HAVALI ATEŞLİ SİLAHLAR 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ
14.09.2018

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

HAVALI ATEŞLİ SİLAHLAR 2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

 

Kursun yapılacağı yer

:

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

10-25 Ekim 2018

Katılım ücreti

:

150 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihleri

:

14 Eylül-05 Ekim 2018

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

08 Ekim 2018  https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Havalı Ateşli Silahlar 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Halk Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)  En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)     7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre, son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)      E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)    Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- Örnek yazı

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

g)      1.Kademe Yardımcı Antrenör Belgesinin önlü-arkalı tasdikli sureti

h)      1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğuna dair belge

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1-    Erzincan‘da yapılacak olan Havalı Ateşli Silahlar 2.Kademe Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 10 Ekim 2018 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2-  Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3-     İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4-   Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Hakan KESKİN ile kurumsal seda.aksu@sgm.gov.tr e-posta adresi üzerinden iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-     Daha önce 2. kademe antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak seda.aksu@sgm.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

 

HAVALI ATEŞLİ SİLAHLAR 2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

23****44

ALTAN

GÜRKAN

2

37****66

ARDA BATUHAN

ARSLAN

3

12****74

BURAK

ÖZBAYİS

4

43****52

ESRA

BEKTAŞ

5

36****24

EVREN

TÜRKMEN

6

23****16

FATİH

DOĞAN

7

37****16

GÖKSU ÖZGE

ARSLAN

8

45****14

HÜSEYİN

YAMAÇ

9

19****36

HÜSEYİN

DURU

10

35****60

HÜSEYİN

TAŞTAN

11

44****52

İSMAİL AHMET

TURGUT

12

25****18

MEHMET

ABIŞ

13

17****16

MELİKE KÜBRA

ARDUÇ

14

33****06

MUSTAFA BURAK

ÇAĞLAR

15

17****16

MÜCAHİT FATİH

ULUDAĞ

16

22****58

SENA NUREFŞAN

POLAT

17

12****92

YILMAZ

AKGÜN

18

13****86

ZEYNEP

GÖNEN

19

40****56

ZEYNEP NURDAN

ÇAĞLAR

20

29****22

ZİYA

KAFKAS

 
10-25 EKİM 2018 TARİHLERİ ARASINDA ERZİNCAN’DA YAPILACAK OLAN HAVALI ATEŞLİ SİLAHLAR 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

 

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

10 Ekim 2018

Çarşamba

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Sosyolojisi

Dr.Öğr.Üyesi.E.Ahmet TERZİOĞLU

11 Ekim 2018

Perşembe

08.30-12.30

Spor Psikolojisi

Dr.Öğr.Üyesi.E.Ahmet TERZİOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Spor Psikolojisi

Dr.Öğr.Üyesi.E.Ahmet TERZİOĞLU

16.00-18.00

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

            Dr.Öğr.Üyesi.Yakup KOÇ

12 Ekim 2018 Cuma

08.30-12.30

Spor Anatomisi                       

Öğr.Gör.M.Sefa ÇANKAYA

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Spor Anatomisi                       

Öğr.Gör.M.Sefa ÇANKAYA

16.00-18.00

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Dr.Öğr.Üyesi.Sonnur KÜÇÜK KILIÇ

13 Ekim 2018 Cumartesi

08.30-12.30

Beceri Öğrenimi                      

Dr.Öğr.Üyesi.Sonnur KÜÇÜK KILIÇ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Beslenmesi                   

Doç.Dr.Mergül ÇOLAK

14 Ekim 2018 Pazar

08.30-12.30

Psikomotor Gelişimi               

Dr.Öğr.Üyesi.Sonnur KÜÇÜK KILIÇ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Psikomotor Gelişimi               

Dr.Öğr.Üyesi.Sonnur KÜÇÜK KILIÇ

15 Ekim 2018 Pazartesi

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi        

Dr.Öğr.Üyesi.Fatih KAYA

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi        

Dr.Öğr.Üyesi.Fatih KAYA

16 Ekim 2018

Salı

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi        

Dr.Öğr.Üyesi.Fatih KAYA

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Sağlığı                         

Öğr.Gör.Gürcan EKİNCİ

17 Ekim 2018

Çarşamba

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi                            

Doç.Dr.Mergül ÇOLAK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi                            

Doç.Dr.Mergül ÇOLAK

18 Ekim 2018

Perşembe

08.30-12.30

Sporda Öğretim Yöntemleri   

Dr.Öğr.Üyesi.Yakup KOÇ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

Kemal AKSU

19 Ekim 2018 Cuma

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Kemal AKSU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Gözlem-Değerlendirme

Veli Can ÇALHAN

20 Ekim 2018 Cumartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Veli Can ÇALHAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

21 Ekim 2018 Pazar

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

10-25 EKİM 2018 TARİHLERİ ARASINDA ERZİNCAN’DA YAPILACAK OLAN HAVALI ATEŞLİ SİLAHLAR 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

22 Ekim 2018 Pazartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Veli Can ÇALHAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

23 Ekim 2018

Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

24 Ekim 2018

Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

25 Ekim 2018

Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Spor Dalı Teknik Taktik