GÜNGÖR ÖZGÜR

DURAN

15

38****84

HAKAN

TEKİN

16

29****20

HAKAN

YILDIZ

17

39****30

HAKAN

FIRAT

18

30****68

HALENUR

BÖLTÜL

19

31****10

HALİL İBRAHİM

TUZCU

20

11****24

HATİCE

DÖLEK

21

20****72

HÜSEYİN

İNCE

22

23****88

HÜSEYİN

ASLAN

23

15****82

İLYAS

ARAN

24

13****10

İPEK

ATLİ

25

24****82

İZZET

CANDAR

26

44****56

KENAN

AKBAY

27

16****06

MİHRAC HİLMİ

İŞLEK

28

34****58

MİHRİCAN

ARSLAN

29

28****04

MUAMMER ENES

YİTÜK

30

29****66

MUSTAFA

YILDIZ

31

25****20

MUSTAFA

AKKAYA

32

15****78

MUSTAFA MEHMET

DAĞLIOĞLU

33

17****56

OĞUZHAN

COŞKUN

34

27****84

ÖMER FARUK

AKSOY

35

35****78

RESUL

ATEŞ

36

26****08

REŞAT

YAVUZ

37

13****56

SADIK

ATLI

38

13****46

SEDA

EKİNCİ

39

36****48

SEYİT MEHMET

BÜDÜŞ

40

23****02

SÜMEYRA

ÇİÇEK

41

24****10

TAMER

AYDUR

42

16****72

TARIK

ARICAN

43

24****66

TUĞÇE

YOZCU

44

26****96

TUĞRUL

KARAKURUMER

45

42****82

ÜMİT

KOÇAK

46

38****54

YASİN

USTA

47

46****84

YAVUZ

YILDIRIM

48

16****00

YILMAZ

ARICAN

49

30****84

YUSUF

ÇELİKBAĞ

50

48****90

YÜCEL

SEZER

 

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.

12-23 EKİM 2018 TARİHLERİ ARASINDA ADANA İLİNDE YAPILACAK OLAN KARATE I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

12 Ekim 2018 Cuma

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Sağlığı

Dr.Öğr.Üyesi.Gonca İNCE

13 Ekim 2018 Cumartesi

08.30-10.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Öğr.Gör.Ercan YELDAN

10.30-12.30

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

Öğr.Gör.Kamil DİKİCİ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Beceri Öğrenimi

Doç.Dr.Dilek SEVİMLİ

14 Ekim 2018 Pazar

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Dr.Öğr.Üyesi.Cenab TÜRKERİ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

Dr.Öğr.Üyesi.Cenab TÜRKERİ

15 Ekim 2018

Pazartesi

08.30-12.30

Sporcu Beslenmesi

Dr.Öğr.Üyesi.Selcen G.K.ERYILMAZ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi

Dr.Öğr.Üyesi.Selcen G.K.ERYILMAZ

16 Ekim 2018 Salı

08.30-12.30

Spor Anatomisi

Prof.Dr.Emine KIZILKANAT

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Doç.Dr.F.Pervin BİLİR

15.30-19.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Doç.Dr.F.Pervin BİLİR

17 Ekim 2018 Çarşamba

08.30.12.30

Psikomotor Gelişimi

Doç.Dr.Dilek SEVİMLİ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Psikomotor Gelişimi

Doç.Dr.Dilek SEVİMLİ

18 Ekim 2018 Perşembe

08.30.12.30

Spor Psikolojisi

Öğr.Gör.Dr.Eren ULUÖZ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Oyun Kuralları

Cenap TÜRKERİ

19 Ekim 2018 Cuma

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Ali DEMİRBAŞ

12.30-13.30

Öğle Aras           

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

20 Ekim 2018 Cumartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Ali DEMİRBAŞ-İbrahim KUŞAKSIZ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

21 Ekim 2018 Pazar

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

22 Ekim 2018

Pazartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

23 Ekim 2018 Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik