ANKARA GÜREŞ 5.KADEMEKATILIMCI LİSTESİ

28 KASIM - 13 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE GÜREŞ BRANŞINDA AÇILACAK OLAN 5.KADEME TEKNİK DİREKTÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN LİSTESİ AÇIKLANMIŞTIR.

6 KASIM 2017
28 KASIM - 13 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE GÜREŞ BRANŞINDA 5.KADEME TEKNİK DİREKTÖR YETİŞTİRME KURSU AÇILACAKTIR..pdf 

ÖNEMLİ DUYURU

Ankara’da açılacak olan Güreş 5.Kademe Teknik Direktör Yetiştirme Kursuna katılmaya hak kazanan kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Kursiyerlerin istenilen evraklar ile 28.11.2017 tarihinde saat 08.30-10.30  kayıt yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İSTENİLEN EVRAKLAR

a) 2 adet vesikalık fotoğraf - (orijinal fotoğraf)

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. (Üniversite veya Lise mezunlarının e-devletten alacakları mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.)  Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.)

c) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.)

 d) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu veya Ek-5 sağlık raporu alınamadığı durumlarda diğer sağlık raporu belgelerinde”  antrenörlük yapmasında sağlık açısından sakınca yoktur” ibaresi bulunması gerekmektedir).-Belgenin aslı.

 e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)

 f) Nüfus cüzdanı fotokopisi

g) Kurs Bitirme Projesi (Tez en az 4000 kelimeden oluşacaktır.)

 h) 4. Kademe antrenör belgesine sahip olmak.

i) 4. Kademede en az 2 yıl çalıştığını belgelemiş olmak. (Belge tarihinden itibaren)

j) Sporla ilgili en az 5 seminer görmüş olduğuna dair belge.

k) Ek-2. Maddeye göre kursa katılacak olanlar; sporcusunun ya da kendisinin katılım şartlarını sağladığına dair Federasyon yazısı

l) Federasyon Başkanlığı olur yazısı

ANKARA GÜREŞ 5. KADEME TEKNİK DİREKTÖE YETİŞTİRME KURSUNA KATILMAYA HAK KAZANANLAR

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

15****86

EFRAİM

KAHRAMAN

2

15****82

SERKAN

ÖZDEN

3

37****48

HAKKI

BAŞAR

4

32****46

REMZİ

MUSAOĞLU

5

36****68

NECMİ

GENÇALP

6

32****40

NESRULLAH

BAYSAL

7

38****40

KAMİL

CESUR

8

50****28

OĞUZ

ZOR

9

71****82

MEHMET

YOZGAT