SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSU

KATILIMCI LİSTESİ

14.09.2018

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

15-26 Ekim 2018

Katılım ücreti

:

330 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10 / 50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihi

:

14 Eylül-11 Ekim 2018

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

12 Ekim 2018  https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Spor Masörü Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, e-devlet kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Halk Bankasına yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)      18 yaşını doldurmuş olmak,

b)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c)      Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalık, parmaklarda şekil bozukluğu, kol ve bacak arızası ve benzeri vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak,

d)     Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

e)      7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      3 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)   E-devlet kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)   Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Spor Masörlüğü yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı

f)       2 Adet E-devlet kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.


NOT:
Adayların başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. E-devlet kapısından doğrulanamayan belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1.      Aydın’da yapılacak olan Spor Masörü Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 15 Ekim 2018 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi/Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'da yapılacaktır.

2.      Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3.      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4.      Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Selma ÇİPLAK ile kurumsal e-posta adresi üzerinden selma.ciplak@sgm.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.      Daha önce spor masörü yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak selma.ciplak@sgm.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.


SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

12****22

ADEM

FIRAT

2

26****40

ADEM

ALDIN

3

22****74

AHMET

BAYRAM

4

11****56

ASLIHAN

ASAL

5

21****00

BAYRAM

ÇELİK

6

21****86

BURAK

KANAT

7

32****90

CAVİT

GÜNGÖR

8

36****96

CİHAT

GÜNAY

9

27****34

COŞKUN

ALKAN

10

46****88

DOĞUKAN

DURSUN

11

31****24

EMRE

KABASAKAL

12

10****00

EMRE

KAVRALOĞLU

13

25****56

ENES

BALKAN

14

55****78

ENGİN

YILDIZ

15

47****32

ERDAL

ALACA

16

24****88

FATİH

SAVRUM

17

66****36

FURKAN

CEYHAN

18

10****56

GÖKHAN

KONUK

19

57****80

GÖKHAN

NUROĞLU

20

12****76

GÖNÜL

AKÖZ EROĞLU

21

18****66

HABİB

KÖLE

22

26****50

HAKAN

ŞEN

23

43****66

HALİL İBRAHİM

ÜREK

24

13****70

HASAN

YILDIRIM

25

25****98

HASAN

GENÇ

26

16****04

HASAN

YILMAZ

27

10****48

HÜSEYİN

ERBAY

28

13****86

İSMAİL

UZBİÇER

29

20****26

KADİR

BÜBER

30

30****34

MEHMET

ATEŞ

31

39****30

MEHMET

SAZ

32

16****74

MELİH

ÇERİ

33

16****96

MURAT

KAYA

34

40****62

MUSA

GÜLER

35

19****06

MUSTAFA

DEMİR

36

67****98

MUSTAFA

GÜNEŞ

37

13****34

NASIR

GÖKÇELER

38

15****92

ÖZGENUR

VAYİÇ

39

39****62

SELİM

KARADUMAN

40

22****64

SELMA

SAĞLAM

41

26****84

SENA

KÜBELİ

42

10****78

SERDAR

ÇAVUŞOĞLU

43

31****98

SİMA NUR

ÇAKI

44

31****14

ŞENGÜL

SOYDAN

45

20****56

ŞÜKRÜ

KAYA

46

30****12

TACETTİN

GASSALOĞLU

47

14****04

UFUK

BULUT

48

41****16

UMUT

ZENGİN

49

28****66

YILMAZ

KIRLI

50

33****62

ZÜLKÜF

GÜLER

,

MUAFİYET

Spor Masörlüğü Eğitim Yönetmeliğinin 18. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler Spor Masörü Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyet sağlanmasında gerekli olan bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

  1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar ile Tıp Fakültesi ve FTR mezunu olanlar,
  2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
  3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
  4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
  5. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
  6. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
  7. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
  8. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
  9. Spor lisesi mezunu olanlar,
  10. Diğer lise mezunu olanlar

15-26 EKİM 2018 TARİHLERİ ARASINDA AYDIN’DA YAPILACAK OLAN SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

15 Ekim 2018 Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Spor Sakatlıklarında İlk Yardım ve Rehabilitasyon

Öğr.Gör.Hakkı GÜREŞ

16 Ekim 2018               Salı

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Doç.Dr.Reşat KARTAL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Genel Antrenman Bilgisi

Doç.Dr.Reşat KARTAL

17 Ekim 2018

Çarşamba

08.30-12.30

Spor Anatomisi

Prof.Dr.Hulki BAŞALOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Spor Anatomisi

Prof.Dr.Hulki BAŞALOĞLU

18 Ekim 2018 Perşembe

08.30-12.30

Spor Psikolojisi

Dr.Öğr.Üyesi.Çağatay DERECELİ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Sağlığı

Doç.Dr.Özlem ALTINKAYA

19 Ekim 2018 Cuma

08.30-12.30

Sporcu Beslenmesi

Dr.Öğr.Üyesi.Ali GÜREŞ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-16.30

Genel Spor Bilgisi

Dr.Öğr.Üyesi.Ali GÜREŞ

16.30-18.30

Doping

Dr.Öğr.Üyesi.Ali GÜREŞ

20 Ekim 2018 Cumartesi

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi

Dr.Öğr.Üyesi.Ali GÜREŞ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Spor Fizyolojisi

Dr.Öğr.Üyesi.Ali GÜREŞ

21 Ekim 2018 Pazar

08.30-10.30

Spor Fizyolojisi

Dr.Öğr.Üyesi.Ali GÜREŞ

10.30-12.30

Spor Anatomisi

Prof.Dr.Hulki BAŞALOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Masajı

Dr.Fzt.Ayla TEKELİOĞLU

Uzm.Fzt.M.Oğuz KANBİR

Fzt.Meral HAZIR

22 Ekim 2018 Pazartesi

08.30-12.30

Spor Masajı

Dr.Fzt.Ayla TEKELİOĞLU

Uzm.Fzt.M.Oğuz KANBİR

Fzt.Meral HAZIR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Masajı

23 Ekim 2018               Salı

08.30-12.30

Spor Masajı

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Masajı

24 Ekim 2018

Çarşamba

08.30-12.30

Spor Masajı

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Masajı

15-26 EKİM 2018 TARİHLERİ ARASINDA AYDIN’DA YAPILACAK OLAN SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

25 Ekim 2018 Perşembe

08.30-12.30

Spor Masajı

Dr.Fzt.Ayla TEKELİOĞLU

Uzm.Fzt.M.Oğuz KANBİR

Fzt.Meral HAZIR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Masajı

26 Ekim 2018 Cuma

08.30-12.30

Spor Masajı

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Masajı